spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 133

Op 12 augustus verscheen in het Staatsblad de lange lijst van de mandaten, ambten en beroepen die de Belgische politici in 2004 uitoefenden. Ook onze burgemeester en onze schepenen staan daarin vermeld.

Daarnaast was er ook een lijstje van politici die ondanks herhaalde aanmaningen geen gevolg gaven aan deze wettelijke verplichting. Daaronder Frans Rentmeesters, gewezen schepen van Fusiebelangen, die de twijfelachtige eer geniet om de enige politicus van Oud-Heverlee te zijn op dit zondaarslijstje.spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
 

De mandaten van onze politicispacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

het lijstje in het Staatsblad

zie ook onderaan deze bladzijde
In heel wat Raden van Bestuur komt men steeds weer dezelfde mensen tegen.

We overlopen met u even het lijstje van wie wel wat invulde. Jan Goedhuys, de OCMW-voorzitter, vermeldt zijn mandaat als voorzitter van de vzw volley Haasrode-Leuven. Verder is hij bezoldigd zaakvoerder van de BVBA Jan Goedhuys, van de BVBA Maxius en Smeyers-Goedhuys. Die firma’s zijn allicht de fiscale constructies rond het uitoefenen van zijn advocatenpraktijk: Goedhuys is actief als advocaat via het advocatenbureau Maxius. En juristen weten dat het zo zijn fiscale voordelen kan hebben om allerlei activiteiten via een BVBA te verrichten: de vennootschapsbelasting valt immers heel wat lager uit dan wat de doorsnee werknemer aan de fiscus betaalt.

Alexander Binon, schepen voor Fusiebelangen, meldt naast zijn schepenambt en een bezoldigd mandaat als bestuurder (namens de gemeente Oud-Heverlee) in de intercommunale Intergas ook zijn beroep als advocaat. Schepen Adri Daniëls meldt als beroepsactiviteit enkel zijn schepenambt en zijn bestuursmandaat in Demer en Dijle, een maatschappij voor sociale woonkredieten. Van zijn beroepsactiviteiten bij de Christelijke Mutualiteit geen spoor in zijn aangifte. Yvette Desmet meldt haar beroep als ambtenaar, haar mandaat als gemeenteraadslid en een bestuursmandaat bij Intergas.

René Feyfer, raadslid CD&V, meldt dat hij bezoldigd wordt als gepensioneerde, dat hopen we met hem. Daarnaast heeft hij een mandaat in de intercommunale IGO Leuven, een onbezoldigd bestuursmandaat in het PWA van Oud-Heverlee en is hij bezoldigd lid van de politieraad van de politiezone Dijleland. Schepen Marc Rom (CD&V) meldt zijn beroep als leraar, zijn bezoldigd schepenmandaat, een bezoldigd mandaat in Ecowerf, het intergemeentelijk milieubedrijf van Oostbrabantse gemeenten. Hij is ook onbezoldigd lid van het plaatselijk 
ACV-bestuur en CD&V bestuur.

Marianne Thyssen meldt haar bezoldigd mandaat als Europees Parlementslid, schepen van Oud-Heverlee en onbezoldigde bestuursmandaten in de vzw Ceder, de nationale studiedienst van de CD&V en in de vzw Unitas, de nationale vzw waarlangs de officiële financiering van de CD&V als politieke partij verloopt. Ellen Vanvlasselaer meldt tenslotte, net als Alexander Binon, haar beroep als advocaat en haar bezoldigd schepenmandaat.

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

Een zakenman uit Vaalbeek.

Allemaal klein bier vergeleken met de aangifte van Albert Vandezande. Uiteraard meldt hij zijn bezoldigd mandaat als burgemeester. Vanuit die opdracht heeft hij ook een bezoldigd bestuursmandaat bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, bij de electriciteitsmaatschappij PBE, bij Intergas en Pligas. In het verleden voerde zijn bouwfirma Vandezande wel al eens werken uit voor PBE . Onze burgemeester is ook actief in de nationale werkgeversorganisatie van de bouwsector: hij meldt zijn mandaat als lid van de raad van bestuur van de Nationale Confederatie Bouw. Daarnaast ook een bestuursmandaat bij de Federatie Algemene Bouw Aannemers en een bezoldigd bestuursmandaat in groep S-Sopa vzw, een sociaal secretariaat en dienstengroep die marktleider is in de bouwsector.

Zijn privé-economische belangen zien er als volgt uit. Albert Vandezande meldt in het Staatsblad zijn mandaat als afgevaardigde-bestuurder van NV Matrabow. Die firma met zetel op zijn thuisadres in Vaalbeek is actief in de sector afvalwaterinzameling, straatreiniging, afvalinzameling en onroerend goed. Toen we enkele jaren geleden dit ook al eens meldden in ADO werd dit opgemerkt door andere bestuurders van Interleuven. Die stelden vast dat Interleuven, waar Vandezande toen in het directiecomité zat, een commercieel contract had lopen met de firma Matrabow: die deed het vervoer van het huisvuil van Interleuven met anonieme vrachtwagens. Zaken doen namens de gemeenschap met je eigen firma, dat kon niet: het was overigens uitdrukkelijk verboden in de statuten van Interleuven. Albert Vandezande werd toen gedwongen om ontslag te nemen uit Interleuven. De bestuurders van de firma Matrabow zijn Albert, Eddy, Lydia en Christine Vandezande en Anny Coppens, mevrouw Vandezande. We vinden deze ook terug in allerlei combinaties als enige bestuurders van de andere vennootschappen in de Vandezande- groep. 

