spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 134

  De gemeenteraad van 27 september 2005spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Nu is het wel zeker: de gemeente-raadsverkiezingen komen eraan. Bij de (bijna pro forma) openingsvraag of het verslag van vorige raadszitting goedgekeurd kan worden, struikelt de Groen! fractie over het woordje ‘reeds’ in een zinnetje over het grasmaaisel dat was blijven liggen en “reeds” was opgeruimd.

Ook bij de vraag of de gemeenteraad een positief advies wil geven voor een snelheidsbeperking op de Naamsesteenweg, komt Rita Decock tussen. ‘Goed zo voor de snelheidsbeperking, maar waar blijft het mobiliteitsplan? Schepen Daniëls (CD&V) zegt dat het plan bijna definitief is. Burgemeester Vandezande (FB) vertelt dat het plan nog door de commissies en de gemeenteraad zal besproken worden Joris Vanderveeren (SP.A) wil ook wat kwijt, maar de burgemeester duwt snel de stemming door: unaniem OK.

Patrick Biront (Groen!) reageert bij punt 8: goedkeuren van een ontwerpdossier om de schoolomgeving van Haasrode te verbeteren. ‘We vonden het moeilijk ons stemgedrag te bepalen,’ stelt hij, ‘natuurlijk is dorpskernvernieuwing positief, maar anderzijds, da’s een ontwerp van 1980! Een deelproject van een project dat nog altijd niet af is en zo langzaam vooruit. Groen! zal zich onthouden.’ ‘Nee hoor,’ reageert de burgemeester, ‘het is een vernieuwd, verjongd project,’ maar erg overtuigend klinkt het niet.
Het ontwerpdossier voor uitbreidingswerken aan de basisschool in Blanden wordt unaniem goedgekeurd. Ook het dossier voor de bibliotheek in Weert levert geen problemen op. Joris Vanderveeren wil weten of er wel rekening gehouden werd met toegankelijkheid voor gehandicapten. ‘Natuurlijk,’ antwoordt schepen Daniëls (CD&V), ‘de eerste aanvraag dateert trouwens van 1966 en wij zijn wél content dat het gerealiseerd zal worden,’ plaagt hij tongue-in-cheek de Groen!-fractie. 

De laatste twee agendapunten worden door de oppositie op de agenda geplaatst. Marleen Roelants (Groen!) is ervan overtuigd dat er nog heel wat kan gebeuren qua sensibilisering en infra- structuuraanpassingen bij de invoering van zone-30. ‘Haasrode heeft deelgenomen aan de Octopus-actie, waarom de andere scholen niet?’ De zichtbaarheid zou door de grote Octopus-palen vergroten. 
‘Hoe zit het met de werkgroepen rond het mobiliteitsplan,’ wil Marleen Roelants nog weten? ‘We hebben de scholen de voorbije drie jaren uitgenodigd,’ antwoordt Daniëls, ‘toen was er enthousiasme, de laatste tijd komen er wat minder mensen opdagen...’ ‘Is dit niet wat ver van je bed,’ vindt Roelants, ‘mensen zouden zich niet meer betrokken voelen in werkgroepen per school, samen met mensen uit de buurt, het gemeentebestuur, de politie, de oudste kinderen,...’ De burgemeester dooft professioneel de discussie: ‘het schepencollege zal het onderzoeken’ is de klassieke dooddoener.

Rita Decock stelt ten slotte voor om een aantal bladkorven te plaatsen. Schepen Rom antwoordt dat de milieudienst en de technische dienst daar al mee bezig zijn. ‘Er werden prijzen gevraagd, maar we moeten onderzoeken hoe opportuun dit is, want het is de bedoeling om dit enkel voor het openbaar domein te doen, en niet voor privé-domeinen.’ ‘We gaan ‘t verder onderzoeken.’
spacer.gif (820 bytes)