spacer.gif (820 bytes)
In de oude pastorij van Oud-Heverlee aan de Dorpsstraat nummer 60 is sinds augustus vorig jaar de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees actief onder auspiciën van Kind en Gezin. 
Op 2 september werd het initiatief officieel geopend door Marianne Thyssen, als schepen bevoegd voor kinderopvang, en door Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Kinderopvang.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 131

Kinderopvang, een kunst

spacer.gif (820 bytes)
In het voorjaar van 2001 werden in het gemeentelijk beleidsplan de intenties omtrent kinderopvang ingeschreven. Een peiling naar de behoeften van jonge gezinnen in 2002 mondde het jaar nadien uit in een beleidsplan buitenschoolse opvang. De erkenning door Kind en Gezin werd verkregen in augustus van hetzelfde jaar, waardoor de personeelskost volledig gesubsidieerd en de kwaliteit van de opvang gegarandeerd wordt. Ook de provincie Vlaams-Brabant kwam tussen in de investeringskosten. Met de vzw Stekelbees werd een 
samenwerkingsovereen-komst afgesloten voor de praktische organisatie van de opvang.

In Ado nummer 128 beschreven we al eerder de gedwongen verhuizing van JOOW van de pastorij naar een prefab-gebouw op het terrein van het Zoet Water waar vroeger de ballon stond. Het lijkt er op dat de JOOW zich ondertussen verzoend heeft met zijn nieuwe locatie. Dat de omwonenden van de oude pastorij gelukkig zijn met hun hervonden nachtrust hoeft hier geen betoog.

De 18e-eeuwse oude pastorij is eigendom van de gemeente en werd in 1980 samen met de dorpskerk en omgeving als dorpsgezicht beschermd. Het leent zich uitermate goed voor kinderopvang sinds het gemeentepersoneel tijdens de zomer 2004 in reuzentempo aanpassingswerken uitvoerde. Bij de opening vond één gemeenteraadslid dat de pastorij toch beter geschikt zou zijn als tentoonstellingsruimte en/of kunstgalerij. Alsof kinderopvang geen kunst is en een erkenning voor opvang van 42 kinderen de oude pastorij niet genoeg eer betoont.

Ado sprak met de coördinatrice Ils Verlaenen, pedagoge en inwoonster van Wilsele. “Tijdens de schooldagen kunnen de kinderen van de 2 scholen in Oud-Heverlee, van het gemeentelijk en van het vrije onderwijs, hier terecht voor en na de schooluren. Hiervoor hoeft niet op voorhand ingeschreven te worden, wat wel het geval is voor vakanties en schoolvrije dagen. Dan kunnen kinderen van alle deelgemeentes van de opvang gebruik maken. Tot nu toe kwamen er per dag ongeveer 30 kinderen tijdens de vakanties. 
Op een doordeweekse schooldag komen er ’s morgens niet zoveel kinderen maar na schooltijd zijn er soms tussen de 40 à 50 kinderen aanwezig, de grens van 42 mag periodiek overschreden worden.” Ils coördineert 6 kinderbegeleiders, 4 vrouwen en (gelukkig ook) 2 mannen, waarvan er ’s morgens 2 en ’s avonds 4 aanwezig zijn. De begeleiders hebben een door Kind en Gezin erkende opleiding gevolgd. Ze krijgen ook navorming en begeleiding door de dienst.

“Op het gelijkvloers is er voor de kleintjes een grote speelkamer, een eetkamer, een podiumruimte en een keukentje met toiletten. Op de eerste verdieping is er een “tienerkamer” met kleine pooltafel, een huiswerkkamer, een mattenkamer, kantoortje en een materiaalkamertje. De verdeling klein/groot ligt niet zo vast, wel waar het rustiger en waar het lawaaieriger mag zijn. Als er problemen zijn met bepaalde kinderen wordt dit rechtstreeks besproken met de ouders en/of de scholen. “

De zolderruimte is voorlopig nog afgesloten maar in een later stadium zal die ruimte en ook het dak gerestaureerd worden. De samenwerking met de gemeente is zeer goed: toen het op een keer binnenregende, werd het probleem onmiddellijk aangepakt door de gemeente.
De ouders zijn erg tevreden over de vakantieopvang. Dit blijkt uit regelmatig overleg en een onlangs gevoerde enquête. Eén klacht komt uit de enquête duidelijk naar voren: verkeersonveiligheid in de Dorpsstraat voor de deur van de oude pastorij. Stekelbees is vragende partij voor een zebrapad maar tot nu toe is er nog geen streep verf te zien. De begeleiders dragen fluoriserende vesten als ze de kinderen begeleiden naar en van school. Nu nog een paar stopborden in de hand èn een zebrapad, dat zal een grote zorg minder zijn.
De tuin achter het huis is voor een deel afgespannen met een draad. Deze buitenruimte zou best wel groter mogen zijn, maar de eigendomsgrens is volgens de gemeente niet duidelijk. Al vanaf augustus vorig jaar werd beloofd dat een landmeter zou worden aangesteld om opmetingen te doen. Hopelijk gebeurt dit voor de lente er aan komt.

Stekelbees loopt dus naar wens, alhoewel (buiten)speelgoed altijd welkom is: zoals o.a. fietsjes, ballen, speelgoed voor de zandbak die de gemeente voor de lente zal aanleggen. Dus wie nog zo’n zaken ongebruikt heeft liggen op zolder, in de kelder of garage kan ze desgewenst afgeven in de Dorpsstraat 60 tussen 7.00 en 18.30 uur.


spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)Meer info

Meer info: 

Ils Verlaenen IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) 016/409 906 ibooudheverlee@kvlv.be 
www.kindengezin.be
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  
spacer.gif (820 bytes)