spacer.gif (820 bytes)
  uit ADO 131

Om het vliegtuiglawaai-probleem op te lossen is iets méér nodig maar een beetje eerlijker spreiding zou al flink helpen om de geluidsoverlast in onze gemeente te verminderen.

Mag (kan) het nog iets stiller?

spacer.gif (820 bytes)
Sinds uw dorpskrant over de vliegtuigen schreef (ADO 127, ADO 128) is er al weer iets veranderd. Het zogenaamde ‘spreidingsplan’ van Anciaux is niet afgeschaft maar een beetje aangepast om de ergste overlast voor onze gemeente te verminderen. En ere wie ere toekomt, het optreden van enkele wakkere burgers in onze gemeente en de 500 handtekeningen op de petitie, én de steun van schepen Marianne Thijssen en het gemeentebestuur (ze liggen er niet écht wakker van maar toch werken ze wel méé) heeft daar kennelijk wél aan bijgedragen.

In de eerste plaats is het aantal vluchten verminderd, de vluchten van baan 07 komen niet meer élke zaterdag over ons heen maar ‘slechts’ één op twee zaterdagen. En bovendien wordt bij baangebruik 07 iets verder doorgevlogen richting oost alvorens de bocht naar rechts te maken die over Oud-Heverlee leidt. Dat scheelt in het geluid, ook omdat ze dan al iets hoger zitten (bekijk de kaart 1).

De ellende van vorige zomer, veroorzaakt door ‘werken’ aan de startbanen op de luchthaven, waardoor alle luchtverkeer over ons hoofd kwam ,is verminderd met het einde van die werken.

Maar de essentie is gebleven: de ‘spreiding’ die men wilde, leidt in onze gemeente tot ‘concentratie’ en niet alles daarvan mag zomaar worden aanvaard. Misschien dat in onze gemeente de verspreide acties zich toch best aaneen sluiten tot een georganiseerd comité en de gemeentelijke bestuurders nog eens wat méér worden aangemoedigd door hun wakkere burgers. Er kan nog méér bereikt worden.

Eerst even de feiten over de vliegtuigen die je tegenwoordig ziet en hoort.

Steeds als de wind uit het noord-oosten komt met een snelheid van 7 knopen en méér (dan is het meestal mooi weer en zou je buiten willen zijn) zijn de vliegtuigen verplicht om tegen de wind in op te stijgen. Dat doen ze dan van links (west) naar rechts (oost) op startbaan 07. Ze maken een korte bocht naar rechts en komen recht over onze gemeente. Daar aangekomen ‘waaieren ze uit’ naar de richtingen oost, zuid-oost, zuid en zuid-west. Dat hoor je dan écht wel overal in Oud-Heverlee (maar in de Noordrand zijn de mensen dan érg tevreden).
Elke tweede zaterdag: dan volgen ze dezelfde route (zelfde verhaal)
Overdag als de wind niet uit het noord-oosten komt (dat is de ‘normale’ toestand) stijgen ze in de andere richting op (naar het westen) en merken we er dus minder van (dan mogen die van de Noordrand zich er mee bezig houden).
Elke zondag en om de twee nachten: opstijgende vliegtuigen op startbaan 20 van noord naar zuid. Vliegtuigen met bestemming oost maken een korte bocht naar links die hen recht boven onze gemeente brengt om vandaar naar hun bestemming door te vliegen.

spacer.gif (820 bytes)
Waarom deze concentratie juist boven ons hoofd? Zou het niet anders kunnen? 

Er zijn zowel technische als politieke redenen. Beide kaartjes moeten dat duidelijker maken. De bocht na het opstijgen op startbaan 07 is nodig omdat ten noord-oosten van Leuven een hele grote aankomst-luchtzone is afgebakend waar alle vliegtuigen die willen landen op Zaventem hun voorbereidingen moeten maken (desnoods op lage hoogte moeten rondcirkelen om hun beurt af te wachten; neem de fiets naar Mechelen langs het kanaal en je weet na een tiental kilometers waar we het over hebben). Daar kunnen de opstijgers dus niet tussendoor. En zelfs als dat wél zou kunnen, stuiten ze even verder naar het westen op het luchtruim boven de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (die van de kernraketten). Daar mogen ze ook niet boven, althans niet overdag. 

