spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 132

 De gemeenteraad van 26 aprilspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Een gemeenteraad die drie kwartier duurde, we waren het al bijna niet meer gewoon.
Op de dagorde een veertiental punten, waarvan er enkele toch een discussie uitlokten.

Eerst geven we u op een drafje de punten die moeiteloos, en met algemeenheid van stemmen werden aangenomen: 
  • De gemeente zal onderhandelen over een lening van zo’n 3 miljoen euro voor de financiering van buitengewone uitgaven in 2005.
  • De nieuwe weg in de verkaveling langs de Armand Verheydenstraat te Haasrode zal de straatnaam Burgemeester Ferdinand Steenostraat krijgen.
  • Er komt een parkeerverbod ter hoogte van het kruispunt van de Kerkstraat en de Milsestraat in Haasrode. De daar geparkeerde auto’s maken het kruispunt potentieel gevaarlijk en blokkeerden de bussen van de Lijn.
  • Er komt een Lokaal Sociaal Beleidsplan. Veel dure woorden om een betere samenwerking tussen het gemeentebeleid en het OCMW te omschrijven. Onze gemeente zou het verst staan in de uitwerking van deze verplichting van de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk verandert er weinig of niets.
  • De gemeente koopt een kunstwerk van de lopende tentoonstelling van Flory Aerts (1050 euro)
  • Bart Clerckx (CD&V) zal onze gemeente vertegenwoordigen in het beheer van het crematorium in Leuven.
  • Het ontwerpdossier over het kinderdagverblijf in Vaalbeek, de uitbreiding van de basisschool in Blanden en een gewijzigd ontwerpdossier over de heraanleg van een stukje Blandenstraat (tot aan de Konijnenhoekstraat) werden goedgekeurd. In dat laatste dossier zal men uiteindelijk toch kiezen om de betonplaten van de straat op te breken, in plaats van ze met een asfaltlaag te bedekken.
  • De gemeente wil aan landbouwers die maatregelen nemen tegen erosiebestrijding een premie geven van 30% bovenop de premie die ze al kunnen krijgen van de Vlaamse Landmaatschappij.
  • Een verkavelingplan langs de Vinkenboslaan werd zonder problemen goedgekeurd.

Anders was het met de verkavelingaanvraag aan de Polderstraat. Daarrond waren een paar bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaarschriften wou de gemeente naast zich neerleggen. De discussie gaat over de bouw van een woning die opvallend veel groter en hoger zal zijn dan de landelijke huisjes die al in de Polderstraat staan. De gevel zal boven het talud van het bos uitkomen, en het hele uitzicht van de Polderstraat is daarmee naar de vaantjes. 
Om nog niet te spreken over een precedent bij volgende bouwaanvragen, kloeg Ward Govaerts (Groen!). Ook Joris Vanderveeren (SP.a) had vragen bij de privacy van de buurtbewoners. De huidige buren hebben de klacht niet mee ondertekend, pareerde burgemeester Vandezande (FB) en Feyfer (CD&V) stelde dat het terrein creatieve mogelijkheden bezit en dat de architect die wel zou benutten. Bezwaren verworpen, maar de bouwhoogte wordt met 50 cm verlaagd. Iedereen voor, behalve Groen! dat zich onthield.

En dan moest er een advies komen over het afsluiten van de Weertsedreef. De afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant wil de Weertedreef afsluiten om de verkeersveiligheid op de Naamsesteenweg te verbeteren en sluipverkeer te ontmoedigen.

“Dat zullen we negatief adviseren”, stelde de Burgemeester, “het afsluiten van de Weertsedreef zou tot gevolg hebben dat de verkeersintensiteit in de M. Noëstraat aanzienlijk zou toenemen. De komende jaren zal de M. Noëstraat trouwens verder gesaneerd worden, en dan moeten inwoners van Weert via Leuven om Haasrode of Blanden te bereiken.” “Kunnen we de Weertsedreef dan niet afsluiten en tijdelijk heropenen tijdens de werken en de dreef ook voor de hulpdiensten toegankelijk houden?” vroeg Patrick Biront (Groen!) zich af, “da’s trouwens ook het standpunt van Bos en Groen “ “De inwoners van Weert die al 60 jaar of zo in Weert wonen zullen het toch wel beter weten?” stelt Vandezande. (Nog nooit Rachel Clabots zo heftig weten knikken).

Joris Vanderveeren stelde voor te wachten met alle ingrijpende veranderingen tot het gemeentelijk mobiliteitsplan klaar was. De stemming dan: iedereen voor het negatief advies, behalve Groen! dat tegenstemde.

spacer.gif (820 bytes)