spacer.gif (820 bytes)

Onze serie “Halfweg” zit er met dit interview helemaal op. Sinds het huidig gemeentebestuur halfweg haar regeerperiode is, interviewden we elk van de schepenen. En haalden er telkens ook een oppositielid bij, om te vragen wat zij anders zouden doen. Met dit interview met Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) ronden we deze serie af. 

Joris Vanderveeren (SP-A) en Patrick Biront (Groen!) zaten erbij en gaven hun commentaar. spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

serie Halfweg (slot)

ADO sprak met Burgemeester 
Albert Vandezande

Burgemeester (1977-2012) zonder oppositie

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Een goed dagelijks bestuur: de belangrijkste realisatie 

Wat de belangrijkste realisaties zijn van deze bestuursploeg sinds 2001, vroegen we. Dat zit vooral in het goed bestuur, antwoordt burgemeester Vandezande. We besturen deze gemeente dagdagelijks, zorgen voor een goed beheer, een degelijk onderwijs, een goede infrastructuur, een goede politiezorg. Dat is onze grootste zorg: de gemeente goed besturen. En daarin is vooral continuïteit. Vele projecten die al voor 2001 waren begonnen, worden nu voortgezet en afgewerkt. 2001 is daarin geen breuk: de coalitiewisseling leidde niet tot belangrijke trendbreuken. Er wordt nooit gestemd in het schepencollege, ook vroeger niet, de zaken worden in consensus afgehandeld.

Oppositielid Joris Vanderveeren beaamt dit voluit: de globale beleidslijnen van vroeger worden gewoon verder gezet langs dezelfde krijtlijnen. Op gemeentelijk vlak zijn er niet zoveel verschillen in beleidsvisie tussen meerderheid en oppositie: er is veel consensus en continuïteit. En als voorbeeld verwijst hij naar het jeugdbeleid (Joris Vanderveeren was voor 2001 schepen van Jeugd) en de nieuwe huisvesting voor jeugdclub Joow: dat is de beleidslijn van vroeger die doorgetrokken wordt. Ook Patrick Biront bevestigt dit enigszins, al vindt hij dat we hier iets meer zouden mogen doen en durven in het gemeentelijk beleid. Als je ziet hoe andere gemeenten hun dorpskommen aanpakken en herinrichten, dan ontbreekt het hier toch wel aan politieke wil om veranderingen door te voeren. En hij verwijst naar het uitblijven van maatregelen in de dorpskern van 0ud-Heverlee en Haasrode..

Geen grote veranderingen meer voor de verkiezingen

Meteen verschuift het gesprek naar openbare werken, een van de specifieke bevoegdheden van Albert Vandezande in het schepencollege. Joris Vanderveeren herhaalt zijn stelling dat een coalitie belangrijke en ingrijpende wijzigingen in het begin van de legislatuur moet doorvoeren. Doe je dat kort voor de verkiezingen, dan oogst je alleen maar onvrede. Mensen zijn bang voor veranderingen, zegt Joris. Dus ingrijpende maatregelen als een weg afsluiten, een dorpskern herinrichten moet je onmiddellijk na de verkiezingen doen. Dan is er tijd genoeg om dat uit te voeren, en gaat er genoeg tijd overheen zodat iedereen de voordelen ziet van die ingrepen.

Burgemeester Vandezande beaamt dat en speelt de bal terug naar de oppositie. Als ik in de oppositie zou zitten, zou ik concrete voorstellen doen. Concrete voorstellen bijvoorbeeld om de dorpskern van 0ud-Heverlee of Haasrode in te richten. Dan weten de mensen waarvoor je staat. Maar zo’n voorstellen komen er nu niet van de oppositie. En wij moeten als bestuurders rekening houden met praktische mogelijkheden en opgelegde normen. En dan moet je van de provincie de ene keer fietspaden maken van die en die breedte. Anders krijg je geen subsidie. Wij als bestuurders kiezen voor subsidies, en schikken ons naar die normen. 

