spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 135

De gemeenteraad van november 2006spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Deze gemeenteraad begon met de goedkeuring van het proces-verbaal van kasnazicht. Op 30 september bleek er 4.318.285,75 euro in de gemeentekas. 
Na deze gemeenteraad zal dat allicht wat minder worden, want de gemeenteraad keurde unaniem een indrukwekkend lijstje van aankopen en investeringen goed. Samen goed voor drie kwart miljoen euro. Reken maar even mee:
· De gemeente zal 20 grafkelders aankopen voor 13.000 euro. Die worden nadien doorverkocht samen met de grafconcessie. Steeds opnieuw individueel kelders laten plaatsen door particulieren bleek onpraktisch en beschadigt de omgeving van de graven.
  • Na de afwerking van de uitbreiding van de basisschool in Blanden (371.000 euro) zal het kostenplaatje opgelopen zijn tot 770.000 euro. 
  • Met een tweede schijf van 265.000 voor de afwerking zal de renovatie van de jeugdlokalen en de bibliotheek van Weert uitkomen op 474.000 euro.
  • De scoutslokalen en de enkele woningen in de Betstraat krijgen riolering. Dat zal 48.700 euro kosten;
  • Een personenwagen en twee bestelwagens moeten vervangen worden. Samen goed voor 40.000 euro. Op aandringen van Groen! zal gekozen worden voor modellen met roetfilter.
  • De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord mag voor 16.359 euro muziekinstrumenten en voor 1.915 euro euro meubilair aankopen. Het merendeel van deze instrumenten (marimba’s, timbaletten en percussiemateriaal) is bestemd voor de uitbouw van de goeddraaiende klassen slagwerk. Deze leerlingen kunnen nu eenmaal niet hun eigen muziekinstrumenten meebrengen.
  • Om het financieel plaatje af te ronden: de gemeente zal 515,79 euro bijpassen op de begroting van de Verenigde Protestantse kerk.

Frans Rentmeesters (FB) zal de gemeente vertegenwoordigen op de vergadering van Ecowerf. Bart Clerckx (CD&V) zal de gemeente vertegenwoordigen bij het crematoriumbeheer ”Hofheide”.

Het lokaal Sociaal Beleidsplan werd voorgelegd. Dat beleidsplan moet de sociale dienstverlening van het OCMW en de gemeente beter op elkaar afstemmen. Het plan geldt voor amper 2 jaar (2006-2007), daarna komt er eentje voor 6 jaar. Er is geen bijkomende subsidie voorzien voor dit plan. Marianne Thyssen beaamde dan ook de kritiek dat het een “karig” plan was. “Dat kan ook niet anders, maar de Vlaamse Regering heeft die slechte timing zo opgelegd. Eigenlijk zal er pas echt begonnen kunnen worden bij het begin van de volgende legislatuur, met een nieuw plan voor 6 jaar.”

De gemeente heeft nu ook een “jeugdruimteplan” Dat plan is nodig als de gemeente geen subsidies wil mislopen. Een paar honderd jeugdige inwoners vulden de enquête van de jeugdraad in, en werkten zo mee aan de opstelling van het plan. Groen! had kritiek: nogal wollig taalgebruik. De positieve punten van de gemeente worden dik in de verf gezet, naar de negatieve punten is het vergeefs zoeken, b.v. naar het gebrek aan sociale woningen.

De gemeente heeft eindelijk een reglement goedgekeurd voor de ondersteuning van cultuurspreiding door diverse socio-culturele verenigingen. De ondersteuning kan voortaan in de vorm van geld, én door logistieke ondersteuning, b.v. ter beschikking stelling van materiaal en vergaderzalen. Aanvragen voor steun moeten wel een hele weg afleggen: de aanvragen moeten gericht worden aan het schepencollege, die speelt de aanvragen door naar de Cultuurraad, waarna het advies opnieuw bij het Schepencollege moet belanden.

Al deze punten werden unaniem goedgekeurd.


Last but not least restte nog de behandeling van de talrijke bezwaarschriften bij de herziening van het BPA Winkelveld (zie het afzonderlijk artikel in deze ADO). Patrick Biront (Groen!) had een lijstje bezwaren klaargemaakt. Een groot deel van de burgers blijkt niet happy met de voorstellen. Begrijpelijk, vindt Biront, maar vooral, er wordt nergens een antwoord gegeven op bekommernissen van de bewoners, op de te verwachten verkeersoverlast bijvoorbeeld. Adri Daniëls (CD&V) was het daar niet mee eens: de straten worden versmald, er is gekozen voor één toegang met auto’s en verschillende te voet en met de fiets, en het kruispunt met de Waversebaan zal aangepast worden als het nodig blijkt. “Er is veel te weinig ruimte voor sport en spel” ging Biront verder. Feyfer (CD&V)pareerde: “We zitten nu amper aan 11 woningen per hectare, in plaats van 15, en er is nog ruimte over, zo groot als een voetbalveld. Er zijn weinig wijken die dat hebben…”
“Zelfs de bufferzones naar het bos toe zijn verdwenen,” ging Biront verder. Niets van, vond Daniëls, de tuinen van de woningen zijn bufferzone. 

Eindelijk nog eens een debat, dachten we, maar meteen daarna liep het al mis. Daniëls begon te fulmineren tegen de bemoeienissen van Leuven in dat dossier, en even later ging het al lang niet meer over het Winkelveld maar over verkeer. Vanderveeren (SPA) wilde niet onderdoen, begon over faits divers die zelfs met de gemeente niets te maken hadden. Hij vond enige lachers op zijn hand, voelde zich blijkbaar aangemoedigd en was niet meer te stoppen. Tenzij door de Burgemeester die in het algemeen geroezemoes gauw de stemming vroeg (Groen! stemde tegen). 

Weg debat en enkele gefrustreerde perscorrespondenten konden aan hun zoveelste saaie verslag beginnen.

spacer.gif (820 bytes)