spacer.gif (820 bytes)

Bewoners Winkelveld 
zien herzieningen niet zitten

4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 129

spacer.gif (820 bytes) In het vorige nummer kon u al lezen over de zoveelste geplande herziening van het BPA Winkelveld. Al meer dan 20 jaar volgen we het reilen en zeilen van dit dossier. (Lees dus eerst in ons internet-archief de artikels in
nr 105:  Wonen en winkelen in het Winkelveld?
nr 109:  Winkelveld:bewoners weren zich
en 128: BPA Winkelveld
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

In een notendop

 

 

 

Een gesprek

 

 

spacer.gif (820 bytes) : het 42 ha grote Winkelveld ten oosten van de Waversebaan heeft een goedgekeurd BPA daterend uit 1987. De gemeente lanceerde een voorstel tot herziening in januari 2000. Dat lokte een bezwaarschrift uit van 70% van de bewoners van het gebied. 
In juni dit jaar lanceerde de gemeente een nieuwe herziening. Die werd ondertussen voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek dat erop volgde leverde weer 76 bezwaarschriften op, van gezinnen die er wonen of die er bouwgrond hebben liggen. 

We hadden een gesprek met enkele woordvoerders van de Werkgroep Leefbaar Winkelveld. Zij kanaliseerden min of meer het protest.
Zijn het nog dezelfde bezwaren als 2 jaar geleden?

Ten dele wel, zo blijkt. Met een aantal bekommernissen werd wel rekening gehouden, onnodige grondinnames werden nu geschrapt. Maar voor de rest wordt het nieuwste voorstel als nog negatiever gecatalogiseerd.
De voornaamste eis van de bewoners is de bewoningsdruk niet te veel te laten stijgen. Nu bestaat het merendeel uit royale kavels, maar met elk nieuw voorstel dreigt de bewoningsdruk toe te nemen. Eerst werden alsmaar bijkomende wegen gepland, en nu kan ook al halfopen bebouwing. Dat zal het gebied zijn eigenheid kosten, meent de Werkgroep. Merkwaardig genoeg halen beide partijen dezelfde argumenten aan om hun gelijk te bewijzen. Om in overeenstemming te zijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet men streven naar 19 woningen/ha, motiveert de gemeente. De Werkgroep haalt uit dit zelfde plan, uit het Provinciale Structuurplan en zelfs uit de eerste versie van het eigen Gemeentelijk Structuurplan heel wat redenen om die verdichting hier niet toe te passen. 
Een andere eis is het behoud van de bufferzone met Heverleebos. Die bufferzone was voorzien, maar nu worden de straten tot tegen de bosrand doorgetrokken. Weerom, en deze keer onweerlegbaar, in strijd met alle richtlijnen terzake.

Een derde eis is de zone voor sport en spel te behouden. En hier is wel iets heel merkwaardigs aan de hand. Een hele hap van het Winkelveld, ruim 2 ha, was eigendom van de Kerkfabriek. Dat stuk was deels voorzien voor sociale woningen, deels als open ruimte voor sport en spel. Nadat het gebied in zijn geheel werd opgekocht door een privé-persoon, veranderde de bestemming van dat stuk. Er werden straten bijgetrokken en in kavels verdeeld voor woningen. In de nieuwste versie van het plan wordt een klein stukje weer voor sport en spel voorbehouden. Maar de bewoners hebben zeker een punt als ze stellen dat speelruimte voor kinderen in zo’n enorme wijk vol jonge gezinnen echt nodig is. Dat vinden de partijen van de meerderheid óók, zoals u kan lezen in het kaderstukje. Hier valt iets te bewijzen…

Om af te ronden is er nog ongenoegen over de verkeersafwikkeling. Als de bewoning toeneemt zoals men het nu wil, dan zal het aan de enige in- en uitgang, de Boslaan, wel heel druk worden. Dat komt ervan, als je aan één onderdeel van een plan begint te sleutelen en geen goed stedenbouwkundig plan als basis hebt.

Kortom, het mag wel eens stoppen met de rechtsonzekerheid van al die opeenvolgende plannen. Het oorspronkelijke plan is nog het beste compromis. Stopzetten die hele mikmak, vinden de bewoners, en dat vinden een hele rist potentiële bewoners, die nu hun bouwplannen geblokkeerd zien, wellicht ook.
Maar voor één ding is het zeker goed, klinkt het eensluidend: wij hebben mekaar heel goed leren kennen, de solidariteit is groot en de sfeer in de buurt mag er best zijn.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Uit het FB programma gemeenteraads-
verkiezingen2000

spacer.gif (820 bytes) Aanleg van kleine parkjes, van open groene ruimtes voor spelende kinderen en van banken voor de wandelende senioren zijn kleine middelen, maar zij kunnen veel bijdragen tot de leefbaarheid van de buurt. FB zal hier blijvend werk van maken.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Uit het CD&V programma gemeenteraads-
verkiezingen2000

spacer.gif (820 bytes) Kinderen hebben recht op een kindvriendelijke woonomgeving. Dat vraagt een actief beleid gericht op het creëren van degelijk onderhouden speelruimten.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Uit het zopas goedgekeurde ruimtelijk Structuurplan 
van de stad Leuven

spacer.gif (820 bytes) 12.6.2 Ruimtelijke concepten
De algemene visie op de ontwikkeling van de deelruimte Heverleebos wordt vertaald in volgende ruimtelijke concepten….
… 
De randen van het bos staan op een aantal plaatsen onder druk 
(in Oud-Heverlee, maar ook in Leuven), ondermeer om deze als bouwgrond te verkavelen of voor harde recreatie te benutten. Daarom is het nodig de randen
van het bos te versterken en de bebouwingsmogelijkheden uit te schakelen.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN
- Verdere bebouwing langs de randen van Heverleebos is niet meer mogelijk. De vertuining van de randen van Heverleebos moet worden tegengegaan.
- De stad Leuven is van oordeel dat een woonuitbreidingsgebied
langs het Heverleebos in Oud-Heverlee niet meer mag worden ontwikkeld.

spacer.gif (820 bytes)