spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Bij het begin van deze reeks in januari 2004 was de de coalitie van Fusiebelangen en CD&V precies halfweg haar bestuursmandaat: drie jaar gegaan, drie jaar te gaan. Vorige nummers wikten we al het beleid van de schepenen Marc Rom, Alexander Binon, Ellen Vanvlasselaer en Marianne Thyssen. Deze keer is het de beurt aan Adri Daniëls CD&V- schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Mobiliteit. We vroegen Joris Vanderveeren (SP.A) vanuit de oppositie om bijstand bij die evaluatie.
spacer.gif (820 bytes)NOOT: in de gedrukte versie van ADO 130 verscheen per ongeluk een kladversie van het interview. De geel gemarkeerde gedeelten zijn aangepast.
4blauw.gif (837 bytes)

Halfweg (5)
Het gemeentebestuur gewogen

ADO sprak met Schepen Adri Daniëlsspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Ruimtelijke ordening en verkeer zijn op het gemeentelijke vlak de meest ‘zichtbare’ beleidsdomeinen. Ook in ADO besteden wij er veel aandacht aan. Adri Daniëls heeft dus niet de gemakkelijkste taak gekregen en/of gekozen. Wij verwachtten dan ook een ‘moeilijk’ interview, maar dat is het zeker niet geworden. Wij verwachtten ook veel weerwerk van de oppositie, meer dan we tot nu toe gezien hadden. Maar het tegendeel is waar.
We nemen het beleidsdocument van deze coalitie als leidraad en beginnen dus met de Jeugd.

Jeugd
De opleidingen voor jeugdwerk werden gevoelig verhoogd, zegt Adri Daniëls. De lokalen van verschillende jeugdgroepen werden verbeterd, en dat was dikwijls noodzakelijk. Het dossier voor de nieuwe lokalen voor de scouts van Sint-Joris Weert is ingediend om deze, samen met de uitleenpost van de Bib te renoveren en voor het jeugdhuis Joow werd een tijdelijke oplossing gevonden aan de Zoete Waters. Dat is niet zonder problemen gegaan, maar uiteindelijk is iedereen tevreden met het resultaat. Een bijkomend voordeel is dat er aan de Zoete Waters geen overlast is voor de buren. Dat heeft wel een keerzijde, merkt Joris Vanderveeren op. In een bewoond gebied is er een natuurlijke sociale controle, wat misschien beter is als jongeren bij elkaar komen. Maar Joow heeft op dat vlak zeker geen slechte reputatie en niemand verwacht problemen. De bouw van de nieuwe lokalen voor de scouts van Haasrode zijn een echte lijdensweg geworden, geeft Adri Daniëls toe. Voor hem was het oorspronkelijke ontwerp onnodig ambitieus en zo te duur. Het nieuwe ontwerp biedt evenveel plaats, maar is eindelijk betaalbaar. Het moet er in oktober staan.
Deze coalitie ging de mogelijkheid bekijken om een jeugdconsulent aan te stellen, eventueel met andere gemeenten. Maar, zo bleek achteraf, in een dergelijk partnerschip zouden gemeenten met minder dan 10.000 inwoners hun subsidie helemaal verliezen, dus was geen enkele gemeente bereid om met ons samen te werken. We hebben dus nog steeds geen jeugdconsulent. Een ambtenaar houdt zich parttime bezig met deze taken. 
Joris Vanderveeren heeft geen fundamentele opmerkingen. Voor hem zet deze coalitie het beleid verder dat hij uitgetekend heeft in de vorige legislatuur. Adri Daniëls ontkent niet dat Joris Vanderveeren een pionier is van het jeugdbeleid in Oud-Heverlee. Maar dat wil niet zeggen dat alles al klaar lag, en dat er nu ‘gewoon’ maar uitgevoerd moest worden. Zo eenvoudig is het niet.
ADO wou ook weten of het gemeentebestuur werk gemaakt heeft van speelweiden en andere plaatsen waar de jeugd kan bijeenkomen. Er zijn plannen voor recreatieve sporten aan de Zoete Waters, zegt Adri Daniëls. In het beleidsakkoord kunnen we lezen dat deze coalitie werk ging maken van pleintjes in de buurt van de dorpskernen. Waar blijven ze? Met weinig middelen kan al heel veel, zegt Adri, maar vind maar eens een goede plaats! Wij suggereren om bijvoorbeeld de doodlopende straat aan de Blandense Chirolokalen 10 meter in te korten voor een skate-terreintje. Iedereen vindt het een goed idee, maar als Adri Daniëls en Joris Vanderveeren erover praten, vinden ze zoveel bezwaren (de verantwoordelijkheid van de gemeente bij ongelukken, er worden rijlessen gegeven, … ) dat wij niet geloven dat het er ooit van gaat komen. 

