spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


De partijprogrammaís vergeleken 

Deel 1 - FinanciŽn en Infrastructuur

spacer.gif (820 bytes)

 

FinanciŽn

1. SP-A

5. Groen!

7. CD&V

Fusiebelangen

Behoud van de gemeentelijke personenbelasting en grondbelasting op maximaal huidig peil

Neen, dit staat niet in ons programma.

Ja, maar wat nuttig en noodzakelijk is moet alleszins gebeuren. We willen vooral een zuinig beleid.

Ja, stond al in ons vorig programma en we hielden woord

Ja, dat is evident: is altijd het streefdoel van Fusiebelangen geweest

Gratis drie vuilzakken per maand voor gezinnen met drie of meer kinderen

Neen, dit staat niet in ons programma.

Neen, een sociaal beleid moet op een bredere en algemenere basis gevoerd worden.

Wij zijn er niet tegen, maar o.i. zijn er belangrijker punten voor gezinsbeleid dan dit.

Wat lost dat op? Volgende coalitie zal hierover beslissen.

 

spacer.gif (820 bytes)

 

Infrastructuur

1. SP.A

5. Groen!

7. CD&V

Fusiebelangen

Aanleg van een nieuwe ambachtelijke zone voor (her)lokalisatie gemeentelijke KMOís.

Ja,  maar pas na een goed behoefte-onderzoek en uitsluitend voor gemeentelijke bedrijven

 

Neen, onze schaarse KMOís hebben daar geen behoefte aan. Groen! wil onze gemeente graag landelijk houden

Ja, ook zij die niet in de dorpskernen kunnen blijven, moeten een vestigingsplaats hebben

Ja, kleinschalig, in kader van gemeentelijk structuurplan.

Tegen 2010 stoppen van ongezuiverde lozingen van gemeentelijk rioolwater in de Dijle

Neen, maar wel stapsgewijze uitbouw van gescheiden rioleringen en extra zuiverings-capaciteit
 

Ja, met 0% gezuiverd afvalwater in Weert en O.H. lopen we flink achter op de rest van Vlaanderen.

Ja, wij schrijven ons in in een goede programmatie van RIOBRA en Aquafin

Dit dossier is, in kader van Europese normen, uitbesteed aan gespecialiseerde instelling, RIOBRA.

Bouwen van een bejaardenrusthuis tegen 2010

Ja,  we willen dit mee realiseren in het project De Kouter in Blanden en wel voor ŗlle bevolkingslagen.

Ja, dit moet een van de vele maatregelen zijn om senioren zo lang ze willen in het dorp te laten wonen.

Ja, want het masterplan voor de Kouter moet integraal uitgevoerd worden.

 

 

Ja, in kader van het Kouterproject.

In iedere gemeente een basketpleintje

Neen, maar we willen wel een klein speelpleintje in elke deelgemeente inrichten
 

Ja, al lijkt een grasveldje ons beter. Enkele speeltuigjes, een bankje, een ping-pongtafel,Ö
 

Ja, maar ook andere ideeŽn, als er maar speel- en recreatieruimte is.

Ja, niet alleen voor basket: een polyvalent speelpleintje.

Het bouwen van een gemeentelijk zwembad

Neen, dit staat niet in ons programma. Wel de bouw van een centrale sportschuur voor allen
 

Neen, veel te duur. Afspraken voor terugbetalen deel van zwemkosten in Leuven zijn veel efficiŽnter

Neen, geen prioriteit, wegens te duur

Neen. Na analyse van financiŽle situatie, bespreking en overleg wordt er voorlopig van afgezien.

Parochiezaal Oud Heverlee afbreken en vervangen door nieuw centrum

Neen, dit staat niet in ons programma.

Ja, maar alleen in kader van algemeen plan voor dorpskern. Zeker nood aan een kleine all-roundzaal
 

Ja, enkel als het kan in overleg, en in het kader van de dorpskernvernieuwing Oud-Heverlee

Ja, in kader van dorpskernvernieuwing van Oud-Heverlee.


 

spacer.gif (820 bytes)