spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 130

spacer.gif (820 bytes)Massaal ongenoegen over E40-lawaai

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) De bewoners rond de E40 zijn het allang beu onder de permanente geluidsoverlast van de E40 te moeten leven. Daarom hebben omwonenden nu een actiegroep opgericht. (Het initiatief ontstond tussen pot en pint op de pizza-avond van Achter d’Oechelen!) Een eerste actie is het starten van een petitie om nu eens genoeg druk op de politieke ketel te krijgen om eindelijk iets te doen aan de overlast. 

Want beloftes zijn er genoeg geweest, vertelt Jan Aerts, één van de initiatiefnemers, maar blijkbaar wil het niet lukken en komt er telkens uitstel.
De hoop was nochtans groot, want in de tabel van mogelijke projecten van de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant voor de periode 2004-2007 was de “overlaging van de E40 tussen kilometerpaal 18,2 en 24”, tussen Bertem en Haasrode zeg maar, opgenomen. Maar uiteindelijk werd het project niet geselecteerd, en dat betekent dat er minstens tot 2007 moet gewacht worden voor er iets gebeurt. 

Zeker, er is ooit een geluidswerende muur geplaatst, maar die helpt alleen op korte afstand, de muur is veel te laag om verderop enig effect te sorteren. Het geluid golft er als het ware overheen.

Ook Bos en Groen heeft een project lopen, de aanleg van een aarden wal in het bos aan beide zijden van de E40. Dat moest normaal in 2004 gebeuren. Maar er werd gewacht tot er grond ter beschikking zou komen van de aanleg van het wachtbekken in Egenhoven. Helaas levert dat wachtbekken veel minder grond op dan voorzien, en bovendien is de kwaliteit van de grond teleurstellend. 

Maar houtvester Bart Meuleman bevestigde ons dat de bouwaanvraag ingediend is en ten vroegste in het voorjaar van 2006 zou er dan met de wal kunnen gestart worden aan de zuidzijde van de E40. De stad Leuven heeft zich geëngageerd om een geluidswal aan de noordzijde te financieren. 

Jan Aerts woont al sinds 1947 in de Hazenfonteinstraat en heeft de levenskwaliteit stelselmatig zien achteruitgaan. De E40 ligt er al 30 jaar, en zeker de laatste 10 jaar is het lawaai spectaculair toegenomen, weet hij. “Vroeger, voor de komst van de E40, konden we de kikkers van het “Zilvermeer” horen kwaken tot hier. We hoorden wanneer het middag was, want dan riep onze buurvrouw haar man die een kilometer verder met de zeis aan het hooien was, ongeveer waar nu het motel ligt.”
Dat komt nooit meer terug, beseft ook Jan Aerts, maar als we nog eens echt kunnen genieten van een barbecue in de tuin, dan zouden we al ruim tevreden zijn. 

De petitie tegen het E40- lawaai leverde al 2000 handtekeningen op. Marianne Thyssen steunt deze actie en is met de petitie naar partijgenoot en Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters gestapt. 
Ze heeft bij hem hard aangedrongen om snel gepaste maatregelen te nemen.

Meer info:
dossier lawaai: ADO nummers 118, 119 en 120 
petitie: Jan Aerts: Hazenfonteinstraat 53, Oud-Heverlee tel 016 / 404638

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Wat kan er gedaan worden tegen verkeerslawaai?

Fluisterasfalt
Reeds bij 30 km/uur overstemt het rolgeluid van de banden het geluid van de motor. Naarmate de snelheid toeneemt, wordt het rolgeluid steeds dominanter. Voor snelwegen geeft het gebruik van fluisterasfalt, of de nieuwe variant SMA steenmastiekasfalt, zeer goede resultaten. In de holle ruimtes van dergelijk asfalt verdwijnt een groot deel van het rolgeluid; slechts een klein deel wordt teruggekaatst. Daarbij geldt: hoe hoger de snelheid van de auto (hoe meer rolgeluid dus), hoe groter de geluidsvermindering ten opzicht van gewoon asfalt. Voor snelwegen kan men een halvering van het geluid bekomen.
Wegslijpen van de langsgroeven
De E40 kreeg bij de aanleg over zijn hele traject ruwe, lawaai producerende langsgroeven. In Bierbeek werden deze langsgroeven al lang geleden weggefreesd. 
Taluds, wallen en schermen
Geluidschermen werken vooral op korte afstand. Ze moeten lang en hoog genoeg zijn, want het geluid golft eromheen. Aarden bermen zijn efficienter. Er komt zeker geen geluid doorheen. Een mooi voorbeeld is te zien rond Boutersem. Daar “profiteerde” men van de komst van de TGV . Het spoor en de E40 werden afgeschermd met een nieuw type geluidsafscherming, efficiënt en nog mooi ogend ook. 
Een combinatie van maatregelen
De houtvesterij Leuven liet een studie uitvoeren van de geluidssituatie in Heverleebos. 120 ha van dat bos blijken nu ongenietbaar, want verstoord door het geraas van de E40. 90 ha zijn zelfs zwaar verstoord. Men heeft een simulatie gemaakt van alle mogelijke verbeteringen: geluidsarme wegbedekking SMA, aarden wallen en houten geluidsschermen. In de collage hiernaast zie je lijnen die telkens een verdubbeling van het lawaai aanduiden, Rechts (na de genoemde maatregelen) liggen ze veel korter bij elkaar en is de verstoorde oppervlakte veel kleiner.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)     spacer.gif (820 bytes)

Op deze stafkaarten (links zoals het nu is, rechts na de werken) staan per 5 DB (A) de lijnen van gelijke geluidshinder. Duidelijk is dat de strook bos met zware geluidshinder (65 dB(A), donkergrijs) en lichtere geluidshinder (55 dB(A),lichtgrijs) sterk vekleint.

spacer.gif (820 bytes)