De NV Matrabow met een jaaromzet van 620.000 euro, bezit 99 % van alle aandelen in de firma Vandezande, 98% van de firma AFM, 66 % van de NV Vandezande en 50 % van ARA. Van die 4 firma’s meldt Albert Vandezande in het staatsblad ook telkens zijn bezoldigd mandaat als bestuurder. Matrabow had vroeger ook 50 % van de aandelen van drukkerij GK in Schaarbeek. Die firma met gemiddeld 15 personeelsleden ging echter failliet in juni 2003. De NV Vandezande is de bouw- en schoonmaakfirma. In 2003 was die goed voor een omzet van 11.334.000 euro, er werkten 371 personeelsleden. De firma boekte in 2003 een winst na belastingen van 177.000 euro. De schoonmaak activiteiten werden intussen verkocht aan de schoonmaakmultinational ISS.

All Facility Management is actief in de kleding kleinhandel, had in 2003 een omzet van 110.000 euro en een winst van 18.000 euro. Vroeger dekte dit de activiteiten van kledingzaak Firenze-Chrisly in de Leuvense binnenstad. De NV Vandezande Bouw is de andere bouwfirma, met een omzet van 2,6 miljoen euro en gemiddeld 32 personeelsleden in 2003. Ook hier werd goed geboerd in 2003 met een winst van 28.000 euro. De NV ARA is een vennootschap voor het verhuur van eigen onroerend goed. Wie aanzienlijke eigendommen bezit, kan er fiscaal belang bij hebben om die onder te brengen in een aparte vennootschap die de eigendommen dan weer verhuurt aan de eigenaar of diens firma’s. Bovendien is dat veiliger als het misloopt met de handelsactiviteiten van een vennootschap: de onroerende eigendommen blijven dan weg uit het faillissement. Juridisch-technisch zijn ze immers eigendom van een niet-betrokken firma, van een “verhuurfirma” die leverde aan de vennootschap. En door hoge of lage huurprijzen vast te stellen kan meer of minder winst gemaakt worden in de ene of de andere vennootschap. ARA is goed voor een jaaromzet van 70 000 euro.

Naast dit kluwen van zijn persoonlijke zakenactiviteiten is Vandezande via zijn PBE- mandaten ook betrokken in een netwerk van vennootschappen in de energiesector. Hij meldt in het Staatsblad ook zijn mandaat als bezoldigd bestuurder in de NV Creadiv. De NV Creadiv is een financiële instelling met een vermogen van 19 miljoen euro die 9,85 % heeft van de aandelen in de NV Publilum. Ook in die firma heeft onze burgemeester een bezoldigd mandaat als bestuurder. En dat zijn grote jongens, want die Publilum met een eigen vermogen van 160 miljoen euro, heeft dan weer 50 % van alle aandelen van Luminus, de elektriciteitsmaatschappij. Die is goed voor een jaaromzet van 521,7 miljoen euro. Die NV Creadiv met Vandezande heeft ook nog eens 10 % van alle aandelen in de NV Aspiravi, en die NV Aspiravi heeft 33 % van alle aandelen van Biopower, 50 % van de Groene Energie Maatschappij en 99 % van Aspiravi Plus. Albert Vandezande is ten slotte ook nog bezoldigd lid van het directiecomité en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Pligas. Pligas met een jaaromzet van 69 miljoen euro is de aardgaspoot verbonden met Interelectra, de Limburgse elektriciteitsverdeler. 

Op de website van ADO vindt u in ons archief nog het nummer 101 terug, waarin we net als in april 1993 enige aandacht besteden aan wat we de Vandezande-groep kunnen noemen. Zo bekeken lijkt de familie Vandezande er wel een sport van te maken om een netwerk van vennootschappen op te richten, met henzelf telkens als enige bestuurders, activiteiten van de ene vennootschap naar de andere over te hevelen, en vervolgens weer een andere vennootschap onder een andere naam te beginnen. Zo was er vroeger “onderhoudswerken VDZ” voor de schoonmaak, AVRT als verhuurzaak, Firenze Chrisly voor de kleinhandel kleding, de NV Edvan voor de bouwactiviteiten, de NV Immo Chadly die Matrabow voorafging, de NV Alboco en de vennootschap JVM. Voortaan houdt het Belgisch Staatsblad ons op de hoogte.

Alle politici uit Oud-Heverlee hebben we gefilterd uit de grote lijst in het Staatsblad. U kan deze verkorte lijst terugvinden bij dit artikel op onze website.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)

de lijst

De lijst, zoals gepubliceerd in het Staatsblad, maar uitgefilterd op de inwoners uit onze deelgemeenten:  klik hierspacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)