spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 130

spacer.gif (820 bytes)De gemeenteraad van 21 december 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   De raadszitting begint met financiën: kerkfabrieken, jaarrekeningen OCMW 2003. Aanvullende gemeentebelastingen (6%) en opcentiemen (750) blijven wat ze waren. 

Pas bij de begroting 2005 ontstaat er wat gesprek. Oppositieraadslid Joris Vanderveeren (SP.a) mag openen. De SP.a gaat zich een “klein beetje onthouden.” De schuldenlast is een derde groter dan vroeger, dat kan niet blijven duren. De spaarpot raakt op. Mocht je nog resultaten zien, geen probleem, maar nu gaat het geld gewoon weg. Tweede opmerking van de SP.a: een begoting is iets waar we naartoe willen, maar nergens zien we hier een positieve richting naar de zwakkeren van onze gemeente. Er zijn er misschien niet veel, maar ze zijn er!
Ook volgens Groen! gaat het structureel verkeerd. Rita Decock (Groen!) wil meer resultaten zien i.v.m. sociale huisvesting.

Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) ontkent dat het geld verdwijnt. Het wordt goed besteed, en nog voor de verkiezingen zul je de resultaten van sociale woningbouw zien. Ook raadslid Marleen Roelants (Groen!) probeert voorzichtigjes: er wordt heel wat geld dat aan onderwijs besteed, moet dat zo blijven gebeuren? Doe een voorstel, blokt de burgemeester haar af, en - de klassieke dooddoener- “we zullen het onderzoeken”. In 5 à 10 minuutjes is de hele begroting 2005 “besproken”.

Dan volgen wat personeelzaken. Eerst alle schakels invullen, dan pas kan doorgepraat worden over evaluatie, zegt de burgemeester. In agendapunt 9 t.e.m. 12 worden telkens vertegenwoordigers van de meerderheid naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Ecowerf, het nieuwe crematorium) gestuurd. Er wordt wat steun gegeven aan mensen met gehandicapte kinderen. Haha, lacht Joris Vanderveeren, bij de bespreking van punt 14, hadden we niet moeten kiezen voor “avenue Flaba” ipv de Ferdinand Steenostraat?
Punt 15 gaat over het ter beschikking stellen van compostvaten. Joris Vanderveeren wil weten hoe dat zit met de opvang van honden en katten. Als de burgemeester protesteert dat dit niets met het agendapunt te maken heeft, roept Vanderveeren: het is toch milieu, dus dat komt uit. Hij probeert de meerderheid in verlegenheid te brengen met een verhaal over een vreemde toewijzing van een contract aan SAVU dierenasiel. De burgemeester heeft er geen zin in: Joris, ik ken dat dossier en het zal in oktober rechtgezet worden. De juiste procedure zal gevolgd worden. Ook schepen Rom (CD&V) beklemtoont dat de wet overheidsopdrachten gevolgd is. (zie blz 5 het artikeltje “de kat kwam weer”) 

Als Rita Decock uitleg vraagt over de compostvaten, komt Vanderveeren alweer tussen: die castratie van katten en honden, dat gaat toch juist geregeld worden? Algemeen gegiechel, de burgemeester belooft dat het in orde komt.

Ook bij het volgende punt protesteert Joris Vanderveeren: het laatste ontwerp van het kinderdagverblijf is niet op de commissie geweest. Vroeger was dit anders. Na even geroezemoes blijkt dat aan ‘t plan niets veranderd is. Joris terug naar af. Burgemeester Vandezande wat schamper: “ we zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden.” De gemeente gaat ‘t in elk geval bouwen, de exploitatie, dat zien we wel. Groen! zal zich onthouden bij dit punt: moet een gemeente dit wel organiseren? Schepen Marianne Thyssen (CD&V) geeft toe dat je daarover kunt discussiëren, maar de containers, dat kon niet meer en één of andere overheid moest dit voorzien. Thyssen zegt dat er zo snel als mogelijk uitgebreid zal worden. Mark Rom gaat even in de aanval: jamaar, bij de begroting kritiek dat we niets doen en als we zoiets doen, da’s toch sociale materie, dan is het ook niet goed. Het agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

Ook de wijziging ontwerp jeugdlokalen Haasrode heeft Joris Vanderveeren niet gezien in de commissie. Natuurlijk werken de commissies goed, als ze niet bijeenkomen, schampert hij. De burgemeester laat zich niet opwinden: we zullen er op toe kijken, reageert hij makjes en weinig geïnteresseerd.

De eindafrekening van fietspaden in de Parkstraat wordt goedgekeurd, en ook de terugbetaling van een billijke vergoeding vanaf 1 januari 2005. Als verenigingen zelf moeten betalen voor lokalen, dan komt de gemeente daarin tussen.

Rita Decock ziet bij punt 22, het jeugdwerkbeleidsplan, graag dat er met opmerkingen van de oppositie rekening gehouden wordt.

Bij de goedkeuring van subsidies voor jeugdtrainers komt Yvette Desmet (SP.a) tussen. Ook ervaring moet meetellen, niet alleen diploma’s. Komt in orde, belooft de burgemeester. ‘t Is een begin, wie jarenlang gewerkt heeft, daar zal zeker rekening mee gehouden worden. Bij het laatste punt, het verlenen van eretitels, blijkt dat niet alle namen opgesomd zijn. Oeps, moet nog eens nagekeken worden en dan komt het wel op een volgende gemeenteraad...

Als extra punt komt het slibstort op de agenda. Unaniem wordt bij de hogere overheid geprotesteerd tegen de plannen om baggerspecie te storten op het gebied tussen de autosnelweg en de expresweg. Oud-Heverlee is één van de 16 mogelijke locaties. Extra overlast voor de omwonenden, zegt de gemeenteraad, dat kan niet. De voorgestelde ophoging van enkele meters is helemaal uit den boze. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

spacer.gif (820 bytes)