spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


Politiek Wegwijzertje voor Oud-Heverlee

spacer.gif (820 bytes)
 Fusiebelangen

De partij van burgemeester Albert Vandezande is sinds de fusie de grootste politieke fractie. Vorige keer goed voor 32% van de stemmen en 8 zetels in de gemeenteraad. Albert Vandezande, inmiddels reeds 30 jaar burgemeester,  sloot achtereenvolgens coalities met de SP (1976-1982), met de CVP (1982-1988), weer tweemaal met de SP (1988-2000), en alweer met CD&V sinds 2000.

Albert Vandezande en de meeste kandidaten van Fusiebelangen zijn VLD’ers. Op de VLD-website worden Albert Vandezande, de schepenen Binon en Vanvlasselaer, de 4 gemeenteraadsleden Clabots, Rentmeesters, De Ridder en Meertens, de 2 OCMW-raadsleden Bogaerts en Goedhuys als VLD-mandatarissen gepresenteerd. Enkel raadslid An Lefever vinden we niet terug op de VLD-website.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het VLD-label niet lonend:  Fusiebelangen haalt hier een veel hoger resultaat dan de VLD-kandidaten bij de parlementsverkiezingen. Een goede reden voor Albert Vandezande om zich niet als VLD’er te profileren bij de gemeenteraads-verkiezingen, maar wel op te duiken in de VLD-folders bij parlementsverkiezingen. Het weghalen van CVP-stemmen door Fusiebelangen kwam ook door  het overlopen in 1988 van een aantal gewezen CVP-schepenen en liefst drie lokale gewezen CVP-partijvoorzitters naar Fusiebelangen. Dat was een uitvloeisel van de plannen van de Fusiebelangen-CVP-coalitie die toen een grote ambachtelijke zone wou aanleggen langsheen de expresweg Oud-Heverlee-Tiensesteenweg. Het kwam hierover tot een breuk tussen de toenmalige CVP-schepenen en hun partijbestuur. De dissidenten stapten over naar Fusiebelangen, de lijst van de burgemeester. Onder hen gewezen schepen François Rentmeesters, en Jules Albrechts, de voorzitter van het Zoet Water pretpark. Beiden zijn ook nu kandidaat bij Fusiebelangen.

Vrij mistig is de besluitvorming binnen Fusiebelangen, maar zoveel is duidelijk: Albert Vandezande deelt de lakens uit. Veel tijd wordt er niet verloren aan interne vergaderingen: de lijstsamenstelling is niet het resultaat van lange discussies en stemmingen, maar wordt naar verluidt “afgekondigd” tijdens een feestelijke vergadering. Polls en stemmingen vindt Albert Vandezande niet democratisch als het over lijstvorming gaat, zei hij eerder in een interview met ADO. Nichtje Ellen Vanvlasselaer kreeg bij de vorige verkiezingen als nieuwkomer meteen de tweede plaats op de lijst vòòr een aantal gevestigde stemmentrekkers. Vanvlasselaer werkte toen voor de VLD-parlementsfractie. De overige raadsleden en schepenen van Fusiebelangen mochten na haar op de lijst aanschuiven.

Fusiebelangen haalde vorige keer 2371 stemmen, wat toch nog een verlies was van 6,3 % (579 stemmen). Zelfs met een nieuw stemmenverlies van 400 stemmen aan de CD&V blijft Fusiebelangen in zetels nog op gelijke hoogte met CD&V. Dan kan je er donder op zeggen dat de Fusiebelangen-CD&V-coalitie wordt voortgezet met Vandezande als burgemeester.  Een Fusiebelangen-coalitie zonder Vandezande als burgemeester gaat het begrip te boven: weinigen kunnen zich Vandezande voorstellen in een rol van schepen ondergeschikt aan een andere burgemeester. Hijzelf waarschijnlijk ook niet. Dan wordt het allicht een eervolle exit. Maar voor het zover is, kan er nog lang onderhandeld worden: en met Vandezande als grote chef   bepaalt Fusiebelangen zelf wel de prijs die betaald mag worden voor het burgemeesterschap. En die mag heel hoog zijn.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
 SP.A

De SP.A moest de voorbije zes jaar moeizaam wennen aan de oppositierol. Voordien deelden ze samen met Fusiebelangen twaalf jaar het bestuur. Daarbij wisten ze zich bepaald niet te profileren naast het overwicht van Fusiebelangen, zeg maar van Vandezande. Bij de verkiezingen van 2000 kostte hen dat een kwart van hun stemmen en vielen ze terug van 4 naar 3 zetels. Hun coalitiepartner Fusiebelangen verloor 1/5 van de stemmen, maar geen zetels. De SP.A scoort hier bij de gemeenteraads-verkiezingen een kwart lager dan bij de parlementsverkiezingen: haast één op vier SP.A-stemmers zoekt het bij de gemeenteraadsverkiezingen elders.

