spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


College van Burgemeester en Schepenen (CBS)

Afwezigheden op de collegevergaderingen

Januari 2001 - Juni 2006
 

spacer.gif (820 bytes)
 


Aan de hand van het notulen-inzagerecht heeft ADO de aan- en afwezigheden van burgemeester en schepenen tijdens de collegevergaderingen kunnen inkijken.

In totaal waren er in deze regeerperiode 238 collegevergaderingen: 46 in 2001 waarbij op 25 vergaderingen alle verkozenen aanwezig waren, 42 vergaderingen in 2002 met 21 allen aanwezig, 44 in 2003 met 25 allen aanwezig, 41 in 2004 met 25 allen aanwezig, 43 in 2005 met weeral 25 allen aanwezig en 22 in 2006 tot en met juni waarvan 11 met allen aanwezig.

Op een totaal van 238 CBSen waren op 132 vergaderingen alle verkozenen aanwezig, dat is 55,5%, iets meer dan de helft. Op 44,5% van de vergaderingen waren er dus een of meerdere verkozenen afwezig.

Op de grafiek kunt u zien dat de meeste dames en heren bestuurders vrij regelmatig aanwezig waren. Zoals te verwachten is Marianne Thyssen met 18% afwezigheid koploper, onverwacht op de hielen gezeten door Ellen Vanvlasselaer met 14,7% afwezigheid, gevolgd door burgemeester Vandezande met 9,7%, Alexander Binon met 8,4%, Marc Rom met 5,9% en Adri Daniëls met 5%. De mannen doen het dus beter dan de vrouwen maar hebben misschien ook meer tijd? Secretaris Boghe is met 2,9% afwezigheid de winnaar van het team en dat voor een ambtenaar zonder (?) zitpenningen.

Rest ons nog kort iets te melden over de gemeenteraden die grosso modo 1 maal per maand plaatsvinden. In 2001 waren er 12 gemeenteraden met 4 waarop alle 21 gemeenteraadsleden aanwezig waren, in 2002 waren er 10 raden met elke keer wel 2 of 3 afwezigen, in 2003 waren er weer 10 raden waarvan 1 met alle aanwezigen, in 2004 waren er 9 met alle aanwezig op 2 raden, in 2005 waren er 11 met 3 allen aanwezig en in 2006 waren er 6 met tot nu toe 1 allen aanwezig. Dit lijkt een mager beestje, maar op de meeste raden waren slechts 1 of 2 afwezigen, soms 3 of 4, dus geen slechte score in totaal. Bravo voor onze gemeenteraadsleden!

Op het schepencollege werd het telwerk van Achterdoechelen  rond de afwezigheden op het schepencollege grondig gecontroleerd.
Een ambtenaar telde op zijn beurt alles na. De resultaten zijn aan onderstaande grafiek toegevoegd.

Blijkbaar is er bij ons of bij de ambtenaar af en toe wat fout geturfd.  Niet dat het veel verschil oplevert.
Maar wel dat Marc Rom volgens de ‘officiele telling’ de minst afwezige schepen was,
en niet Adri Daniels  die deze titel kreeg in de Achterdoechelen telling

 

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)