spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


En wat schuift dat zo verkozene des volks zijn?

spacer.gif (820 bytes)De wedde van burgemeester en schepenen

Onze verkozenen des volks zetten zich niet alleen in voor (het goede reilen en zeilen van) de gemeenschap – ze worden er ook voor vergoed. Wij zijn eens gaan kijken op de website van de VVSG (da’s de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

De grootte van die vergoedingen wordt bepaald door het inwonersaantal van de gemeente. Hoe kleiner de gemeente, hoe minder de verkozenen verdienen. En omgekeerd. De wedde van de burgemeester en schepenen is afhankelijk van de maximumweddenschaal van de gemeentesecretaris (artikel 19 Nieuwe Gemeentewet). Op zijn beurt is de wedde van de gemeentesecretaris afhankelijk van het inwonersaantal. Zo verdient een burgemeester bij ons 85 % van het hoogste bedrag van de weddenschaal van de gemeentesecretaris, en een schepen verdient 60% van de burgemeester. De OCMW-voorzitter, die vanaf nu ook in het college zetelt, verdient maximaal de wedde van een schepen. Ook de voorzitter van het VKT krijgt in onze gemeente een schepenwedde, wordt gezegd, iets waar ADO wel wat vragen bij heeft, want eigenlijk hebben we toch een schepen van cultuur?

Gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden krijgen ook ‘presentiegeleden’ - zitpenningen in de volksmond – voor het bijwonen van sommige vergaderingen, telkens zowat 150 euro. De gemeente laat zich ook vertegenwoordigen door gemeenteraadsleden en leden van het college in intercommunales (stijl PBE etc.), en dat wil al wel eens lucratief zijn. Een heel aantal verkozenen en gemeenteraadsleden nemen ook mandaten op waarvoor ze niet  vergoed worden.
 

spacer.gif (820 bytes)

De mandaten
van burgemeester
en schepenen

Dat mag allemaal misschien mooi lijken, maar die inkomsten worden bijgeteld bij de inkomsten die de mandatarissen uit hun andere bedrijvigheden halen, wat over het algemeen maakt dat ze zwaar belast worden. Allemaal erg relatief dus, die bedragen. Sommige mandatarissen nemen bovendien gedeeltelijk verlof zonder wedde van hun werk etc, om hun mandaat naar behoren te kunnen uitoefenen, met financiële en eventueel carrièregevolgen vandien. Dat siert hen, die inzet. Er worden van die vergoedingen ook bijdragen afgestaan aan de partij, bij de ene partij al meer dan de andere. Als je je werk goed wil doen, moet je er veel tijd en kosten in steken, dat staat buiten kijf. Het gemeentelijke werk wordt er bovendien veel technischer op, dus bijblijven is de zaak. En de ene is al wat ijveriger dan de andere, laat het ons zo voorzichtigjes stellen…. Kaf en koren, ’t en is niet anders.

Voor sommigen blijft er wschl. aan het einde van de rit niet zo veel meer over in vergelijking met de tijd en energie die ze er in steken.. Voor ijverige hardwerkers zijn die bedragen heus niet overdreven, vinden wij armoezaaiers hier aan de zijlijn bij ADO.

U denkt er misschien aan om binnen 6 jaar op te komen?
 

spacer.gif (820 bytes)