‘s Nachts zou dit wél kunnen (het luchtruim is dan vrijgegeven, zowel boven de basis als boven de aankomstzone) en zouden ze vandaar verder naar het oosten kunnen vliegen ofwel naar het zuiden afbuigen. Maar tegen die tijd zijn ze aangekomen in de nabijheid van de luchthaven Bierset bij Luik. Vanuit Bierset stijgen de vliegtuigen op naar het westen om dan naar het noorden (dat is naar Vlaanderen) af te buigen. En aangezien het gevaarlijk zou zijn als de opstijgers uit Zaventem de opstijgers uit Luik zouden ontmoeten, is deze optie dus ook uitgesloten. Dit gevaar zou niet bestaan indien de toestellen uit Luik naar het zuiden zouden afbuigen maar daar heeft het Waals gewest bij decreet een stokje voor gestoken. 

Een wijziging van dit decreet zou dus enige verlichting in Oud-Heverlee kunnen geven op het vlak van de nachtvluchten.Dus die bocht naar rechts vanaf de startbaan 07 is nodig maar waarom is die bocht zo kort? Waarom draaien ze niet wat verderop, juist voordat ze bij de aankomstzone komen? Dan zouden ze Oud-Heverlee juist aan de westkant passeren en op wat grotere hoogte, en dat zou toch al wat verlichting geven. Téchnisch is er géén probleem, ze kunnen vlak voor of zelfs nog boven Leuven stad hun draai maken zonder in die aankomstzone te geraken. En in het centrum van Leuven is het overdag toch nooit érg stil dus de extra overlast zou beperkt blijven (ze zitten dan ook al véél hoger). Het antwoord op deze vraag is niet technisch maar politiek: dat stuit op weerstand van de Leuvense bewindvoerders en aangezien deze méér in de pap te brokkelen hebben dan die van Oud-Heverlee en er tot op heden in slagen om het argument van de aankomstzone met succes te gebruiken ten eigen voordele, is de overlast bij ons en niet bij hén. Wellicht zou er wat beter gedeeld kunnen worden in de toekomst.

Maar nu krijgen we dus ook nog de opstijgers van startbaan 20 boven ons hoofd. En dat is helemaal niet eerlijk. Die toestellen zouden logisch gezien helemaal géén bocht moeten maken (toch zéker geen korte bocht), maar - zoals ze vroeger deden - een eind rechtdoor vliegen naar het zuiden tot aan het baken van Huldenberg en de militaire F-16 oefenzone waar ze niet boven mogen komen. Dat zou echter betekenen dat ze boven Kraainem, Wezembeek Oppem en de beide Woluwes overlast zouden veroorzaken. Omdat in die regio het protest beter georganiseerd is dan bij ons én vanwege de politieke efficiëntie van het Rassemblement Wallon ter plekke, nemen ze die bocht dus wél en blijven ze mooi langs onze kant van de taalgrens.
Het feit dat Brussel stad met succes de vliegtuigen weert, is natuurlijk een politieke discussie apart maar daar kunnen ‘die-van-ons’ toch niet veel aan veranderen, zelfs als dat opportuun zou zijn (persoonlijke noot van de schrijver van deze bijdrage: nachtvluchten boven de appartementswijken van Brussel is een verschrikking voor wel érg véél mensen tegelijk, ik weet het uit ervaring. En bovendien is vliegen boven steden niet erg verantwoord, daar weten ze in Amsterdam en New York over mee te praten). Overigens - als dat u gerust kan stellen - wordt Brussel niet écht gespaard: om zes uur ‘s morgens rinkelen de ruiten van elk appartement langs de Lakense Straat en wijde omgeving en de héle dag zie en hoor je vliegtuigen vlak boven de Grote Markt.

Het moet inderdaad anders

Alles bij elkaar zouden alle kleine besparingsbeetjes toch in Oud-Heverlee de overlast met zo’n 50% kunnen verminderen en op kaart 1 hebben we in beeld gebracht hoe de vliegtuigen in dat geval zouden moeten vliegen. Onze beide kaarten heeft u overigens te danken aan de bekwaamheid van onze plaatselijke expert Mark Lernout.

