spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 136

het actieplan voetwegen

spacer.gif (820 bytes)

Waar een buurtweg bijna onzichtbaar is, zoals hier, hoort een straatnaambordje.
Verderop is de weg haast dichtgegroeid. Is het teveel gevraagd om daar onmiddellijk werk van te maken?

Zoals u welbekend heeft ADO zich de lamentabele staat van onze voetwegen aangetrokken. Eén en ander leidde tot een voetwegen-actieplan van de gemeente. Alleen… op het terrein is daarvan nog niets te merken. Nochtans was een duidelijk tijdsschema afgesproken. (Voor alle details zie het uitgebreide dossier hierover op onze website.) 

Wij trokken naar schepen Mark Rom en milieuambtenaar Willems voor tekst en uitleg.

Mark Rom
“Deze week wordt er een landmeter aangesteld die het exacte tracé van de quasi verdwenen voetweg 36 moet vastleggen. Als dat plan er is, en de buurtbewoners hebben kunnen reageren, kan aan het herstel begonnen worden. Vorige week is er ook een plaatsbezoek geweest van de vrederechter omtrent het dispuut rond de afgesloten voetweg 30. De advocaten van beide partijen deden hun zeg, de vrederechter kwam, zag en zweeg. Het is niet bekend wanneer de uitspraak volgt.

Wat betreft de voetwegen in Blanden en Haasrode: er is inderdaad een vertraging, om diverse redenen (milieuambtenaar is er niet voltijds, de werken aan de Blandenstrat, enz…) maar de naambordjes liggen klaar, in mei/juni wordt voetweg 68/4 aan de Hogewinkelstraat aangepakt, en in de zomer wordt voetweg 22 met dolomiet verbeterd, en wordt de voetweg 16/19 tussen Blanden en Haasrode opgestart.”

Maar ADO blijft met grote twijfels achter: bleek weeral dat de voetwegen waar geen tegenstand te verwachten is, en die eerder een recreatieve functie hebben, eerst worden aangepakt. Daar waar het het meest nodig is, waar de bewoners de voetweg goed “weggemoffeld” hebben, is nog geen naambordje voorzien, en wordt de aanpak verschoven naar later. Dat is het geval met het stukje voetweg tussen de Haasroodsestraat en de Kortestraat. Voor ADO is dat de lakmoesproef. Als die stukken niet snel verbeterd worden, is dat het bewijs dat het niet menens is met een echte aanpak van het probleem. Wordt vervolgd...

spacer.gif (820 bytes)