spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 129

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraad van 26 september 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Ze gaan snel, die gemeenteraden bij ons. Zo snel, dat Marianne Thyssen, die een kwartiertje te laat binnenkwam, net op tijd was om het laatste van de 16 punten mee goed te keuren. Er werd ook bijzonder weinig gediscussieerd. Alle punten werden unaniem goedgekeurd, behalve ééntje: in de Justin Scheepmansstraat is een oude verkaveling waarvan één perceel bebouwd werd. In de verkavelingvergunning werd een grondafstand voorzien die echter nooit werd uitgevoerd. Dat is een reden om de vergunning vervallen te verklaren. Tenzij de gemeente nu beslist dat de grondafstand eigenlijk niet nodig was. En dan kan het perceel, dat nu in natuurgebied ligt, toch nog bebouwd worden. Verwarring in het Groen!-kamp want dit was allemaal heel onduidelijk verwoord. “En we zullen dan schadevergoeding moeten betalen” zei burgemeester Vandezande (FB) nog. Groen! loste het dilemma op met een onthouding. 

Zoals gezegd waren tevoren de andere punten al op een drafje goedgekeurd: de begrotingen van alle kerkfabrieken lokten geen enkele reactie uit. 
Dan volgde de begroting van het VKT, de vereniging die het Zoet Water beheert. Joris Vanderveeren verwonderde zich over het positieve resultaat weliswaar met de financiële tussenkomst van de gemeente in rekening gebracht. (+ 3736 euro) Waarschijnlijk de warme zomer van 2003, opperde hij. Patrick Biront (Groen!)vond de cijfers onduidelijk, niets uit op te maken. Juist zei de Burgemeester, dat moet beter kunnen. Uw arme verslaggever, met nog veel minder cijfers voor zich, kon er dus totaal niet aan uit.

Helemaal mysterieus werd het bij punt 12: de gemeente gaat een advocaat aanstellen om de eigenaars van twee woningen in de Bovenbossstraat te dwingen om een akte van gratis grondafstand te ondertekenen. Het blijkt om een “affaire” van voor de fusie te gaan. Volgt een beetje hilarisch over en weer gegniffel. “Allee, allee, we zijn hier niet in geheime zitting” poogt de Burgemeester er weer orde in te brengen. “De mensen mogen toch weten dat er vroeger goe gefoefeld werd” wil Vanderveeren nog kwijt.

De gemeente en het OCMW gaan scheep met IGO Leuven voor het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan. 

Daarna werden een zevental nationale en internationale projecten voor ontwikkelingssamenwerking bedacht met toelagen van 1070 tot 1860 euro.

En voortaan is onze gemeente weer vijf straten rijker: het plein en de straat rond de kerk van Sint-Joris-Weert mag je voortaan met “Sint-Jorisplein” aanspreken. De “Klein Veldstraat” is een weg in de verkaveling langs de Rozenbergstraat.
De “Koolstraat” is een verkavelingweg langs de Korbeekdamstraat. En de “Andreas Vesaliusstraat” loopt in een nieuwe verkaveling langs de Waversebaan. En tenslotte mag je nu de weg aan de Lindeboom naar de zandgroeve en de brug over de E40, de “Merenstraat” noemen.

Tenslotte werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met SAVU om de zwerfkatten in de gemeente te steriliseren. Daarna worden de beestjes weer losgelaten. Kostprijs per kat: 105 euro.
spacer.gif (820 bytes)