spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


De huiszwaluwenkolonie van St.Joris-Weert

spacer.gif (820 bytes)
 

Het gaat niet goed met de huiszwaluw in Vlaanderen. De meest recente inventaris toont aan dat in vergelijking met 30 jaar geleden nog slechts een kwart van het aantal broedparen overblijft. De huiszwaluw werd in 2004 voor het eerst opgenomen in de zogeheten Rode Lijst als een “kwetsbare” diersoort.  Vooral geďsoleerde nesten van zwaluwen verdwenen aan een hoog tempo, grotere kolonies hielden beter stand.

Wie in Sint-Joris-Weert al eens omhoog keek, kon het merken. Vooral de Beekstraat , maar ook de buurt van het  station is nogal geliefd door een kolonie huiszwaluwen. Vorig jaar telden we in augustus 48 bewoonde nesten van huiszwaluwen. Meestal aan voorgevels, vlak onder dakgoten, met een voorkeur voor houten witte dakgoten zonder plastic bekleding. En vaak met een kenmerkend vrachtje uitwerpselen onder hun nestplaats.
 

spacer.gif (820 bytes)


Mestplankjes


Kunstnest voor zwaluwen

Dit jaar heeft het gemeentebestuur een handje geholpen. Samen met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO Leuven werd ter ondersteuning van die kolonie aangeboden om een mestplankje te plaatsen. Daarbij wordt een halve meter onder de nestplaats een  plankje geplaatst, zodat de uitwerpselen worden opgevangen. Ook werd aan geschikte huizen aangeboden om een kunstnest te plaatsen. Op die wijze kunnen zwaluwen toch een nest hebben tegen plastic dakgoten. De modder waarmee ze doorgaans hun nest maken kleeft immers slecht tegen plastic. En dan komt het voor dat in het volle broedseizoen het hele nest naar beneden valt.

Een tiental inwoners van Weert gingen in op het aanbod om mestplankjes of kunstnesten te plaatsen. Een gebaar dat meteen ook door de huiszwaluwen werd gewaardeerd. Het aantal bewoonde zwaluwnesten schoot er op 1 jaar met 39 % omhoog: in augustus werden 77 bewoonde zwaluwnesten geteld. En allicht ontsnappen nog heel wat nesten aan achtergevels aan de telling. In al die nesten werden heel wat jongen voortgebracht. Als die hun Afrikareis overleven kan de lente in Sint-Joris-Weert niet meer stuk.

Op onze website kan u de details van de telling nalezen.
En ons aanvullingen bezorgen.
 

spacer.gif (820 bytes)