spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 137

 Wie wil er een  ringweg rond Sint-joris-Weert?spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

Op onze stand op de Weertse Feesten bleek nogmaals de grote honger naar informatie
spacer.gif (820 bytes)Trouwe ADO-lezers herinneren het zich wel. Binnen de gemeenteadministratie is men al sinds 2001 bezig met de voorbereiding van een ontwerp van structuurplan. Zo’n ruimtelijk structuurplan moet aangeven volgens welk plan de gemeente de ruimtelijke ordening in de toekomst wil aanpakken: waar mag gebouwd worden, waar niet, welke stukken wil men ontwikkelen, welke niet, waar plant men nieuwe wegen, industriezones, enzovoort. Vele gemeenten werken aan zo’n plan: dat is een voorwaarde om in de toekomst zelf als gemeente de bouwvergunningen te mogen afleveren zonder tussenkomst van de stedenbouw-administratie.

Een eerste startnota voor dit plan was er al in 2001. Een en ander werd begeleid door een ambtelijke stuurgroep met daarin schepen Adri Daniels en Rene Feyfer. In juni 2005 werd een voorontwerp van gemeentelijk structuurplan besproken op een bijzondere vergadering van het schepencollege. Dat kon u al lezen in het ADO-interview met burgemeester Vandezande. Nadien kwam het voorstel ter bespreking in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening die er een drietal vergaderingen aan besteedde, samen met gemeentelijke politici als Adri Daniels, Rene Feyfer, Joris Vanderveeren, en Rita Decock.

Het voorstel van een ringweg rond Sint-Joris-Weert staat op blz 95 van dat voorontwerp van structuurplan, en op blz 96 een schets. De tekst zegt letterlijk dat aan de Kauwereelstraat “aan het kruispunt met de Beekstraat-Neerijsebaan een nieuwe weg wordt aangelegd richting noorden die aansluit op de Pastoor Tilemansstraat en hoger weer aantakt op de Leuvensestraat (4b).”. De weg snijdt daarbij door het natuurgebied tussen Beekstraat en Tilemansstraat. U kan het allemaal nalezen op onze website, daar vindt u de tekst van het hele voorontwerp.

spacer.gif (820 bytes)

Weert ziet ringweg niet zitten

Op de Weertse feesten organiseerden we met Achter d’oechelen hierover een enquête. We kopieerden de betrokken bladzijden van het officiële document in groot formaat, zorgden voor wat foto’s en plaatsten dit op een infostandje.
En vroegen de geïnteresseerde voorbijgangers om hun opinie: voor of tegen zo een ringweg. Dat kon door hun stem uit te brengen aan onze stemmachine. 

Het leverde alvast veel discussie op. 97 mensen deden ook de moeite om hun stem uit te brengen: 10 stemden voor, 87 stemden tegen. Blijkbaar kan het plan niet op veel spontane steun rekenen.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

Aarzelende politici 

Langs onze stand kwamen ook de lokale politici langs: de burgemeester, Marianne Thyssen, Adri Daniels, René Feyfer, Rita Decock. De reacties van de politici uit de meerderheidspartijen waren merkwaardig. Elk van hen nam immers deel aan minstens één vergadering over dit voorontwerp, sommigen aan talrijke vergaderingen. Het plan voor de ringweg moet hen wel goed bekend zijn, want het werd opgenomen in het voorontwerp. Maar nu bleek niemand van hen voorstander van die ringweg. De ene meende dat wat we toonden niet het correcte plan was, terwijl het duidelijk de kopieën waren uit het officiële document. De andere bleek eerder voorstander van een andere en grotere ringweg die in de buurt van de destijds opgeblazen spoorwegbrug aan het Zoet Water zou aansluiten op de Leuvense Baan. Nog een hield het erbij dat zo een plan voor een ringweg nog helemaal niet was besproken. En nog een onthield zich liever. 

De verkiezingscampagne zal blijkbaar niet over dit thema gaan.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)Letterlijk

Uit het voorontwerp structuurplan…

"Anderzijds wordt het doorgaand verkeer vanaf de Rue de Weert Saint-Gorge afgeleid langs de Kauwereelstraat, waarbij aan het kruispunt met de Beekstraat- Neerijsebaan een nieuwe weg wordt aangelegd richting noorden die aansluit op de Pastoor Tillemansstraat en hoger weer aantakt op de Leuvensestraat. Om deze verbinding mogelijk te maken zullen er compenserende maatregelen genomen worden met zowel de eigenaars als de hogere overheden om de schade aan het natuurgebied te vereffenen…"spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)