spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 134

De start van de “week van het bos” brengt telkens wel wat animo in onze gemeente, maar deze zonovergoten 2de oktober had toch iets extra in petto.
spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes) Het Ecoduct “De Warande”
Er kwam dan ook heel wat volk afgezakt naar de feestweide, even voorbij het “Château de Namur” in Blanden. Orgelpunt was de opening van het ecoduct “De Warande”, de allereerste ecoduct van die omvang in Vlaanderen. Minister Kris Peeters kwam het lint doorknippen, gevolgd door hele scharen wandelaars en fietsers die in de loop van die dag deskundig gegidst werden naar het ecoduct. Het was trouwens een enige gelegenheid om eens op die imposante grasstrook boven de Naamse Steenweg te lopen, want vanaf nu zijn wandelaars op het ecoduct niet meer welkom. 
Elk jaar gebeurden er 15 à 20 botsingen met reeën op de Naamsesteenweg. Daarom werd besloten een raster te plaatsen over de hele lengte van het bos. Op de toegangswegen ligt een rooster waar de reeën niet over kunnen. Maar twee afgescheiden bosgedeelten zou op de lange duur voor de vele kwetsbare diersoorten (dus niet alleen reeën) de doodsteek betekenen. Het is cruciaal dat ze in het hele gebied van het Meerdaalwoud kunnen rondzwerven. Daarom werd op de plaats met de grootste wildpassage een brede oversteekplaats gebouwd. Om de dieren zo min mogelijk te storen (geursporen!) zijn wandelaars niet welkom. Ruiters kunnen er wel over, achter een afgescheiden rijstrook. 

Het Ecoduct “De Warande”
Het ecoduct is een sierlijke constructie geworden. Dat komt vooral omdat de zijwanden naar buiten hellen, en doordat men de hoeveelheid beton in vooraanzicht heel klein wist te houden. Het ecoduct is 65 meter breed, maar dat merk je pas echt als je er bovenop staat. De rijstrook voor de ruiters is op een originele wijze afgescheiden van de rest door de kriskras gestapelde boomstronken afkomstig van de bouwput. Over het ecoduct loopt een brede zandstrook. Zo kan men eenvoudig aan de pootafdrukken zien welke en hoeveel dieren van de oversteek gebruik maakten. En zoals de bezoekers konden vaststellen, na één dag hadden de reeën de oversteek zowaar al ontdekt. En volgens de boswachters zal het niet lang meer duren of amfibieën en reptielen zullen volgen. Men hoopt zelfs dassen te betrappen. Later kan het tellen elektronisch gebeuren. Op de zijwanden zijn trouwens nu al zonnepanelen aangebracht die voor de verlichting van de koker instaan.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes) Meerdaalwoud & Heverleebos opnieuw verbonden

 

Jaarlijks bezoeken ongeveer 750.000 mensen Heverleebos of Meerdaalwoud. Al die wandelaars, fietsers, joggers en ruiters blijvend laten genieten van een bos in topvorm is niet evident. Daarom werd er lang gedokterd aan een “masterplan” rond onze voornaamste Vlaamse bossen. Aan dat project “Meerdaalwoud en Heverleebos opnieuw verbonden” werd in 2002 begonnen. Het ecoduct is daarvan één punt. De voornaamste andere realisaties op een rijtje:
 • Er werd een wandelweg met een tunnel aangelegd, dwars door het militair domein.
 • De fietsers en wandelaars kunnen via een houten brug de Naamsesteenweg kruisen ter hoogte van de Weertsedreef.
 • Er kwamen verschillende attractieve speelzones voor kinderen.
 • Sinds oktober zijn 14 wegen door het bos niet meer te gebruiken voor auto’s (zie het kaartje)

              

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes) Nog heel wat te doen

De planning van het project loopt tot 2008. Er rest nog heel wat werk:
 • Eén groot natuurgebied is veel beter dan twee kleinere, daarom moet er op termijn een effectieve verbinding van Meerdaalbos en Heverleebos komen ter hoogte van kasteel Harcourt. Dieren zullen beboste percelen in die zone kunnen gebruiken als een soort stapstenen om tussen onze twee bossen te foerageren. 
 • Het sluitstuk van het zoneringsbeleid is het vervangen van de tientallen onbeheersbare parkings in het bos door enkele aantrekkelijke onthaalweides aan de bosrand.
 • Nieuwe gebruikerskaart
  U kent ze ongetwijfeld, de handige kaart van Bos en Groen waarop aan één zijde heel wat informatie over Heverleebos en Meerdaalwoud gegeven wordt en aan de andere zijde drie kaarten staan afgedrukt met respectievelijk alle wandelpaden, alle fietspaden en alle ruiterpaden. De nieuwe kaart is fors gewijzigd, alle wandelingen en mountainbike tochten vertrekken al vanop de nieuwe onthaalweides. Onthaalweide “De Torenvalk”in Blanden (waar de feesttent stond opgesteld) wordt allicht de grootste. Ook “De Speelberg” , tegen het bos aan, langs de Weertse-dreef in Sint-Joris-Weert zal een belangrijke startplaats worden. De kaart is gratis te bekomen bij de boswachters.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes) Meer weten

 • De website www.meerdaalwoud.be 
 • De structuurstudie over het bos en een samenvatting staan op onze website (doorklikken naar “plannen en studies”)
spacer.gif (820 bytes)