1) de vliegtuigen die van baan 07 richting oost vertrekken, vliegen zo vér mogelijk rechtdoor om tot aan de aankomstzone zo véél mogelijk hoogte te winnen (ze zitten dan ook boven een welbepaalde minder bebouwde ‘stijgzone’ ). Nodig: politieke onderhandelingen met ‘die van Leuven’.
2) Wanneer diezelfde vliegtuigen ‘s nachts opstijgen vliegen ze helemààl naar het oosten tot aan Bierset en waaieren ze vandaar uit. Nodig: herziening van het decreet van het Waals gewest dat vliegtuigen uit Bierset boven Franstalig grondgebied verbiedt.
3) geen nachtvluchten meer vanaf baan 20. Nodig: een regeringsbeslissing ter zake.
4) vanaf startbaan 20 vliegen de toestellen verder naar het zuiden zoals vroeger om hoogte te winnen en pas daarna af te zwenken. Nodig: een regeringsbeslissing ter zake.

Op kaart 2 zie je ook nog dat een opschuiving of herziening van de militaire vliegroutes erg belangrijk zou zijn. Zowel de basis van Kleine Brogel als de F-16 oefenzone ten zuiden van het baken van Huldenberg zijn een oorzaak van al dat bochtenwerk op lage hoogte boven de gemeentes in de buurt van de nationale luchthaven. Aangezien we blijkbaar niet alles (stilte) met alles (nationale veiligheid) kunnen combineren stelt de redactie voor om die F-16 zone maar eens zover mogelijk naar de Ardennen op te schuiven (maar dan weer niet naar Oost-Europa of onbewoonde gebieden in Canada want dat is net zo iets als ons vuil dumpen in Afrika).

Wat gaat de toekomst brengen? Hoe moet het verder met onze luchthaven en met ons?

De optimisten zeggen dat de nachtvluchten stilaan zullen worden verminderd en dat de toestellen geluidsarmer zullen worden. Volgens de pessimisten zal het luchtverkeer met de uitbreiding van de Europese Unie verder toenemen en ze wijzen er op dat we tegenwoordig meer en meer geplaagd worden door oude Oost-Europese vliegers die hier hun vrachten komen afleveren. Zowel pessimisten als optimisten hebben belang bij een optimale Europese regeling om door een maximale ordening van het luchtverkeer en met de hulp van strikte geluidsnormen de overlast te beperken.

Het vertrek van DHL wijst pijnlijk uit dat de Europese ambities van een moderne wereldstad in een hoogindustriële regio en de werkgelegenheid niet meer gemakkelijk te verzoenen zijn met de leefkwaliteit van de burgers van die stad en zijn wijde omgeving. Is de luchthaven van Zaventem werkelijk zo belangrijk voor het vrachtverkeer of zou ze in de toekomst moeten worden beperkt tot een luchthaven voor passagiers? En moet vliegen zo goedkoop blijven dat u en ik en wij allemaal op het vliegtuig stappen zoals in onze auto? En gaan we aanvaarden dat - met de cijfers worden we om de oren geslagen - dat het aantal vliegtuigen, de auto’s (én de vrachtauto’s én motorfietsen) én het aantal treinen in de komende tien jaar zullen verdubbelen? Dat belooft dan wat voor onze gemeente! Wat kunnen we aanvangen met onbegrensde mobiliteit als we vervolgens ‘s nachts niet kunnen slapen van de stress en het lawaai en we ook overdag de ramen moeten dichthouden? Diegenen van u die wakker lagen in de nacht die voorafging aan de paasvakantie (aan het begin en einde van elke vakantie piekt het aantal vliegbewegingen enorm en deze keer was het weer rààk) zullen dit misschien kunnen meevoelen. 

Zoals altijd: de redactie denkt dat we niet bij de pakken moeten blijven zitten en publiceert graag uw reacties.

spacer.gif (820 bytes)reactie

Heden op radio en TV gehoord dat na "Oostrand" nu de "noorderrand" naar de rechter stapt.  OK, maar.......... ik hoorde ook dat indien ook zij gelijk krijgen, dit gelijkstaat met een doodsvonnis voor de luchthaven van Zaventem.

