spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 133

  De gemeenteraad van 28 juni 2005

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Een einde-seizoenszitting leek het wel. Een aantal gemeenteraadsleden waren er zelfs niet, tegen de plaatselijke geplogenheden in.

Vijftien punten stonden er op de agenda. Daaronder enkele loutere administratieve formaliteiten, die snel door de molen werden gedraaid: de rekening van de verenigde protestantse kerk, de vaststelling van de vakantiedagen in het gemeentelijk onderwijs, de benoemingsvoorwaarden voor dito, de verkoop van enkele loten hout, een gunning voor multifunctionele podiumelementen voor de verenigingen en sectionaal-poorten voor het gemeentelijk magazijn en de eindafrekening van de ruiming van de Leigracht. Dat alles lokte weinig discussie uit. 

Bij een voorgestelde begrotingswijziging onthield Groen! zich. Vraag ons niet naar het hoe en waarom van de wijziging, de details werden blijkbaar in een commissie besproken, en werden ons niet meegedeeld. Maar het begrotingsresultaat oogt nog altijd positief: de gewone begroting heeft een overschot van 445.547 euro en de buitengewone begroting een overschot van 105.583 euro. 
De omgeving van de school van Haasrode moet veiliger. Om de ouders aan te moedigen de grote parking te gebruiken, komt er een parkeer- en stilstaanverbod langs de Verbindingsstraat. Rita De Cock (Groen!) had een alternatief voorstel: een “kiss & ride” strook zou veel veiliger zijn. Dan moeten al die auto’s niet meer op en af de parking rijden. ’t Zal bekeken worden, zei burgemeester Vandezande (FB). Maar Joris Vanderveeren (SP.A) twijfelde aan de wettelijkheid van zo’n strook.

Ook de M. Noëstraat moet veiliger. Tot nu toe waren er gedeelten waar er maximaal 50, 70 en 90 km/uur mocht gereden worden. Unaniem werd gestemd om een eenvormige snelheidslimiet van 50 km/uur in te stellen.

Er werd een subsidiereglement gestemd om de installatie van zonneboilers te bevorderen. Maximaal kan u bovenop de subsidies van PBE nog 250 euro aan gemeentelijke subsidies ontvangen.

De gemeenteraad ging ook akkoord om lid te worden van een bosgroep Dijle-Geteland. De bedoeling van deze bosgroep is om een samenwerkingsverband tussen boseigenaars te vormen en op die manier boseigenaars te ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos. 

De gemeente zal vanaf nu zelf overtreders van gemeentelijke politie-verordeningen vervolgen. Dat kan, nu een aantal misdrijven niet langer vervolgd worden door het parket. (bv nacht-lawaai, hondendrollen achterlaten op straat, enz…) Er werd een voorlopig reglement aangenomen. Dit in afwachting van een definitief reglement dat eenvormig zal zijn voor onze hele politiezone.

En tenslotte zal de gemeente toetreden tot RIOBRA, een vereniging voor het beheer van afvalwater en hemelwater.
spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)