spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 134

  De gemeenteraad van 28 oktober spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Communicatie met ‘de pers’ (t.t.z. Achter d’oechelen) is niet altijd het sterkste punt van de gemeente Oud-Heverlee. Zo verdwenen we al wel eens van de mailing-list. Maar nu we er weer opstaan, hebben we nog geen garantie. Voor de gemeenteraad van september moesten we zélf bellen: was er nu gemeenteraad op dinsdag of niet? Ach, die computers toch.... en een uur voor de raadszitting was de uitnodiging er.
En nu, voor de gemeenteraad van eind oktober: wél een mail, maar jammer genoeg was men vergeten te zeggen dat de raad niet op het gebruikelijke uur van 19.30u begon, maar deze keer uitzonderlijk om 19u.
Toen uw ADO-redacteur om 19.25u vrolijk het zaaltje binnenstapte, was de raadzitting net niet voorbij.. het piepklein verslagje is toch nog te groot voor deze ADO, maar leest u het op onze website?
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)het verslag

...
Toen uw ADO-redacteur om 19.25u vrolijk het zaaltje op de tweede verdieping binnenstapte, was de raadzitting net niet voorbij. En omdat ADO meestal de enige vertegenwoordiger van de pers is op de gemeenteraad, blijft het gehakketak tussen oppositie en meerderheid deze keer binnenskamers. Jammer. We kregen wel vriendelijk uitleg achteraf van een van de ambtenaren, maar toch... Géén verslagje in uw ADO dus over begrotingswijzigingen, mandaten bij intercommunales, de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Haasrode Centrum, een verkavelinsaanvraag in de Ophemstraat, een mina-werker voor IGO-Leuven, milieu-zorg op school, enz.

Wel over het volgende:

Op een drafje worden een aantal punten ivm het arbeidsreglement in het gemeentelijke onderwijs goedgekeurd en een aantal betrekkingen vacant verklaard.

Punt 21 gaat over het mogelijke terrein voor geluidsproducerende sporten in Haasrode. Burgemeester Vandezande (FB) zegt dat er nog geen antwoord gekomen is op de brief van het gemeentebestuur.
Rita Decock (Groen!) steunt de brief en vindt dat zo'n geluidsoverlast niet kan in de nabijheid van een woongebied. Waarom niet in industriegebieden veraf van elke bewoning?

Het laatste punt is door de oppositie op de agenda geplaatst. Hoe zit het nu met slibstort, wil Rita Decock weten? Zijn we er nu definitief van af of niet? Schepen Marc Rom (CD&V) verwijst naar de belofte van minister Peeters. Er is geen maatschappelijk draagvlak en er zal dus logischerwijs niet ingeplant worden. We gaan het toch niet horen als het te laat is, vraagt Rita Decock? Burgemeester Vandezande stelt dat we toch een keer zullen moeten beslissen wat we met die 30 hectare doen. Een mogelijke gevangenis is al weg gehouden. René Feyffer (CD&V) antwoordt dat deze zone in het structuurplan een agrarisch gebied als buffer blijft. En dat moeten we toch niet veranderen, reageert ook raadslid Decock.

spacer.gif (820 bytes)