spacer.gif (820 bytes)
                

ADO- Fotowedstrijd

prijzenpot 100 euro

spacer.gif (820 bytes)

Mooi in Oud-Heverlee

In onze dorpen zijn er veel prachtige dingen. Leg ze vast en laat de ado-lezer meegenieten van al het moois dat je voor je lens krijgt. Een mooi vergezicht? Het Meerdaalbos? Een ree die je kon betrappen ? Je lievelingskip? Een zwaan op het Zoet Water? De Rooikapel in de vroege ochtend? De kerkuil van Sint-Joris-Weert? Het geklasseerd dorpszicht van Haasrode ? Blanden by night? Vaalbeek in de sneeuw? Haasrode kampioen? Een dauwdruppel? 
Al die foto’s zijn bij ons welkom. Analoog of digitaal, het kan allemaal. 

spacer.gif (820 bytes)

Lelijk in Oud-Heverlee

Of erger je je soms blauw? Aan bouwsels die je goed humeur bederven? Aan putten in het fietspad? Die auto op de stoep? Dat vervallen scoutslokaal? De bouwovertreding van de handelsrechter? De rommel aan de glasbak? De wegenwerken in 
Vaalbeek? Het ochtendlijke sluipverkeer? 

Een foto zegt soms meer dan een lang artikel. 

 

spacer.gif (820 bytes)
Stuur ons daarom die foto’s van jou. In kleur of zwart wit. Minimaal formaat 10 X 15 cm en maximum A4. Of liever nog digitaal, op cd-rom, desnoods via mail. Met een paar regels uitleg (hooguit 300 lettertekens) waarin je uitlegt wat je onderwerp met Oud-Heverlee te maken heeft. En je naam en adres. 

Maximum 3 foto’s per deelnemer. Je krijgt ze desgevraagd achteraf terug. 
We maken er een heuse fotowedstrijd van. 

Je foto’s zijn welkom tot eind augustus bij een van de redactieleden. Als het onderwerp maar wat met Oud-Heverlee te maken heeft. We publiceren een selectie op onze website. En stellen die selectie ten toon op onze pizza-avond op zaterdag 26 november 2005 in Don Bosco Oud-Heverlee. 

We selecteren de beste foto’s en laten ons daarvoor bijstaan door een vakjury. De beste foto komt in september op onze voorpagina in alle huiskamers van Oud-Heverlee. Buiten de eindeloze roem die dat oplevert hebben we nog een prijzenpot van 100 euro! 
Een gedetailleerd fotoreglement vind je hieronder. Laat komen die foto’s.

spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)reglement

1. De wedstrijd loopt van 1 april 2005 tot en met 30 augustus 2005.

2. De deelname is gratis.

3. Deelnemers garanderen dat de foto's vrij zijn van auteursrechten en geven ADO de toestemming om de foto's vrij te gebruiken voor publicaties allerhande op website en in het tijdschrift en bij tentoonstelling in 2005..

4. De afgedrukte foto's blijven eigendom van de deelnemers en worden mits uitdrukkelijke vraag terugbezorgd op een adres in Oud Heverlee in de loop van december 2005. Het verzenden van de foto's (heen en terug) geschiedt op risico van de inzender. De organisatoren zullen hun uiterste zorg besteden aan de ingezonden werken. Zij kunnen echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal van werken.

5. De inzendingen zijn op de rugzijde voorzien van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de fotograaf. Bij digitale inzending wordt dit in een bijhorende tekstfile (Word) vermeld.

6. In een tekst van maximaal 300 lettertekens kan een onderschrift worden meegegeven. Deze tekst legt zonodig uit waar dit in Oud Heverlee werd genomen, en voor welke categorie (mooi of lelijk) deze inzending geldt.

7. De ingezonden foto's zijn van formaat minimum 10/15 en maximum A4 formaat. De foto's mogen niet ingekaderd of onder glas ingestuurd worden.

8. De deelnemers mogen maximum 3 foto's indienen: slechts 1 foto maakt kans op een prijs.
9. Het inzenden van de werken betekent dat de deelnemers de wedstrijdvoorwaarden kennen en aanvaarden.

10. De auteur moet eigenaar zijn van de ingezonden werken. De werken dienen in overeenstemming te zijn met alle wetgeving terzake. Betwistbare werken worden door de jury gediskwalificeerd.

11. Door zijn/haar inzending verklaart de fotograaf dat de personen die op de foto's voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie. De deelnemers vrijwaren de organisatoren van elke vorm van aanspraak of verantwoording voortkomende uit publicatie of expositie van de inzending.

12. Alle inzendingen worden met de grootste zorg behandeld. Eventuele schade of verlies bij verzending per post of andere (koerier…) wordt niet door de organisatoren verzekerd.

13. Zowel zwart-wit als kleurenfoto's zijn toegelaten.

14. De foto's mogen niet ingelijst zijn, niet voorzien zijn van een passe-partout of op een materiaal vastgekleefd.

15. Alle fototechnieken zijn toegestaan.

16. De ingestuurde werken bevatten geen bewerkte of onbewerkte delen van beelden aangemaakt door andere auteurs.

17. Bij digitale fotografie zijn de ingestuurde werken in JPEG of TIFF-formaat. De ingestuurde werken zijn in de 2 : 3 of 3 : 4 verhouding. Digitale foto's mogen worden opgestuurd op cd-rom, dvd of via E-mail op het redactieadres redactie@achterdoechelen.be.   Bijhorend wordt voorzien in naam en adres

18. De foto's worden anoniem en individueel door een deskundige jury beoordeeld.

19. De jury selecteert een eerste prijs.

20. De jury eigent zich het recht toe één of meerdere prijzen niet toe te kennen als de kwaliteit van de inzendingen ondermaats is.

21. Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de jury.

22. Alle inzendingen dienen bezorgd bij een van de redactieleden van ADO . ten laatste op 30 augustus 2005.

23. De deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd tot de tentoonstelling tijdens de pizza-avond van ADO in Don Bosco op 26 november 2005.

24. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaarden de deelnemers het reglement en de beslissingen van de jury.

spacer.gif (820 bytes)