spacer.gif (820 bytes)4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


De knelpunten

in het tragewegendossier

spacer.gif (820 bytes)
 

Vorige keer maakten we een stand van zaken op van de aanpak van de voetwegen. Door het gemeentebestuur waren een reeks concrete beloften gedaan om officiële voetwegen vrij te maken en te onderhouden waar dit nodig is. Onmiskenbaar werd er de afgelopen jaren goed  werk gemaakt van het onderhoud van 33 bestaande voetwegen. Er kwamen ook 56 bordjes om die voetwegen aan te duiden.
 

spacer.gif (820 bytes)


Hier zou voetweg 30 moeten beginnen
en de verbinding maken tussen
de Leuvensebaan en de Kaubergstraat.
De betwisting sleept aan sinds 1984.
 

Het blijft echter haperen aan een aantal knelpunten. In St.-J.-Weert is er het aanslepende dossier van de voetweg tussen de Leuvensebaan en de Kaubergstraat. Sinds 1984 (!!) is de betwisting lopende, in 1999 werd beslist een rechtsprocedure in te zetten, begin 2006 viel dat alweer eens stil. Dat het allemaal zo lang aansleept, ligt meer aan de trage reactie van de gemeente sinds 1984, dan aan het gerecht. Het schepencollege liet in juni advocaat Goedhuys vragen om opnieuw een zittingsdatum vast te stellen. Dat kan alweer enkele maanden duren. Wordt vervolgd.
 

spacer.gif (820 bytes)


Hier het zeepwegje tussen de Kauwereelstraat
in Weert en de Roodestraat.
PBE plaatste een ondergrondse cabine
pal op het tracé.

Verder is er in Weert een wat vergeten voetweg tussen de Kauwereelstraat en de Roodsestraat. Door de gemeente werd een expert aangesteld om de precieze ligging te achterhalen. Dat rapport werd begin juni afgeleverd en duidt nu exact de ligging aan. Het betrokken perceel wisselde de afgelopen jaren al enkele keren van eigenaar, en allicht werd in de opeenvolgende aktes geen voorbehoud gemaakt voor de voetweg. Het vroegere gemeentebestuur van Weert sprong immers erg slordig om met die voetweg. Op de oude verkavelingsvergunning werd de voetweg niet eens ingetekend, pal op de voetweg werd een stuk grond ingenomen voor een elektriciteitscabine van PBE.  Op korte termijn dreigt daar de verjaring. En die kan enkel gestuit worden met een dagvaarding. Maar met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht worden nu geen eigenaars verontrust. “Zwaar bewolkt, begeleiders wachten” heet dat in de duivenberichten.
 

spacer.gif (820 bytes)


Achter de bibliotheek van Haasrode
begint hier een stukje voetweg
dat de verbinding zou kunnen maken
richting Dalemstraat.
Enige lenigheid is vereist.
 

Achter de bibliotheek in Haasrode loopt voetweg 104. Of beter: zou die moeten lopen en zo een tragewegenverbinding vormen tussen dorpscentrum met school en bibliotheek en de Dalemstraat waar onder meer de scoutslokalen liggen. Volgens afspraak zou die voetweg in 2006 worden vrijgemaakt. Met de gemeenteraads-verkiezingen in zicht werden de brieven aan de aanpalende eigenaars in de koelkast gestopt. Wachten.
 

spacer.gif (820 bytes)


Jaren geleden al vroeg het oudercomité van Haasrode
om deze illegale afsluiting van voetweg 16
in de Kartuizerstraat te laten verwijderen.
Het gemeentebestuur beloofde dit tegen eind 2006.


De voetweg 14 die vanaf de Kartuizerstraat
in Blanden de Kouter inloopt,
werd deels weggeploegd.
 

Die koudwatervrees is er ook voor de voetweg 16 vanaf de Kartuizerstraat in Blanden. Jaren geleden al werd die volkomen illegale afsluiting al aangeklaagd door de werkgroep verkeer van de gemeentelijke basisschool in Haasrode. De belofte om ook die voetweg in 2006 vrij te maken wordt allicht niet gehaald. Ook hier werden de brieven aan de eigenaars nog wat in de koelkast gestopt.

 


 

En aan de overkant van de straat is er voetweg 14 die mooi door de Kouter loopt. Maar de boer … hij ploegde verder. En zoals u kan zien werd ook de wegverharding mee ondergeploegd. In het lange natte gras is er echter nog plaats voor de voetgangers. Die voorzien zich best van laarzen.
 

spacer.gif (820 bytes)