spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 136

 de gemeenteraad van 7 maart 2006

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  

Als eerste punt wordt de begroting 2006 van het VKT besproken. Even komt oppositieraadslid Rita decock (Groen!) tussen: werkingstoelagen voor de parking? Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) antwoordt dat de parking gratis is om de mensen aan te sporen daar te parkeren. De gemeente compenseert de gederfde inkomsten. 

Ook het tweede agendapunt, de compensatietoelage 2005 – zo’n 21.000 euro – levert geen discussie op. Basisonderwijs dan. Het beleidscontract met het Centrum voor Leerlingenbegeleidng (CLB) wordt unaniem goedgekeurd.
Bij het vijfde punt, een aanpassing van de regels voor de fietsvergoeding van het gemeentepersoneel, stelt Joris Vanderveeren (sp.a) voor om ook de ouders die kinderen met de fiets naar school brengen te subsidiëren. 

Dé oplossing voor de verkeersproblematiek. Hij wordt terecht weggelachen. 
Als ’t maar 500 meter is, grinnikt de burgemeester, dat ze dan te voet komen.

Na het overnemen van een wegenis worden snel wat dossiers van bouwwerken goedgekeurd. Rita Decock is niet gelukkig met het administratieve gebouw: te hoog en te dominerend voor Vaalbeek. De Groen!-fractie zal zich onthouden.
Ook bij het milieuprogramma komt Rita Decock tussen. Dit is al constructief besproken in de commissie. De gemeente heeft gedaan wat ze beloofde te doen, we zitten wel achterop wat holle wegen en voetwegen betreft. 

Grootste probleem blijft de gescheiden riolering. Voor een stuk zijn al oplossingen aangegeven, maar hier zal de gemeente ook haar engagement moeten opnemen. Schepen Rom (CD&V) antwoordt dat als Aquafin zijn verantwoordelijkheid opneemt, er voor de hele fusiegemeente geen probleem zal zijn. Het rioleringsbeleid zal in overleg aangepakt worden.

De laatste twee punten worden door Groen! op de agenda geplaatst. Zal de gemeente een informatiecampagne opzetten rond het stemrecht voor vreemdelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Burgemeester Vandezande leest zijn antwoord voor: dat zal gebeuren via de gebruikelijke kanalen, de website etc etc. Hij roept op iedereen aan te moedigen te gaan stemmen. 

Bij het laatste agendapunt is de burgemeester minder wollig: het college zal ongunstig adviseren bij de vraag voor een GSM-mast in de buurt van het H.-Hartschooltje in Oud-Heverlee. De plaats is gewoonweg stedenbouwkundig niet geschikt, waarom gebruikt Mobistar niet de bestaande mast?

spacer.gif (820 bytes)