spacer.gif (820 bytes)

Als trouwe Achter d’oechelen lezer moet u nu wel stilaan vertrouwd of vergroeid zijn met de krakkemikkige toestand van onze paadjes en veldwegeltjes. En toch, we komen er nog eens op terug. Niet alleen om u het laatste nieuws over onze actie hierover te melden, maar vooral, we hebben wat tips voor u om uw zomerse vakantiedagen te vullen. Een mens kan tenslotte niet alle dagen langs de Croisette defileren. Onthaasten is al lang geen modewoord meer, maar toch , u moet het maar eens doen, die wandelschoenen aan, en loop ze dan maar plat, die voetwegen van ons. spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 132

Loop ze plat, die voetwegen van ons...

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) En hoe staat het ondertussen met onze actie?

Het idee rond de actie ontstond bij de opmaak van het mobiliteitsplan, waar vooral de zachte weggebruiker beter moest van worden, maar waarin geen woord over buurtwegen voorkwam. We stelden vast dat vele kilometers voetwegen verwaarloosd of onrechtmatig afgesloten waren. Uit praktische en strategische overwegingen besloten we actie te voeren rond twee goed gestoffeerde dossiers. Dit in navolging van vele andere gemeenten in Vlaanderen.

Het eerste deel van het dossier hebben we al uitgebreid uit de doeken gedaan in vorige nummers. We ondervonden dat we niet alleen stonden met onze ergernis. Op 20 maart hebben een 
60-tal wandelaars op ons knelpuntentraject ondervonden dat er werk aan de winkel is om de verloedering te stoppen. Schepen Daniëls was erbij en zag dat het niet goed was. Enkele sprekers toonden aan dat het anders kan, en het in sommige gemeenten effectief ook anders gebeurt, soms goedschiks, soms kwaadschiks. 

Op de Weertse Feesten focusten we ons op twee plaatselijke knelpunten. Het “Zeepwegje”, zo genoemd wegens de glibberigheid, is helaas gedeeltelijk om zeep. Wandelaars zullen op hun stafkaart vergeefs zoeken naar dat leuke stippellijntje tussen Sint-Agatha-Rode en Weert.. 
En dan is er nog het onrechtmatig afgesloten uiteinde van de Kaubergstraat. Een eigenaar besloot dat de wijkbewoners maar moesten omlopen en sloot zomaar de doorgang af. “We wachten af, dat dossier is bij de rechtbank,” zei de Burgemeester, die onze stand even kwam bemonsteren. Goed, maar twintig jaar geleden voor de rechtbank gebracht, en nog geen uitspraak in zicht, dat moet beter kunnen…
In alle geval, we hadden geen moeite om de Weertenaars te overhalen om onze petitie te ondertekenen. In een mum van tijd hadden we meer dan 100 handtekeningen, waarvan nogal wat mensen rond de Kaubergstraat.
Rond de twee dosiers hebben we het college van Burgemeester en Schepenen en alle gemeenteraadsleden de vraag gericht deze knelpunten binnen een redelijke termijn van drie maanden aan te pakken. 

Net voor dit nummer naar de drukker moest, kregen we een officiële reactie van het Schepencollege. Over het antwoord op deze brieven beraden we ons nu. 

Ook u kan daarover meedenken: het hele dossier (de briefwisseling, foto’s, achtergrondinfo, lijsten met alle buurtwegen uit ons dorp, enz…) kan u op de voet volgen op onze website:
dossier voetwegen,


We kijken uit naar uw reactie...
spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)zomertip 1

"Langs trage wegen"

de brochure "langs Trage Wegen"van RLD

Het Regionaal Landschap Dijleland heeft een lusvormige route uitgestippeld die grotendeels langs buurtwegen loopt. De route is 19 km lang, maar kan op drie plaatsen ingekort worden; Je kan vertrekken aan het Zoet Water of aan het andere eind van de lus aan het cultuurcenrrum De Borre in Bierbeek. Er werden op diverse plaatsen infopanelen met een kaart van de route geplaatst, maar toch, de route is NIET bewegwijzerd, dus je vraagt best op voorhand de folder aan bij RLD Dijleland. 
Met die folder kan je haast niet verkeerd lopen, en bovendien staat er nog heel wat toeristische wetenswaardigheden in over de streek. Door dat initiatief kregen de voetwegen zonder naam, een geel bord met daarop het nummer waaronder ze ingeschreven staan in de Atlas der Buurtwegen. Op het bordje staat ook de wegbreedte vermeld. De route kan zowel met de fiets als te voet afgelegd worden. Hier en daar krijgen de fietsers een omweg opgelegd. Een ideale dagtocht dus, maar ook wie minder sportief aangelegd is komt aan zijn trekken. Je kan de route inkorten tot 5 km, 7 km, 11 km of 16 km. 

Gratis wandelbrochure, 30 blz: 
RLD Dijleland, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee 016/40.85.58 
email: info@rld.be  website: www.rld.be 
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)zomertip 2

Knelpunten-
   wandeling

In de bochure “Langs trage wegen” kregen we een aantal min of meer voorbeeldig onderhouden voetwegen voorgeschoteld. Op deze knelpuntenwandeling, die we voor de start van onze buurtwegenactie uitstippelden, krijgt u een echte staalkaart van probleemgevallen voorgeschoteld. Zelfs mensen die al jaren in de buurt wonen, hebben die dag weggemoffelde voetpaden ontdekt waar ze jarenlang aan voorbijgelopen waren. Verder slecht tot nauwelijks begaanbare paden, oude en zelfs heel recent afgesloten paden., doodlopende paden en verbindingswegen die al in de fase van de planning werden geschrapt.. Enfin, leerzaam zouden we zeggen, en hopelijk moeten we voor deze wandeling in de nabije toekomst een andere naam bedenken.

De hele beschrijving van deze 6 km lange lusvormige wandeling, met talrijke foto’s staat in ons dossier voetwegen,op onze website. 

Starten kunt u aan de gemeenteschool van Blanden.
spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)zomertip3

Voetweg 14, terug van weg-geweest

We zouden liegen als we beweren dat er nog geen enkel resultaat geboekt is op het gebied van onze buurtwegen. Alvast één voetweg is door de gemeente grondig aangepakt en opnieuw bewandelbaar gemaakt. En daar moet u beslist eens gebruik van maken. De voetweg begint achteraan op de parking van restaurant “Sole Mio” op het kruispunt van de Expressweg en de Naamsesteenweg. Voetweg 14 loopt dan parallel met de O.-L.-Vrouwstraat naar de Prosperdreef. Een prachtig alternatief voor wandelaars. 
Voor fietsers is er spijtig genoeg nog één hiaat, de fiets moet (voorlopig nog?) over een hoog hek getild worden. Misschien wordt deze wandelweg ooit nog beter bruikbaar, want eigenlijk loopt voetweg 14 gewoon door aan de andere kant van de Naamsesteenweg. Maar oversteken is nu onmogelijk op deze gevaarlijke viervaksweg. Maar er zijn plannen om een poorteffect te creëren en de rijbaan te versmallen tot twee rijstroken. Afwachten maar.spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)