We dringen nog even aan bij Joris Vanderveeren en Patrick Biront over wat zij anders zouden gedaan hebben dan deze bestuursploeg. Dat zit eerder in accenten, zegt Patrick Biront, wij zouden bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor fietspaden. Maar Joris Vanderveeren nuanceert dat weer: langs de Leuvensebaan in Sint-Joris-Weert kan je geen brede fietspaden aanleggen langs weerskanten van de weg. Want dan is de weg te smal om met twee auto’s te passeren. En het systeem van Ottenburg, met voetpaden, fietspaden en wegversmallingen zodat op sommige stroken slechts één auto doorkan, vindt bij hem geen genade. Ze hebben daar vijf keer meer verkeersongevallen dan voordien, weet burgemeester Vandezande.

Dat Louis Tobback meer durf heeft, en zich niet geneert om kort voor de verkiezingen weinig populaire maatregelen door te voeren, ontkennen Vandezande en Vanderveeren. De situatie is hier ook anders, benadrukt Vandezande, dit is een landelijke gemeente, geen stad. En je hebt hier vaak nodeloze schrik en beroering. En beiden verwijzen naar de perikelen rond de dorpskern in Haasrode waar de plannen van de gemeente worden gedwarsboomd door het initiatief om de dorpskern te laten klasseren.

Patrick Biront wijst ook op de toenemende “appartementisering” van 0ud-Heverlee: er komt hier steeds meer hoogbouw en appartementen. Burgemeester Vandezande beaamt dat en zegt: “En dan doen wij er in het schepencollege soms al de helft vanaf”. Maar Stedenbouw heeft nu eenmaal andere beleidsopties. Het gaat hier ook allemaal wel wat traag, merkt Patrick Biront op. We hebben nog geen structuurplan, andere gemeenten hebben dat al lang rond. Dat wordt dan weer betwist door burgemeester Vandezande én Joris Vanderveeren. In sommige van die rappe gemeentes is de betrokken schepen een ambtenaar van stedenbouw, het zal wel dat het dan rapper gaat, zegt Vanderveeren. En ook bij ons schiet het op, zegt Vandezande, we bespreken het structuurplan en mobiliteitsplan begin juni in het schepencollege. Dan bekijken we met het schepencollege de gevoelige punten en beleidsopties en sturen we het bij. Nadien bespreken we het dan terug met de commissie. En als de oppositie met goede voorstellen komt, zullen we die zeker mee bekijken. We zoeken naar consensus, ook goede voorstellen van de oppositie zijn welkom. Daarom sturen we systematisch allerlei punten van de gemeenteraad vooraf naar een commissie ter bespreking. 

Een professionele politiezorg

De politie is een andere bevoegdheid van de burgemeester. Eentje die ingrijpende wijzigingen onderging met de politiehervorming. Voor 0ud-Heverlee kost die politiehervorming niet veel meer dan vroeger: we haddden toen ook al een relatief uitgebreid kader met 11 politiemensen. Nu loopt alles veel efficiënter en professioneler vindt de burgemeester. En toch kunnen we ook onze eigen accenten leggen: als we vragen om in september meer snelheidscontroles te houden in de zones 30 rond de scholen, dan gebeurt dat ook. En hier zijn niet meer of minder snelheidscontroles dan elders: kijk maar op de website van de politie. 

Ook de oppositie is het daarmee roerend eens: ’t kan saai klinken, zegt Patrick Biront, maar eigenlijk vinden we dat ook. Over het politiewerk bestaat geen meningsverschil tussen meerderheid en oppositie. Burgemeester Vandezande ziet wel een grote evolutie tussen vroeger en nu. Vroeger kwamen inwoners hem vaak opzoeken voor dienstbetoon of hulp rond eigen problemen. Nu komen er veel meer inwoners met klachten over anderen: die verzuring zie je ook hier. 

28 jaar burgemeester.

