spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 130

Buurtbewoners hebben geen goed oog in nieuwe Bremberg

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Een plan van het nieuwe gebouw, maar ondertussen zijn de plannen iets aangepast, de horizontaal getekende vleugel is iets kleiner
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Tot 11 februari kon u op het gemeentehuis de plannen inzien van het nieuwe Brembergcentrum. De nieuwe eigenaar, de afdeling metaal van de socialistische vakbond, wil de oude Bremberg helemaal afbreken en er een veel groter gebouw van glas en staal neerzetten.
In ADO 128 drukten we al een grondplan af. In het plan horend bij de bouwaanvraag, is het gebouw iets ingekrompen, maar grosso-modo komt het nog overeen met wat we toen publiceerden.. 

Het blijft natuurlijk een gigantisch gebouw, met een oppervlakte van 35 are. Het ene been van het T-vrmig gebouw is 112 meter lang, het andere 66 meter. Het hoofdgebouw telt 76 hotelkamers. Verder nog bars, een wijnkelder-salon, een sauna-fitness en, hoogst eigenaardig voor een opleidingscentrum, slechts één vergaderruimte. Ondergronds zijn 106 parkings voorzien. De huidige parking buiten dient als “overflow” en is bedoeld voor toevallige bezoekers en passanten. In de aanvraag is een verzoek aan de gemeente opgenomen om de Boetsenberg als zone 30 in te richten.

Heikel punt blijft natuurlijk of een centrum als de Bremberg wel kan in een volgens het gewestplan “zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”. En daar is de aanvrager zich ook van bewust. Een groot deel van de aanvraag bestaat uit referenties naar vonnissen van de Raad van State, sommige van 20 jaar terug, waaruit zou moeten blijken hoe breed de wetgever het begrip gemeenschapsvoorzieningen in het verleden interpreteerde.
Maandag 31 januari was er een bijzonder geanimeerde buurtbijeenkomst rond de plannen voor de renovatie, (lees afbraak en veel groter weer opbouwen), van het Brembergcentrum.  Er heerste unanimiteit over de noodzaak om op het openbaar onderzoek te reageren met bezwaarschriften. Ivo Custers stelde alvast zijn bezwaarschrift voor. Hij somt tal van argumenten op, te beginnen met een misleidende bouw-aanvraag. Alle argumenten kunnen we hier niet opnoemen, maar het hele bezwaarschrift kan u vinden op onze website. Maar het besluit van Ivo Custers is zonneklaar: de uitbreiding is op alle gebieden onaanvaardbaar, zowel op juridisch, ecologisch, verkeerstechnisch, architectonisch als sociaal gebied. Met een dergelijk project zal het landelijk karakter van Haasrode voorgoed en irreversibel worden aangetast:.

René Feyfer (CD&V), die wel beklemtoonde in eigen naam te spreken, benadrukte het belang van gefundeerde bezwaarschriften, anders resulteert een geweigerde bouwaanvraag in planschade voor de gemeente. Maar hij wou wel uit de biecht klappen: als er genoeg “tamtam” is, dan gaat de zaak niet door, heeft hij de burgemeester horen zeggen.

Als de gemeente het plan wel goedkeurt, zouden de werken begin mei kunnen starten.spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

bezwaarschrift

Eén  van de ingediende bezwaarschriften kan u hier downloaden. Het kan als voorbeeld of  als inspiratie dienst doen voor het indienen van een persoonlijk bezwaarschrift.

Bezwaarschriften moeten aangetekend verzonden worden aan het College van Burgemeester en Schepenen of afgegeven worden op het gemeentehuis tegen een ontvangstbewijs voor vrijdag 11 februari.

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)