spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 133

De gemeenteraad van 
         30 augustus 2005spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Wat een verschil: waar enkele jaren geleden de balans- en resultatenrekening van de Vereniging voor Kultuur en Toerisme, VKT, gegarandeerd driftige tussenkomsten van de oppositie met zich meebracht, verloopt vandaag alles erg rustig. VKT is o.a. verantwoordelijk voor het Zoet Water park. VKT-voorzitter Jules Aelbrecht (Fusiebelangen) is wel aanwezig in de zaal, maar het woord nemen, dat hoeft deze keer niet. Oppositie-raadslid Patrick Biront (Groen!) probeert toch even: ‘dit blijft toch een moeilijke situatie,’ stelt hij, ‘misschien zullen er ooit keuzes gemaakt moeten worden, als later, ooit, de gemeente het financieel moeilijk zou hebben?’ Maar snel, snel wordt er gestemd: unaniem goedgekeurd. 

Dan rap wat financiële agendapunten: jaarrekeningen OCMW en vaststelling vergoeding examencommissies. Een aanwijzing van een provinciale ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve boetes en de wederopenstelling van een betrekking statutair deskundige werken, het kan de gemeenteraad niet echt boeien: unaniem goedgekeurd, zonder commentaar.
Bij punt 6 over de website van de gemeente Oud-Heverlee reageert oppositieraadslid Rita Decock (Groen!): ‘eindelijk, al lang gewacht!’ Schepen Marianne Thyssen (CD&V) doet voor de tribune nog maar eens haar verhaal: hoe van het voorstel van de Vlaamse overheid om een kant-en-klaar pakket voor alle gemeenten over te nemen niets in huis kwam, en hoe Oud-Heverlee dus eindelijk er zelf werk van moest maken... Als enige aanwezige waarnemer van de pers doet uw ADO-redactielid braaf zijn plicht: hij noteert nog maar eens.
Voor een aantal verkavelingsaanvragen (Bovenbos-, Duiven- en Vinkenbosstraat, Dalem- en Bergenstraat, Krekelbergstraat) zal Groen! zich onthouden omdat ze het moeilijk hebben met de talud-politiek van de gemeente: te veel en te snel weggraven.

Bij de bespreking van agendapunt 13 wil Groen! weten hoeveel katten er nu al gesteriliseerd zijn. De secretaris somt braaf op. In elk geval zal een lastencohier toegstuurd worden aan 10 dierenartsen uit de omgeving en aan SAVU, het dierenasiel dat tot nu toe een contract had met de gemeente, stelt schepen Marc Rom (CD&V).
Een paar agendapunten werden door de Groen!-fractie op de agenda geplaatst: ‘kunnen we geen aankondigingsborden plaatsen?’ Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) zucht: ‘da’s iets wat al 25 jaar gevraagd wordt.’ ‘Alle ideeën zijn welkom, maar hoe en waar?’ is de dooddoener om dit nog maar eens op de lange baan te schuiven: ‘Breng ‘n planneke binnen en de commissie zal het bespreken...’ Waar hebben we dit nog gehoord? 

Ook bij de vraag of het een verplichting is om de aankondigingen van openbare verkopen in de buurt van de schoolpoort te hangen, en of dit niet een vorm van visuele vervuiling is, maakt de burgemeester er zich snel van af met het bekende antwoord: ‘we zullen het onderzoeken’.
Laatste punt van de openbare zitting gaat over grasmaaisel aan de brug van de E40 in Haasrode. ‘Er komen nieuwe afspraken met de firma, ook wij vinden het niet proper,’ reageert de burgemeester. 
‘Maar vanmiddag is er al wat opgeruimd,’ ‘ge ziet,’ lacht burgemeester Vandezande, ‘een opmerking op de gemeenteraad, dat helpt.’
spacer.gif (820 bytes)