Mijn advies: de "belgen" zijn overbetutteld, in andere landen krijgen mensen met slaapproblemen niet die faciliteiten. Faciliteiten een gevolg van slecht ingeschatte en omschreven verantwoordelijkheid.

Nu ik ken 3 grote steden waar nog veel meer vliegtuigen overvliegen , en dit constant, dag en nacht. 1. Londen (= + 10.000.000 inwoners) en betreft HEATHROW, gelegen ten westen maar binnen de ring van Londen. Gezien de meeste wind uit het westen komt, is de vluchtroute over de stad zodat het een ononderbroken aanloop is van landende vliegtuigen, op twee parallelle landingsbanen, en die vliegen veel korter op elkaar dan bij ons. 2. New York: konstant overvliegen allerlei vliegtuigen de stad. Hoeveel inwoners? boven de 15.000.000!! 3. Mexico ciudad: iets minder vliegtuigen boven hun hoofden als in London of New-York, maar ook daar dag en nacht. En het aantal inwoners ligt boven de 20.000.000.

Na de melodrama's Sabena en DHL, een andere karrevracht ontslagen = nieuwe werklozen; en waarschijnlijk uitgaven voor een nieuwe "nationale luchthaven".

Neen ik ben niet zot, en zie iets verder dan mijn persoonlijk comfort.
                   
Hoogachtend,
                    Emile Geurden

 reactie

PERSTEKST GEMEENTE OUD-HEVERLEE    20 APRIL 2005

Ook gemeente Oud-Heverlee protesteert

Nog meer protest tegen beslissing minister Landuyt m.b.t.
wijziging spreidingsplan

In uitvoering van een arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 17 maart waarbij een onderdeel van het spreidingsplan werd geschrapt - te weten het intensief landen op baan 02 gedurende een aantal halve nachten per week en één zaterdag op twee tijdens de dag - besliste de federale regering begin deze week om het spreidingsplan aan te passen en het preferentieel baangebruik op de luchthaven te wijzigen.

De beslissing komt er op neer dat er meer gebruik zal gemaakt worden van andere banen, ook voor het opstijgen, wat bijkomende lawaaihinder zal veroorzaken in de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee, die sinds de inwerkingtreding van het spreidingsplan al bijzonder druk overvlogen worden, zowel overdag als 's nachts.

Burgemeester Albert Vandezande en europarlementslid en eerste schepen Marianne Thyssen zijn niet te spreken over deze ondoordachte beslissing van minister van mobiliteit, Renaat Landuyt : "Oud-Heverlee was altijd een plaats van natuur, rust en stilte, dankzij jarenlange, volgehouden investeringen, zowel door het Vlaams gewest als door de gemeente zelf, in natuurbehoud, bosbehoud en zachte recreatie. Voor de derde keer op rij krijgen we nu bijkomende vlieglawaaihinder te verduren. Een eerste keer door de inwerkingtreding van de laatste fase van het spreidingsplan waardoor vele van inwoners van de ene op de andere dag geconfronteerd werden met vliegtuiglawaai. De laatste maanden is de hinder nog sterk toegenomen door wijzigingen op het vlak van de windnormen. En nu krijgen we voor de derde keer op rij een pak overlast door de wijziging van deze week m.b.t. het preferentieel baangebruik. We kunnen dan ook niet meer spreken van een eerlijke spreiding, maar van een onaanvaardbare concentratie van de lawaaihinder, in een corridor die ook boven onze gemeente loopt."

Albert Vandezande en Marianne Thyssen hebben er alle begrip voor dat de Vlaamse regering niet onverdeeld gelukkig is met de federale regeringsbeslissing. Ze hebben de reactie van de Vlaamse minister van leefmilieu genoteerd. "Enkel een billijke en evenwichtige verdeling van de hinder kan tot een duurzame oplossing leiden. We vestigen nu al onze hoop op de monitoring van de lawaaihinder door de Vlaamse overheid en op meer doordachte wijzigingen na de evaluatie van het spreidingsplan,"
aldus nog Marianne Thyssen en Albert Vandezande.

Voor meer informatie : Marianne Thyssen, 0475/32.18.50