spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 132

 De gemeenteraad van 31 meispacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Na het ontslag van Ward Govaerts legt Katia De Bock de eed af als nieuw Groen!-gemeenteraadslid. 

Nadat wat financiële punten zonder enig probleem goedgekeurd worden, komt het eerste gesprek er bij de begrotingsrekening 2004. ‘Was er in de commissie geen studie beloofd over de evolutie van de rekeningen?’ wil Patrick Biront (Groen!) weten. Schepen Alexander Binon belooft dat dit op de volgende gemeenteraad bekeken zal worden. Biront begint uit te leggen dat zijn fractie zich zal onthouden, maar burgemeester Vandezande (FB) onderbreekt midden in een zin: ‘Wie stemt voor?’ 
‘Mag ik misschien toch wat uitleg geven?’ reageert Biront vriendelijk, 
‘ok, de spelregels worden gevolgd, maar Groen! zou andere accenten gelegd hebben.’ 

Ook Joris Vanderveeren (SP.a) vindt de rekeningen onduidelijk.

Enkele raadsleden worden afgevaardigd naar de jaarvergaderingen van intercommunales. Even spartelt Rita Decock (Groen!) een beetje tegen i.v.m. Ecowerf: zijn de schaalvergroting en het lange contract wel positief? Schepen Marc Rom (CD&V) legt geduldig alle voordelen uit: tonnage blijft hetzelfde, dus kunnen we beter samenwerken.

Bij de goedkeuring van een scholengemeenschap 2005-2011 stelt Joris Vanderveeren voor te gaan zwemmen in Overijse. De burgemeester zal het onderzoeken.

Eindelijk komt die er dan, de zone 30 rond scholen. 
Burgemeester Vandezande somt op waar vaste en waar variabele (enkel schooluren) zone 30 zal komen. Rita Decock pleit voor een sensibilisatiecampagne. 
De burgemeester belooft dat er in september een speciale actie rond de scholen komt.

Het verslag van het jeugdwerkbeleidsplan en enkele dossiers jeugdlokalen Haasrode worden goedgekeurd. Ook het reglement voor subsidies jeugdtrainers levert deze keer geen problemen op. Kan brevet sportmonitor financieel ondersteund worden, vraagt Vanderveeren? Bij de eerste vraag zullen wij dit onderzoeken, belooft de burgemeester.

 Patrick Biront apprecieert de verrassend open discusssie in de commissie, maar wil toch niet dat de grote clubs te veel bevoordeeeld worden. Groen!onthoudt zich dus. En voor het eerst in lang horen we de stem van Bart Clerckx (CD&V): hij vindt dat het reglement wel geëvalueerd zal moeten worden.

Als laatste komen er twee agendapunten van oppositiepartij Groen!Hoe zit het met de berg grond in Haasrode? En klopt het gerucht dat de provincie daar een gebied voor luidruchtige sporten zou plannen? ‘De provincie weigert te zeggen welke gebieden in de running zijn,’ antwoordt schepen Rom. ‘We weten officieel én officieus van niets,’ zegt de burgemeester, ‘dat kan toch niet, dat wij van niets zouden weten. Anderzijds moet je ook geen slapende honden wakker maken.’

Ten slotte vraagt Groen! informatie over een voetweg in Haasrode. ‘Elk jaar proberen we een aantal voetwegen grondig aan te pakken,’ antwoordt Marc Rom, ‘met de milieu- en de technische dienst gaan we kijken wat we kunnen doen.’ 

Joris Vanderveeren vraagt uitleg over het juridische dispuut i.v.m. de voetweg aan de Kaubergstraat in Weert. ‘De brief is erg snel beantwoord,’ stellen Rom en de burgemeester, ‘je weet ook wel dat bij de aanleg van de wijk een vergissing gebeurd is.’
spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)