spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)Wat voorafging: 

In Oud-Heverlee zijn er heel wat voetwegen die volkomen illegaal door “aangelanden” werden ingepalmd. Andere voetwegen zijn dan weer totaal verwaarloosd, of moedwillig zo goed als onbruikbaar gemaakt. Het resultaat is telkens hetzelfde, ze worden minder en minder gebruikt en sterven een stille dood. Deze voet­wegjes weer openmaken zou op zijn minst zinvol zijn, want ze zijn dik­wijls ideaal voor woon-werkverkeer of als veilige fietsverbinding naar school. Maar daar wou de gemeente in het verleden blijkbaar geen actief beleid in voeren. Aangespoord door de bemoedigende reacties van een aantal lezers en door een aantal succesvolle acties in buurt­gemeenten besloot de redactie voor één keer zelf het initiatief te nemen om belangrijke voetwegen weer open te krijgen.

Er werd een heel dossier opgemaakt rond een aantal door ons als prioritair beschouwde buurtwegen. En met concrete vragen trokken we naar het gemeentebestuur. (zie vorige ADO’s en het dossier voetwegen op 
www.achterdoechelen.be )
Het laatste overleg tussen schepen Marc Rom, milieuambtenaar Johan Willems, Paul Pues en Herman Fonck (beide namens ADO) leverde alvast deze resultaten op: spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 133

Gemeente heeft actieplan rond voetwegenspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

Bijna alle van de 33 voetwegen uit het lijstje liggen in de deelgemeenten Blanden en Haasrodespacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes) De resultaten van het overleg

1. De gemeente voorziet in een jaarlijks onderhoud van 33 frequent gebruikte voetwegen zoals vermeld op de overgemaakte lijst bij het verslag van het schepencollege van 13 mei 2004. (lijst: zie onze website). Jaarlijks onderhoud, sproeien, zo nodig maandelijks maaien. Jaarlijkse rondgang voor maaibeurt en verwijderen van overhangende takken. Al deze buurtwegen worden uniform bewegwijzerd (al gedeeltelijk uitgevoerd).

2. Jaarlijks worden twee verkommerde voetwegen grondig onder handen genomen. In 2005 is dit voetweg 14 (Prosperdreef-Château de Namur) (reeds uitgevoerd) en voetweg 22 (Expressweg-Vlierbeekstraat). Ook de voetweg tussen de Konijnenhoekstraat en Hogewinkel en verlengde van de Hogewinkelstraat wordt hieraan toegevoegd voor 2005 (gekoppeld aan de beschoeiing van de gracht in de Hogewinkelstraat ter voorkoming van het wegspoelen van aanpalend wegje en veld). 

3. In 2006 wordt voetweg 16 en voetweg 19 (Kartuizerstraat- Bergenstraat) en het stuk van voetweg 104 (zonder het laatste stuk vanaf het kruispunt met voetweg 73 tot Betstraat (vrij moeilijk, ook minder relevant)) voor een grondig onderhoud aangepakt. (openstellen, verharden, naambordjes) De problematische aansluiting met voetweg 73 (bestaande uit betonblokken) zal worden verbeterd in september 2005 en de frequente blokkering met geparkeerde auto’s aangepakt met een schrijven aan de betrokkenen. De gemeente zal pogen voetweg 19 te verbinden met de Keiberg.

4. Wat Sint-Joris-Weert betreft, zullen voor de voetweg 30, gedeelte Kauwereelstraat - Roodsestraat de betrokken aanpalende eigenaars verwittigd worden van de geplande heropening en schriftelijk aangemaand worden om eventuele hindernissen en afsluitingen van de voetweg op te ruimen. Dit nog tegen september 2005. Er zal gestreefd worden naar een voorlopige afbakening van de voetweg in 2005 en nagegaan worden of met de provincie geen mogelijkheid bestaat om een degelijke heraanleg te laten uitvoeren (knuppelpad indien nodig) in 2007. 

5. Voor wat de voetweg 36 Kaubergstraat-Leuvensestraat betreft, zal door de gemeente nagegaan worden bij de advocaat of de gerechtelijke procedure niet kan worden geactiveerd of versneld.Herman Fonck zal bij de gemeentesecretaris inzage vragen in de openbare stukken van de gemeente om na te gaan of een bijkomende vordering de zaak kan versnellen. Zoals eerder meegedeeld is het grondig onderhoud van deze voetweg voorzien voor 2007 onder voorbehoud van de juridische afwikkeling. (Lees hierover het andere artikel in deze ADO, blz. 8 en 9)

6. Afgesproken wordt om elkaar voorafgaandelijk te informeren van andere initiatieven terzake en wederzijds beschikbaar te zijn bij eventuele vragen.

Al met al een engagement van de gemeente waarin we ons uitgangspunt gedeeltelijk kunnen terugvinden. Natuurlijk hadden we op meer gehoopt, namelijk één grote inhaalbeweging, waarin alle voetwegen, conform de wet, er weer perfect zouden bijliggen. Maar tussen droom en daad staan natuurlijk praktische bezwaren. Uiteraard zal de redactie de uitvoering van dit engagement van het gemeentebestuur goed opvolgen.

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)Zie ook

Voor het lijstje van de 33 voetwegen en de kaarten van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee verwijzen we u naar het dossier voetwegen op deze site.
(Er wordt nog aan gewerkt !)
spacer.gif (820 bytes)