spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 129

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraad van 28 oktober 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Als eerste agendapunt wordt het jaarverslag gemeentebeleid 2003 goedgekeurd. Even ontstaat een wat technisch gesprekje als oppositie-raadslid Rita Decock (Groen!) wil weten waarom haar naam niet vermeld staat als lid van de milieuadviesraad. Joris Vanderveeren (SP.a) weet het antwoord: een gemeenteraadslid is geen lid, maar mag wel komen luisteren. Snel wordt punt twee gestemd, een begrotingswijziging. Noch burgemeester, noch oppositie geven commentaar, maar Groen! onthoudt zich.

Eindelijk eens scoren, denkt raadslid Vanderveeren bij punt drie, en hij vertelt dat hij tot zijn verbijstering het jeugdwerkbeleidsplan thuis bezorgd gekregen heeft. Vroeger was er daar altijd in de commissie over vergaderd en nu... gewoon kant en klaar in de bus. Da’s besproken op het schepencollege, geeft burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) toe, spijtig. Men is vergeten een commissie te houden. Maar het plan zal wel bijgestuurd kunnen worden op een volgende commissie. Nu ruikt Vanderveeren helemaal zijn kans. Een schepen wordt tegenwoordig goed betaald en moet dus zijn taak naar behoren uitvoeren. De bevoegde schepen Adri Daniels (CD&V) is afwezig en kan dus niet reageren. Burgemeester verdedigt wat lauwtjes: ze doen hun job zeer goed, maar men is vergeten de commissie samen te roepen. Ward Govaerts (Groen!) signaleert even dat ook de commissie ruimtelijke ordening al een hele tijd niet meer samen is geweest.
Rita Decock vindt dat het jeugdwerkbeleidsplan een doorslagje is van vorig jaar en nog steeds even vaag. Zij pleit opnieuw voor meer speelruimte voor de jeugd. Als de burgemeester begint op te sommen waar wél gespeeld kan worden, regeert Decock wat bitter: een vroeger voorstel van ons om scholen tijdens de vakantie open te houden als speelruimte, werd weggelachen want van de oppositie en nu kan het plotseling wel.
Hoe komt het dat Bierbeek wél een jeugdconsulent zal hebben en Oud-Heverlee niet, wil Vanderveeren weten? En waarom niet samenwerken met Bierbeek? Schepen Rom (CD&V) begint in naam van zijn afwezige collega uit te leggen waarom dat niet kan. Trouwens, komt de burgemeester tussen, hebt ge dat ooit anders geweten? Eerst wat subsidiëren en dan na twee jaar moet je alles zelf betalen en wij moeten onze begroting rond krijgen. Hugo Delestinne neemt hier heel veel van die taken op zich.

Dan snel wat agendapuntjes: een aankoop kunstwerk, Bart Clerckx (CD&V) afvaardigen als vertegenwoordiger op IGO Leuven (-Rita Decock vraagt af ze eens zouden willen beginnen alle afkortingen uit te leggen. Er wordt gelachen: allé Bart, ge hebt al 
huiswerk-), een tekst wijzigen ivm een wervingsprocedure, statuten goedkeuren voor een inter-gemeentelijk crematorium en kredieten voor de verdere restauratie van de kapel van Steenbergen. 
En dan komt een heikel punt op de agenda, geplaatst door de oppositie: wil de gemeenteraad de motie goedkeuren ivm de 11.11.11-campagne ‘Water voor iedereen – stop GATS’? De burgemeester wikt duidelijk zijn woorden: het schepencollege staat positief achter dit lovenswaardig idee, maar vindt dat er geen motie moet zijn. En hij probeert: gaat de gemeenteraad akkoord om te steunen zonder de motie te stemmen? Zijn grote argument: dat heeft niets met de gemeente te maken. Maar het ergert hem zichtbaar dat het door Groen! in alle gemeentes voorgesteld wordt. Rita Decock geeft wat uitleg. GATS staat voor General Agreement on Trades and Services. 

De gemeente heeft er wél belang bij. Voorlopig gebeurt de watervoorziening via intercommunales, maar wat als dit helemaal vrijgemaakt wordt? Joris Vanderveeren vindt dat deze motie eerst in de commissie ontwikkelingssamenwerking besproken had moeten worden en via die weg op de gemeenteraad. Ook René Feyfer (CD&V) komt tussen. We hebben altijd het principe verdedigd dat de gemeenteraad niets behandelde wat boven het gemeentelijke niveau uitsteeg. Inhoudelijk kan Feyfer achter het idee staan, maar de manier waarop kan volgens hem niet. Doe het via de commissie en niet als een voorstel van de groene fractie. 
Er ontstaat een nogal bitsig dovemansgesprek. Niemand gunt Groen! dit overwinningetje. Ward Govaerts stelt een compromis voor: we stellen het uit tot een volgende raadszitting en eerst lezen we en bespreken we de motie. Marc Rom belooft de tekst op de gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking voor te leggen. Nee, houdt de burgemeester koppig vol, niet uitstellen! Het voorstel van de meerderheid is: we steunen, maar we stemmen geen motie. Wie stemt voor? De meerderheid steekt braaf de hand op.

spacer.gif (820 bytes)