spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 130

De gemeenteraad van 25 januari 2005spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   De eerste gemeenteraad van het jaar met late nieuwjaarswensen vooraf, en een nieuwjaarsreceptie achteraf. En tussenin, op een halfuurtje, 13 agendapunten die vlotjes werden afgewerkt.

Het budget van het OCMW, waarvan de gemeente 901.720 euro financiert, werd zonder bemerkingen of vragen goedgekeurd. De begroting van het VKT, 679.000 euro groot moest het stellen zonder de steun van de oppositie. Namens Groen! maakte Patrick Biront bezwaren bekend: de beheerders doen wel hun best, maar het product blijft nu eenmaal te duur. Ook Joris Vanderveeren (SP-A) zag het park wel liever in gemeentelijke eigendom, maar vindt het huidig beheer geen goede zaak.

Er werd nog wat gewinkeld: een hospitalisatieverzekering voor het gemeentepersoneel bij Ethias, een kunstwerk (“Lelie” van mevrouw Hedwige Hoppenbrouwers aan 170 euro); en 17 mobiele telefoontoestellen voor de technische dienst (4200 euro abonnementskosten en beluren). Er wordt wel voor gezorgd dat hun privégesprekken niet voor rekening van de gemeente zijn. Tussendoor kregen de gemeentescholen ook nog een verkiezingsreglement voor hun schoolraad en werd aan Julien Vandezande uit Oud-Heverlee de titel van ere-schepen verleend. 

Rita Decock (Groen!) had schriftelijk een aantal vragen gesteld over het stort voor baggerspecie te Haasrode. De plannen voor het storten van baggerspecie zorgen al voor onrust, stelde ze . En dat wordt nog in de hand gewerkt door activiteiten op de geviseerde stortplaats. Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) las de antwoorden voor die de technische dienst had voorbereid. Neen, de gemeente had nog geen antwoord gekregen van de dienst Zeeschelde en van Kris Peeters die ze op 13/11/2004 een brief hadden gestuurd. Bij gebrek aan antwoord heeft de gemeente ook geen nieuwe acties ondernomen. De verdere strategie zal door het schepencollege worden bepaald. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is nog niet samengeweest, en heeft daarover dus ook geen advies gegeven. En over vergoedingen voor aangevoerd slib is nog niet gepraat. De gemeente kiest om niet mediageniek op te treden, maar haar argumenten te laten horen waar het past, zei de burgemeester. 

Joris Vanderveeren (SP-A) meende dat de onrust voorbarig was omdat er nog geen akkoord is tussen België en Nederland over het uitbaggeren van de Schelde. Marc Rom (CD&V) merkte op dat het spijtig genoeg niet ging om die baggerwerken, maar om baggerspecie van baggerwerken tussen de Belgische grens en Gent. 

Verder besloot de gemeenteraad om het Indische dorp Mamallapuram te steunen: aan de gemeenteraadsleden werd voorgesteld om de zitpenningen voor deze gemeenteraad af te staan voor dit Indisch dorpje dat werd weggeveegd door de tsunami. spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)