Albert Vandezande is sinds 1 januari 1977 burgemeester, da’s al 28 jaar . Wat vindt hij eigenlijk de belangrijkste verwezenlijkingen in heel die periode, vragen we. Waarop is hij het meest trots ? Dat zit in veel grote en kleine dingen. De uitbouw van het gemeentelijk onderwijs, de start en uitbouw van de muziekschool en de tekenacademie, de sportinfrastructuur, de bouwwerken, hoe we de gemeente door alle veranderingen gestuurd hebben. Maar ook bescheiden initiatieven als bijvoorbeeld de bijeenkomsten met de vijftigjarigen van het dorp. 

Weer kandidaat ?

Onlangs kondigde Fusiebelangen aan dat Albert Vandezande ook bij de volgende verkiezingen weer de lijst zal trekken. En dat wel degelijk met de bedoeling om er nog eens zes jaar bij te doen als burgemeester: ik ga niet op de lijst staan om het dan terug door te geven. Maar dan moeten we wel weer de verkiezingen winnen. En een goede gezondheid behouden. Daarbij, ik heb nu meer tijd, zegt hij, door de verkoop van het schoonmaakbedrijf kan ik het professioneel wat rustiger doen. 

En als we opkomen, zal het wel degelijk als Fusiebelangen zijn, en niet als VLD, bevestigt hij op onze vraag. Ook al zijn de meeste Fusiebelangen-mandatarissen terug te vinden als VLD mandataris op de VLD-website. “Ik ga me niet bezighouden met partijkaarten van de VLD te verkopen”, voegt hij er aan toe. “En ook niet beginnen met lidkaarten van Fusiebelangen. Die lijst gaan we zelf samenstellen. We zoeken alleen nog wat vrouwen”, lacht hij. “En wij zoeken mannen”, lacht Patrick Biront, “op onze vergaderingen zijn er bijna alleen maar vrouwen.” 

Misschien maar ruilen, dachten wij met ons slecht karakter. Want zoveel verschillen merkten we niet tussen meerderheid en oppositie. U wel ?
spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)Naschrift

Politologen omschrijven democratie wel eens als het georganiseerd meningsverschil. Democratie leeft van tegenspraak. Maar als dat de maatstaf van democratie is, dan hebben we in Oud Heverlee een probleem. 

Neem uw vergrootglas en fluostift en zoek maar mee. De verschillen tussen meerderheid en oppositie zijn behoorlijk schraal, klein en vaag . En dat bleek ook al in al onze vorige interviews met schepenen van de meerderheid en oppositie. 

Wij kunnen het u na die interviews niet meteen glashelder vertellen wat hier nu precies het grote verschil is tussen meerderheid en oppositie. Hier en daar een ander accent, dat wel. Maar vooral veel consensus, continuïteit en voortzetting van beleid. 

Ligt het aan de oppositie ? Een oppositie die, ook naar het zeggen van de burgemeester, weinig afkomt met concrete voorstellen. Die haar nek niet uitsteekt met klare en heldere voorstellen. Of ligt het aan de toepassing van wat we het Vanderveeren-principe kunnen noemen: geen ingrijpende maatregelen een paar jaar voor de verkiezingen. Want dan oogst je alleen maar onvrede. De Weertse dreef afsluiten, de dorpskern van 
Oud-Heverlee herinrichten, de Leuvense baan versmallen om er fietspaden aan te leggen, een KMO-zone inrichten in Haasrode, sociale woningen in het Winkelveld, de dorpskern van Haasrode herinrichten, eigenaars die openbare voetwegen inpalmden aanpakken, optreden tegen bouwovertredingen. Dat moet in het beste geval maar wachten tot vlak na de verkiezingen van 2006. Want anders moppert u misschien wel in het stemhokje.

Zolang houden we het hier in onze gemeente graag bij een rustig en knus centrumbeleid: alleen die maatregelen doorvoeren waar veel consensus over is. Als er tegenstand is, het voorstel weer in de lade stoppen. Of aanpassen, tot die tegenstand verdwijnt. 

In oktober 2006 mogen we nog eens naar het stemhokje. Het ziet er niet naar uit dat we veel keuze gaan hebben.
spacer.gif (820 bytes)