Ruimtelijke Ordening
Over het gemeentelijk structuurplan zijn in ADO al veel artikels verschenen. Soms had ADO de indruk dat dit dossier maar niet vooruit wou. Dat is niet enkel de fout van het gemeentebestuur, zegt Adri Daniëls. De hogere overheden hebben de zaken nog meer vertraagd. Zo heeft Oud-Heverlee ontdekt dat hun dossier op een zeker ogenblik gewoon kwijtgeraakt was.

Sommige personen in de GECORO (Gemeentelijke Raad Ruimtelijke Ordening) werden door de hogere overheid gewraakt. De raad is nu eindelijk wettelijk samengesteld met een persoon minder (10 ipv. 11) en wordt kortelings door de voorzitter bijeengeroepen

In onze gemeente zijn er elf zonevreemde bedrijven. Vier ervan zijn volgens de gemeente ‘echt’ zonevreemd en zullen op termijn verdwijnen. De gemeente wil de andere bedrijven helpen om hun dossier te verdedigen en hun situatie te regulariseren. Joris Vanderveeren steunt het gemeentebestuur. Ook voor hem hebben deze bedrijven het recht op een toekomst in Oud-Heverlee. De plannen om een ambachtelijke zone op te richten, krijgt ook zijn steun. Wij mogen mensen die hier iets opgebouwd hebben niet in de steek laten, zij moeten de mogelijkheid hebben om hun bedrijf in ‘hun’ gemeente verder uit te bouwen, vindt Joris Vanderveeren. Moet iedere gemeente een eigen ambachtelijke zone hebben vraagt ADO zich af? Het gemeentebestuur heeft ons altijd verteld dat wij geen cultureel centrum nodig hebben omdat er in de buurt al voldoende aanbod is. Waarom geldt dit niet voor bedrijven? Kunnen bedrijven bijvoorbeeld niet uitwijken naar de ambachtelijke zone in Leuven/Haasrode? Het is duidelijk dat Adri Daniëls en Joris Vanderveeren de opbrengsten voor de gemeente niet willen mislopen. 

De eerste fase van de dorpskern-vernieuwing van Haasrode zou binnenkort kunnen starten. Het gemeentebestuur gaat de herziene plannen aan de buurtbewoners voorleggen. Alles zit tegen in dit dossier, dat al meer dan 20 jaar aansleept. De kerkfabriek en ook andere buurtbewoners betwisten het eigenaarschap van de straat en de stoep. Als de gemeente deze gronden ook nog dient aan te kopen aan bouwgrondprijs dan verdubbelt de prijs voor de aanleg van het dorpscentrum.  Het studiebureau dat zo lang geleden het contract won, is eigenlijk niet echt goed in dorpskernvernieuwingen. Maar Oud-Heverlee kan dit oude contract niet teniet doen zonder schadevergoedingen te moeten betalen. En de dorpskern van Oud-Heverlee blijft maar op haar beurt wachten omdat 20 jaar geleden beslist werd om met Haasrode te beginnen. Om er moedeloos van te worden. Met fase 1 zal de schoolomgeving eindelijk aangepakt worden. Wij zijn benieuwd.

We praten nog even over Winkelveld, een ander door ADO goed opgevolgd dossier. Zowel Adri Daniëls als Joris Vanderveeren vinden de huidige plannen goed. Percelen moeten nu eenmaal kleiner worden. Zij hebben de indruk dat sommigen al protesteerden voor ze de plannen gezien hadden.

Verkeer en Mobiliteit
Er is werk gemaakt van het mobiliteitsplan. Op dit ogenblik worden er nieuwe fietspaden aangelegd. En aan de schoolomgevingen is het veiliger. Het kan altijd beter, maar volgens Adri Daniëls zijn er toch duidelijk vorderingen gemaakt tijdens deze legislatuur. Al wordt er soms langs alle kanten tegengewerkt, zegt hij. Zo kon Oud-Heverlee op 50% subsidies rekenen toen het de aanleg van nieuwe fietspaden plande. Maar toen er met de aanleg werd begonnen, bepaalde een nieuw decreet dat dit maar 30% zou worden. En de vertragingen van de dorpskernvernieuwingen maken de zaken natuurlijk ook niet gemakkelijker.

