spacer.gif (820 bytes)

uit ADO 133

ter gelegenheid van de week van het bos

plechtige opening ecoduct

De informatie op de voorpagina van het septembernummer 2005  is afkomstig van de website van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. www.vbv.be .
Het programma van de houtvesterij Leuven vindt u hieronder. Voor de andere activiteiten rond de week van het bos verwijzen we naar bovengenoemde website spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
  Houtvesterij Leuven

Oud-Heverlee – domeinbos Meerdaal-woud

Zondag 2 oktober

Officiële opening van de 27ste Week van het bos in en om een feesttent nabij kruispunt ‘Chateau de Namur’ in Blanden. Er wordt gefocust op de inhuldiging van het ecoduct over de Naamse steenweg. Vanaf 2 oktober zullen de dieren ongehinderd door het drukke autoverkeer van het ene deel van het Meerdaalwoud naar het andere kunnen zwermen. Ook ruiters kunnen gebruik maken van een afgescheiden deel van het ecoduct.

Voormiddagdeel

9.30u: te voet met de boswachter naar het ecoduct ‘De Warande’. Wie met een gezonde nieuwe gewoonte wil starten, wordt door ‘start to run’ deskundig begeleid op een groepsjogging over zachte bospaden tot aan het ecoduct.

10.30u: officiële inhuldiging van het ecoduct en onthulling van het infopaneel in aanwezigheid van minister van Leefmilieu Kris Peeters.

11.00u: shuttle bus terug naar de feesttent waar jachthoornblazers ons opwachten.

11.15u:

- verwelkoming door burgemeester Vandezande van Oud-Heverlee,

toespraak door gouverneur Dewitte

toespraak door Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters.

11.45u – 12.30u: 
              - receptie

12.30u: 
                -
mogelijkheid tot middagmaal (mits voorinschrijving, 7

Namiddagdeel

Er staan een pak bosactiviteiten op het menu:

-   2 wandelingen (6 km) met de boswach-ter naar het ecoduct: 14.15u en 15.15u. Unieke mogelijkheid om de inrichting van het ecoduct en het monitoringpro-gramma te bezichtigen. Na 2 oktober is het ecoduct alleen nog voor dieren toegankelijk.

- mogelijkheid tot .etsen lenen (op voor-hand inschrijven) voor een geleide tocht (14 km) naar het ecoduct

- demonstratie en gehoorzaamheidstips voor honden: 14.30u, 15.00u, 15.30u en 16.00u

- bossprookjes voor de allerkleinsten door de bosfee: 14.30u, 15.00u, 15.30u en 16.oou

- bosspel voor alle 8-12 jarigen, organisatie Scouts Heverlee ‘Jong Brabant’: 14.15u in het arboretum van Heverleebos.

- allerlei kleine gezondheidstests in sa-menwerking met de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen (KULeu-ven): 14.00u – 16.00u

- gezonde hapjes tussendoor verzorgd door de Landelijke Gilde Blanden

In de feesttent kan u een bezoekje bren-gen aan tal van infostanden: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Bos&Groen, AMINABEL, VBV, Bosgroep, Regionaal landschap, Vrienden van Hever-leebos en Meerdaalwoud, Inverde …

Lijnbus 18 van de TEC zorgt voor vervoer van het NMBS-station Leuven (9.09u en 14.09u) en terug (16.38u)

Zondag 20 november

Boswandeling met als thema ‘Archeolo-gie en geologie: verrassend nieuwe kijk op Meerdaalwoud’

Aanvang: 13.30u einde ± 17.00u

Afspraak: de Kluis, i.s.m. wetenschappers uit de geologie en de archeologie.

Meer informatie & inschrijvingen

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  
afdeling Bos & GroenHoutvesterij Leuven
Waaistraat 1 3000 Leuven Tel.: 016-21 12 20 E-mail: bos.groen.vbr@lin.vlaanderen.be

 

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)