spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


Gemeenteraad - Dinsdag 27 juni 2006

spacer.gif (820 bytes)


 

Na wat financiën geeft Marianne Thyssen (CD&V)  uitleg bij punt 3: kinderopvang. Plotseling werd toch een lokaal beleidsplan gevraagd vanuit de Vlaamse regering. Maar dat komt wel in orde.

Op een aantal plaatsen in Haasrode komt er een parkeerverbod. Patrick Biront (Groen!) hoopt dat het dààr wel zal gerespecteerd worden, in tegenstelling tot in de buurt van de Zoete Waters. De borden staan er, reageert burgemeester Vandezande (FB), pas na 60 dagen kunnen we optreden, na een ministeriële goedkeuring. Ofwel laten staan, ofwel weg, vindt Joris Vanderveeren (SP.A), maar ‘niet met ons voeten laten spelen’.

Bij de goedkeuring van een eenmalige bijdrage voor de vzw Haasrode Leuven Volley reageert de burgemeester op een opmerking van Groen!: het contract is zo opgemaakt dat bij problemen alles automatisch terugkomt naar de gemeente.

Er wordt een geluidsmeter aangekocht, samen met Bertem en Huldenberg.

Bij de aankoop van een kunstwerk wil Rita Decock (Groen!) weten wat er met de kunstwerken gebeurt. De secretaris heeft een inventaris wat waar tentoongesteld wordt, antwoordt de burgemeester.

Kunnen we niet aan PBE vragen de verlichtingspalen beter te onderhouden, vraagt Vanderveeren, ze zijn volledig verroest, precies een achterbuurt in Antwerpen. De gemeente is eigenaar, antwoordt de burgemeester en we zullen erop letten. Want we willen ‘een propere nette gemeente’ ratelt hij af, met een blik op de aanwezige pers. Er komen immers verkiezingen...

Bij de goedkeuring van een stratentracé in de Verbindingsstraat onthoudt Groen! zich. Weer zo’n enorme concentratie in ‘t dorp, die auto’s gaan toch in de straat staan.

Rita Decock vraagt of de gemeente wil informeren wat de rechten en plichten zijn op voet- en fietspaden. De burgemeester antwoordt dat er al cursussen gegeven worden in de scholen, maar ‘we zullen dat ook doen via de website en het info-blad, etc.’ Als laatste punt protesteert Rita Decock tegen de sluipende asfaltering in de Bovenbosstraat. De commissie moet nog maar eens vergaderen, stelt de burgemeester, ooit zal men wel een beslissing moeten nemen. Er komt een tunnel onder de Expressweg. We gaan zien hoe de straat nog gebruikt kan worden... de straat aanleggen volledig tegen de zin van de mensen heeft geen zin. Ondertussen is het wel gevaarlijk voor de kinderen, reageert Marleen Roelants (Groen!). Burgemeester Vandezande voorspelt dat daar na 8 oktober nog dikwijls over gediscussieerd zal worden.

Het verslag van de gemeenteraad van 29 augustus 2006 vindt u op www.achterdoechelen.be en/of in het volgende nummer...
 

spacer.gif (820 bytes)