spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 131

rechtzetting & kort nieuws

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)rechtzetting

In het vorige nummer verscheen per ongeluk een kladversie van het interview met Adri Daniëls. Daardoor zijn een paar terechte opmerkingen van Schepen Daniëls niet opgenomen.

• We hadden verkeerdelijk begrepen dat de scoutslokalen in SJW er al zijn. Op dit ogenblik is het dossier voor de nieuwe lokalen ingediend om deze, samen met de uitleenpost van de Bib te renoveren. 
• Over de GECORO: de GECORO (Gemeentelijke Raad Ruimtelijke Ordening) was toen wel al wettelijk samengesteld met een persoon minder (10 ipv. 11) en is ondertussen trouwens al door de voorzitter bijeengeroepen. 
• Dat de kerkfabriek en andere buurtbewoners de dorpskernvernieuwing ‘blokkeren’ was onze interpretatie. Adri Daniels had ons enkel gezegd dat de kerkfabriek en andere buurtbewoners het eigenaarschap van de straat en de stoep betwisten . Als de gemeente deze gronden ook nog dient aan te kopen aan bouwgrondprijs verdubbelt de prijs voor de aanleg van het dorpscentrum, zei hij verder nog.
reactie
  • De pastorie van OH is geen eigendom van de gemeente maar van de kerkfabriek van OH
    cf vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven, d.d. 6.02.2001 (A.R. 98/1282/A) inzake Gemeente Tielt-Winge t/De Kerkfabriek St. Pieter van Kiezegem. Ik bezit een kopie van het vonnis. De gemeente heeft ook geen genotsrecht.
  • Bij een bestemmingswijziging van een pastorie is het akkoord van het Bisdom en een K.B. vereist. Van de pastoor van OH weet ik dat er geen contact met het Bisdom geweest is noch door hem noch door de KF noch door de gemeente!
  • Dezelfde situatie in St Joris-Weert en Blanden. Beiden aan de KF teruggegeven met het Concordaat. Haasrode is een geval apart omdat de pastorie daar gebouwd werd na het Concordaat.
  • De Kerkfabrieken mogen bij wet geen eigendommen vervreemden voor niet. De gemeente dient dus de KF te vergoeden.
  • Het is een alom verkeerde opvatting dat de pastorie en de kerktoren altijd eigendom zijn van de gemeenten!...

Omer Steenospacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)kort nieuws


de buit wordt geteld en gedetermineerd

Onze rubriek “halfweg” wordt volgend nummer afgerond met een interview van burgemeester Vandezande.
••••
De dorpskern van Haasrode is nu definitief beschermd als dorpsgezicht. Over de klassering en de gevolgen voor de dorpskernvernieuwing van Haasrode kon u al uitgebreid lezen in ADO nummer 128.
••••
En op blz 11 staat iets dat u niet zonder gevolg mag laten: iets over een noodlijdende dorpskrant en zo. In vorige ADO maakten we gewag van verschillende acties. Heeft het wat opgeleverd? De actie van omwonenden van de E40-autosnelweg die protesteerden tegen de toenemende geluidsoverlast haalde meer dan 2000 handtekeningen. Maar de inwoners van Oud-Heverlee zullen nog wat geduld moeten oefenen. Het aanbrengen van een laag fluisterasfalt tussen het verkeersplein in Bertem en het afrittencomplex in Haasrode dat beloofd was voor 2005 is ondertussen opgeschoven naar “vermoedelijk in 2007” .
••••
Het gemeentebestuur ontving meer dan 100 bezwaarschriften en meer dan 300 handtekeningen tegen de “renovatie” van de Bremberg door de socialistische metaalvakbond CMB. Na het CD&V Oud-Heverlee heeft nu ook het Schepencollege zich uitgesproken tegen de uitbreiding van de accommodatie op de Bremberg. De te verwachten verkeersoverlast en het feit dat het niet gaat om een renovatie, maar om een verdrievoudiging van het huidige centrum hebben in die beslissing zeker meegespeeld.
••••
Herinnert u zich de oproep tot de gecoördineerde paddenoverzetactie in vorig nummer? Een 20-tal vaste en losse medewerkers waren avond na avond “op pad” langs de M.Noëstraat en de Bogaardenstraat. In totaal werden 1900 padden, 320 bruine kikkers en 450 salamanders en alpenwatersalamanders overgezet! 
spacer.gif (820 bytes)