spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 135

  de gemeenteraad van 31 januari 2006spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Zou de gemeenteraad van 31 januari 2006 de kortste zijn ooit? Zeven agendapunten, geen discussie en 10 minuten later stond uw verslaggever weer buiten. Zonder enig commentaar werden de eerste zes punten unaniem goedgekeurd: bijdrage aan politiezone, goedkeuring convenant korte vervangingen in basisonderwijs, de gedeeltelijke opheffing van eenrichtingsverkeer in de Neerveldstraat in Weert, toetreding tot Waterschap Dijle-Zuid, een reglement voor de commissie ruimtelijke ordening en de aankoop van een kunstwerk. 
Oppositieraadslid Rita Decock (Groen!) vraagt of het geen tijd wordt voor een opfrisbeurt van de verschillende ontmoetingscentra in de gemeente? Ja, antwoordt burgemeester Vandezande.
spacer.gif (820 bytes)