Over de Weertsedreef hebben Adri Daniëls en Joris Vanderveeren dezelfde mening. De dreef moet niet afgesloten worden, want anders zullen al die auto’s langs de Zoete Waters en Vaalbeek rijden. Maar de dreef mag ook niet verbeterd worden om de mensen niet teveel aan te moedigen om hem te gebruiken. 

ADO vindt dit een vreemde logica. En in het mobiliteitsplan staat wel degelijk dat de dreef “op termijn” wordt afgesloten. 

Adri Daniëls geeft toe dat in het verleden de voetwegen werden verwaarloosd. Maar dat is nu anders, zegt hij. Bij elke bouw of verbouwing zal de gemeente er op toezien dat er rekening gehouden wordt met eventuele voetwegen. ADO heeft nochtans tegenvoorbeelden. Het is mogelijk dat de eigenaars de richtlijnen van de gemeente negeren. Maar moet de gemeente de nodige controles dan niet uitvoeren?

Tenslotte zeggen Adri Daniëls en Joris Vanderveeren dat zij de petitie tegen het lawaai van de E40 steunen.spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

opinie

Het is geen moeilijke ‘halfweg’ geworden omdat Adri Daniëls vol goede wil is. Wij geloven de Schepen graag als hij zegt dat ‘indien het van hem afhangt’ we op vele vlakken al veel verder stonden. En medewerkers van verkeerswerkgroepen meldden ons dat Adri Daniëls altijd positief en enthousiast meewerkt. 

We kunnen ons gemeentebestuur ook niet alles verwijten. Federale overheden maken het inderdaad niet altijd gemakkelijk door de ‘spelregels’ maar al te vaak te veranderen. Ook de burgers dragen een verantwoordelijkheid. Autobestuurders blijven maar op voetpaden parkeren om die extra 25 meter wandelen te vermijden. En als een politieman gestuurd wordt om hier iets aan te doen, krijgt hij snel een ‘Gestapo’ -bijnaam. Iedereen weet dat Belgen maar al te graag bouwen en verbouwen zoals ze willen. Een voetweg naast de deur wordt maar al te graag ingepalmd, al was het maar om inkijk te vermijden. De dorpskernvernieuwingen worden vooral door burgers tegengehouden. Soms gaat het over onduidelijke ‘familievetes’ uit een ver verleden. 

Maar het gemeentebestuur draagt toch ook een verantwoordelijkheid. Zeker in het verleden werden de individuele rechten altijd boven het nut voor de gemeenschap geplaatst. Zo horen we Joris Vanderveeren vertellen dat bouwers vroeger dikwijls de boodschap van het gemeentebestuur kregen om zich geen zorgen te maken over hun illegale bouw. Het zou allemaal wel in orde komen. Als 15 jaar geleden geklaagd werd over een afgesloten voetweg werd de klager weggestuurd met de boodschap dat je als ‘inwijkeling’ toch niets begreep van de lokale situatie. Wij hebben soms de indruk dat deze houding nog niet helemaal verleden tijd is. We hebben nood aan politici die meer moed tonen om te willen veranderen. Joris Vanderveeren maakte toch duidelijk dat als het gemeentebestuur ‘echt’ iets wil doordrukken, ze er altijd in zal slagen. Het feit dat sommige dossiers aanslepen, bewijst dat die wilskracht soms ontbreekt.

Het blijft verbazen dat de oppositie weinig weerwerk biedt. De oppositie weet natuurlijk dat al die ‘externe’ factoren die de lokale politiek mee bepalen buiten de greep van de lokale bestuurders blijven. Maar toch, pas bij het buitengaan laat Joris Vanderveeren zich voor het eerst kritisch uit: (“Geen geld voor een jeugdconsulent, maar wel 25.000 euro subsidie voor de voetbaltrainers, allé kom”). Zijn opponent zal het niet eens gehoord hebben. 

Een oppositie die zich niet meer profileert en geen alternatieven aanbiedt verhoogt het gevoel van ‘fatalisme’ Waarom moeten wij nog gaan stemmen, vroegen wij ons af?
spacer.gif (820 bytes)