In de lijst van 2006 stuurt de SP.A zijn klassieke samenstelling met  eerder volkse figuren zoals boegbeeld Joris Vanderveeren aardig bij.  Jesse Stroobants, ooit nog een achterdoechelen-medewerker, als dui-zend meter atleet finalist in het jongste EK, overdag assistent economie aan de KU Leuven; krijgt de derde plaats. Jos Rutten, adjunct-kabinetschef bij minister Frank Vandenbroucke en topambtenaar Paul Zeeuwts kleuren de lijst wat bij. Na wat aarzeling en een poging tot een samengaan met Groen! hield SP.A het bij een voorzichtige vernieuwing. Joris Vanderveeren blijft lijsttrekker.

Lees ook deze rechtzetting

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
  CD&V

Met zes verkozenen en 24 % van de stemmen is de CD&V-groep de tweede grootste fractie in de gemeenteraad. De CD&V-fractie had vorige keer nog wat af te rekenen met de gevolgen van drie overgelopen voorzitters en wat schepenen. Ook deze keer staat een gewezen lokaal CVP-voorzitter, Jules Albrechts en gewezen CVP-bestuurslid Rentmeesters op de Fusiebelangenlijst.

Met europarlementslid Marianne Thyssen als lijsttrekker kon de CD&V vorige keer een flinke winst boeken (van 17 % naar 24 %), maar dat leverde slechts één bijkomende zetel op. Met vorige keer 944 voorkeursstemmen vanuit de oppositie is Marianne Thyssen de enige die de positie van Vandezande kan bedreigen: die haalde vorige keer 1123 stemmen. Vorige keer verloor Vandezande 188 voorkeursstemmen. Als deze keer slechts 90 Vandezande-getrouwen  hun stem aan Marianne Thyssen geven is het zover: dan is Thyssen de populairste. Nu CD&V op nationaal vlak de wind in de zeilen heeft, zit dat er wel in.

Maar wordt ze dan wel burgemeester?  Marianne Thyssen zal moeten optornen tegen die publieke twijfels over haar lokale ambities. Vorige keer sloot ze nog voor de verkiezingen een geheim akkoord om met Fusiebelangen te onderhandelen. Nog voor de stemmen geteld waren, zaten CD&V en Fusiebelangen al samen aan tafel om te onderhandelen. De details kan u nalezen op onze website. Ook toen al kon Marianne Thyssen burgemeester worden in een alternatieve coalitie met Agalev en SP-A. Daartoe werd niet eens een poging ondernomen. Enkele uren al na het sluiten van de kiesbureau’s waren de onderhandelingen met Fusiebelangen rond.  Omdat  een andere coalitie minder stabiel zou zijn? Om niet uit de boot te vallen?  Of omdat het burgemeesterschap moeilijk te combineren is met een zeer actief Europees mandaat?  De cijfers over het absenteïsme in het schepencollege wijzen alvast op de moeilijke combinatie.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
  Groen!

Groen! Oud-Heverlee werd vorige keer met 1255 stemmen (17 %) en 4 zetels  de derde grootste partij van Oud-Heverlee. Agalev haalde toen in weinig gemeenten een nog hoger cijfer. Lijsttrekker Ward Govaerts (374 stemmen) verhuisde en haakte midden 2005 definitief af, voorafgegaan door Miet Aertsen. Rita Decock (202 stemmen) en Marleen Roelants (151 stemmen) hielden het vol, met steun van eerste opvolger Patrick Biront (121 stemmen) en sinds kort ook met de 8ste (!) opvolgster  Katia De Bock (71 stemmen). Zes beter geplaatste Agalev-kandidaten bedankten er dus voor om hun mandaat op te nemen. 

De doorstroming binnen Groen! Oud-Heverlee had dus wel een erg groot debiet. Dat gebrek aan mankracht en volgehouden werking viel ook te merken aan de slappe kwaliteit van het oppositiewerk. Op gewezen Achter- d’oechelen-man, Paul Pues wordt gerekend om het verlies van Ward Govaerts  te stelpen.

De vierde zetel behouden wordt allicht de uitdaging voor Groen!: die staat niet stevig. Een verlies van bijvoorbeeld 50 stemmen aan SP-A volstaat al voor een zetelverlies.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
  NV-A

In 2000 was er ook nog een VU-ID lijst die 423 stemmen haalde, maar daarmee net naast een zetel greep. Daarmee verloor Bert Van Hamel de enige Volksunie-zetel in de gemeenteraad.

De nationale splitsing van de Volksunie zette zich nadien ook door in Oud- Heverlee: een deel werd NVA en een ander deel koos Spirit.  Het NVA-deel kon recent zijn lokale werking hernemen. En dat meteen ook verzilveren in een kartel met de CD&V zoals op nationaal vlak. Bert Vanhamel en Maggie Steeno kregen een bescheiden plaats op de CD&V lijst.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
  Vlaams Belang

Het Vlaams Belang kreeg vorige keer met 358 stemmen te weinig aanhang voor een zitje in de gemeenteraad. Het VB dient deze keer geen lijst in.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)