spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 132

 De gemeente ontving op 15 maart 2005 een brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant, waarin die de gemeente verzoekt om advies uit te brengen omtrent het voornemen de Weertsedreef voor autoverkeer af te sluiten.
Als het ministerie aan ons om advies zou gevraagd hebben, dan zouden we het volgende geantwoord hebben. We zeggen wel als…

spacer.gif (820 bytes)

de Weertsedreef? Effe goed doorvlammen

spacer.gif (820 bytes)Van onze gemeenschapsadviseur ter plaatse

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Beste gemeenschap,

Fijn dat jullie ons om advies vragen over de Weertsedreef. We begrijpen dat jullie niet over één nacht ijs gaan. Het standpunt van de gemeente is jullie natuurlijk al lang bekend. We moeten maar het mobiliteitsplan nemen, waaraan nu de laatste hand gelegd wordt. We leren daaruit dat de Weertsedreef het cachet van “lokale weg type III” opgekleefd kreeg. Dat is een type weg uitsluitend voorbehouden aan fietsers, aangelanden en landbouwers. En achteraan het plan, in het pakket maatregelen die de gemeente wil doorvoeren, staat letterlijk: “maatregel 52: op lange termijn wordt de Weertsedreef opgewaardeerd als fietsroute”. 

En, beste mensen, aangezien het mobiliteitsplan hier in deze fijne gemeente geen vodje papier is waarvan de hoofdlijnen om de haverklap veranderen, moet het voor iedereen duidelijk zijn: de zaak is beklonken, de Dreef gaat dicht.. 
Jullie zijn dus eigenlijk te laat, beste gemeenschap, ’t is al beslist. Wat verontrustte jullie dan? Dat van die lange termijn en zo? Misschien willen jullie wel in de plaats van het gemeentebestuur de knoop doorhakken? Daar kunnen we inkomen, beste gemeenschap, jullie weten natuurlijk dat ze hier bij de gemeente een kwalijke reputatie hebben op verkeersvlak. Op veranderingen werd altijd gereageerd zoals een angsthaas op de loop van een geweer: rap terug de pijp in. Zo zullen we ook wel stilaan de enige gemeente zijn in Vlaanderen zonder een zone 30, zeker?
Nochtans, die schrik voor de kiezer is echt niet nodig. In onze verkeersenquête (zie onze website ADO 122) vroegen we onze inwoners hoe ze tegenover het afsluiten van de Weertsedreef stonden. Tot onze eigen stomme verbazing haalde dat voorstel een appreciatie van 80%. Als we de antwoorden van de inwoners van Weert afzonderlijk telden, leverde dat een even hoge score op. Maar ja, als de Almachtige zijn eigen gedacht heeft… 

Maar, liefste gemeenschap, even terzake, want jullie verwachten van ons ongetwijfeld enkele argumenten.

Sommigen Weertenaars opperen dat al dat omrijden langs het Zoet Water puur tijdsverlies is. We namen de proef op de som: van de overweg in Weert tot het kruispunt aan “Chateau de Namur” in Blanden is het wegverschil tussen de twee routes 100 meter(!). Neem je de verkeersregels in acht, dan is het tijdsverschil hooguit 3 minuten.

Het enige contra-element dat echt zou kunnen meespelen, is de te verwachten toename van de verkeersdrukte langs de M.Noëstraat, als de Weertsdreef afgesloten zou worden. Maar ook dat is al onderzocht.
Volgende cijfertjes haalden we uit het onderzoeksrapport, voorafgaand aan de mobiliteitsstudie. Op de inzetten op de kaart zie je de verkeersstromen (in auto’s per uur) op het kruispunt van de Waversebaan, Ophemstraat en M.Noëstraat. 

spacer.gif (820 bytes)
             

              ochtendspits                                                                                     avondspits

De kleine tekeningen duiden het aantal voertuigen aan op het kruispunt van de Waversebaan met de M.Noëstraat en de Ophemstraat. (aangeduid met rpde stip)
links aantal wagens per uur gedurende de ochtendspits, rechts idem gedurende de avondspits. 

Het aandeel van het sluipverkeer kan niet duidelijker zijn.
spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
Jullie zien hoeveel het er zijn, die hooguit 50 auto’s per uur van de Weertsedreef zullen niet hét verschil maken. Willen we de M.Noéstraat en de Ophemstraat leefbaar houden, dan moeten we het anders aanpakken. Wat onmiddellijk opvalt, is het grote verschil in densiteit in de M.Noestraat tussen de morgen- en de avondspits. Dat verschil ligt in het sluipverkeer. ’s Morgens slibt de E40 steeds vaker dicht en dan wordt de afrit van Haasrode of zelfs die van Boutersem genomen en wordt er zo naar Brussel gereden. Dat maakt zowel Haasrode, Blanden, Oud-Heverlee én de M. Noëstraat in Vaalbeek onveilig. Er is maar één remedie: maak die sluipweg zo onaantrekkelijk mogelijk. Daar zijn verschillende methodes voor. Vraag maar na in Bertem. Als jullie ook daarover advies willen, laat maar weten… 

Heeft het afsluiten van de Weertsedreef ook voordelen? We zullen het kort houden, de mobiliteitsstudie en “Bos en Groen” (de beheerders van Meerdaalwoud, zeg maar) hebben die al allemaal in onze plaats opgesomd. En dan is er ook nog een provinciale studie over stiltegebieden. Het hart van Meerdaalwoud is potentieel het grootste stiltegebied van Vlaanderen…als de Weertsedreef afgesloten wordt. Wel, een gemeente die in het vliegtuigdebat hartverscheurend argumenteert dat ze zoveel moeite doet om onze gemeente rustig en stil te houden, kan hier misschien nog een argument extra vinden… 

Maar, beste gemeenschap, we hebben er alle vertrouwen in dat iedereen wel inziet dat we niet kunnen blijven aanmodderen. Want dan zitten we op termijn met een bijkomende drukke verkeersas door het bos. 

Terwijl de Vlaamse Gemeenschap zoveel miljoenen investeert om de invloed van de Naamsesteenweg op het bos in te perken, zouden wij, als gemeente, eventjes in de andere richting evolueren spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)