spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 135

de gemeenteraad van december 2006spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Zowel Patrick Biront (Groen!) als Yvette Desmet (SP.A) vragen wat uitleg over het meerjarenplan van het OCMW 2006-2008 en het OCMW-budget 2006, maar snel wordt dit eerste agendapunt unaniem goedgekeurd. Ook het volgende punt gaat over financiën: de opcentiemen blijven op 750 en de aanvullende gemeentebelasting blijft 6%. 

Dan volgt de begroting 2006. Joris Vanderveeren (SP.A) heeft weinig opmerkingen. Omdat de SP.A vijf jaar geleden in de meerderheid zat, ziet hij veel projecten van toen nu uitgevoerd worden. ‘Ik zie niet in waarom ik tegen zou moeten stemmen.’ Burgemeester Vandezande (FB) lacht: ‘ge moet niet, Joris.’ ‘Wacht, wacht,’ reageert Vanderveeren, ‘we hebben wél twijfels ivm de cijfers en we zullen ons onthouden.’ Yvette Desmet komt tussen: ‘De post pensioenen mandatarissen, daar moet een reserve opgebouwd worden. Misschien vinden we dit volgend jaar terug in de begroting?’ ‘Is genoteerd,’ antwoordt de burgemeester. Patrick Biront stelt dat Groen! vanuit andere prioriteiten heel andere accenten zou leggen en dus tegen zal stemmen.

Een volgende agendapunt wordt door schepen Marianne Thijssen (CD&V) besproken. Zij toont de gemeenteraadsleden de nieuwe huisstijl van de gemeente. Alle briefwisseling, publicaties, enz... en ook de website die in ontwikkeling is, zullen hetzelfde logo en dezelfde lettertypes en kleuren gebruiken. Zo wordt de herkenbaarheid verhoogd.

Het contract met het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wordt opgezegd om beter te kunnen onderhandelen voor nieuwe afspraken. Katia De Bock (Groen!) vraagt of ouders hier ook bij betrokken worden. Klaarblijkelijk zijn die niet altijd even tevreden over de begeleiding, met alle financiële consequenties vandien qua bijlessen en dergelijke. ‘Of ouders betrokken zijn, dat weet ik niet,’ antwoordt schepen Ellen Van Vlasselaer (FB), ‘dat moet ik nakijken.’ ‘Anders werd de overeenkomst stilzwijgend verlengd,’ legt Bart Clerckx (CD&V) uit, ‘nu kunnen de directies meer aanwezigheid eisen.’ Oppositieraadslid De Bock vraagt of men bij de directies zou nakijken of er klachten van ouders waren.
Bij agendapunt 7 (jeugdwerkbeleidsplan) vraagt Rita Decock (Groen!) of het hele domein van Don Bosco ruimte voor openbaar nut wordt. Schepen Adri Daniëls (CD&V) zegt dat er anders nooit uitbreiding kan komen van de chiro-lokalen. Groen! hoeft zich geen zorgen te maken: de hele zone komt niet in het gedrang.

Bij de bespreking van een toelage voor gehandicapte kinderen stelt Joris Vanderveeren voor om dit bedrag opnieuw te bekijken. 
In een welstellende gemeente kan de steun voor die paar instellingen zeker omhoog.

Er wordt een overeenkomst besproken tussen Bierbeek en Oud-Heverlee ivm erosiebestrijdingsmaatregelen. ‘Een hele administratieve weg,’ zucht de burgemeester, ‘waarom het makkelijk maken als het moeilijk ook kan? Maar de procedure kost de gemeente niets.’

Wegeniswerken dan, in de M. Noestraat van Harcourt tot Pragen. ‘Waarom de bocht in Pragen er niet bijnemen?’ wil Joris Vanderveeren weten. ‘Er zijn verschillende visies en in 2007 gaan we door met de volgende fase,’ antwoordt de burgemeester. ‘Anders zijn we 6 maanden aan ‘t palaveren, allé nuttig aan ‘t praten, en dan zijn we er nog niet,’ zegt schepen Daniëls. ‘We winnen tijd door nu uit te voeren en ondertussen te praten.’ Ook Rita Decock vindt het goed dat je nadenkt over wat je met dit gevaarlijke punt doet. De burgemeester plaagt Joris Vanderveeren een beetje: ‘Joris, in d’oppositie zou ik hetzelfde zeggen als gij, maar we gaan dit er niet doorjagen en we zullen praten over een goeie oplossing.’

Ten slotte vraagt Rita Decock uitleg over het parkeer- en stilstaanverbod in de Verbindingsstraat in Haasrode. “De verkeersborden zijn besteld,” antwoordt de burgemeester, “binnenkort zullen ze er staan.”
spacer.gif (820 bytes)