spacer.gif (820 bytes)Onze recente metingen vergeleken met 
onze metingen uit 1998 én met 
metingen met het "u rijdt te snel bord "

4blauw.gif (837 bytes)

 

spacer.gif (820 bytes)


En...Hoe snel rijdt u?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Leuvensestraat 8 uur


Beekstraat 7 uur


Haasroodsestraat 14 uur


Naamsesteenweg 11uur


O.-L.-Vrouwstraat half elf


Parkstraat 10 uur


Waversebaan 11 uur

spacer.gif (820 bytes) Overdreven snelheid is niet het grote probleem dat sommigen ervan willen maken…dat was één van de opmerkelijke uitspraken van onze burgemeester in een interview met ADO in 1998. En toch werd er ook toen al, na het weer, het meest geklaagd over het verkeer. Vooral het teveel en te snel verkeer voorbij de eigen woning begon de keel uit te hangen. Om uit te vissen of het gevoel van onveiligheid terecht was, huurden we een snelheidsmeter om er op verschillende plaatsen in onze dorpen steekproeven mee te doen.

Zes jaar later is verkeersveiligheid een topprioriteit geworden in de nationale en lokale politiek. We wilden wel eens weten of er nu effectief minder snel gereden wordt.

Wij huurden op 18 en 19 oktober opnieuw een snelheidsmeter bij de vzw Langzaam Verkeer. De bedoeling was op exact dezelfde plaatsen op hetzelfde tijdstip van de dag dezelfde metingen van 1998 over te doen. Helaas is dat slechts ten dele gelukt. Op sommige plaatsen waren bouwwerken aan de gang en de tweede dag liet onze snelheidsmeter het afweten. Toch hebben we meer dan voldoende informatie.

De eerste grafieken tonen de resultaten van 7 metingen waar we nu in precies dezelfde omstandigheden konden meten als 6 jaar geleden. We deden onze metingen vanuit een wagen en registreerden zo onopvallend mogelijk. We hebben nu, net als toen, gemeten op maandag en dinsdag in de voormiddag na de ochtendspits. Op de grafieken vindt u de exacte plaats en het tijdstip van elke meting.


De trend is overal hetzelfde: er wordt minder hard gereden dan 6 jaar geleden. Op de plaats van de meting mag overal 50 gereden worden, aangegeven door een streep in de grafiek. De meeste automobilisten zitten ook nu nog boven deze limiet. Maar anders dan toen hebben we nu geen echte snelheidsduivels meer onderschept. Toen lieten heel wat chauffeurs zich betrappen aan roekeloze snelheden rond de 100km/uur, nu ligt dat absolute maximum rond de 80 km/uur. Het meest opvallend is de verminderde snelheid op de Naamsesteenweg. Vroeger mocht daar even verder, naar het bos toe, 90km/uur gereden worden, dat is ondertussen gereduceerd tot 70, en dat laat zich voelen. Ook in de Parkstraat ligt het gemiddelde nu 15km/uur lager. Hier ligt recent amper 100 meter verder het fors verhoogde kruispunt met de Blandenstraat. In 1998 toonden we al aan dat drempels en verhogingen echt helpen. Maar het blijft een feit dat nog heel wat chauffeurs nog steeds te snel rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
Weertsedreef 16 uur
Fonteinstraat 9 uur
spacer.gif (820 bytes) De laatste twee grafieken tonen de snelheid op twee plaatsen waar we voor het eerst gemeten hebben. 

In de Weertsedreef hebben we op het eind van de namiddag gemeten. De auto’s reden al met verlichting en tegenliggers zagen mekaar van op meer dan een kilometer. Waarschijnlijk hadden de snelheden anders nóg veel hoger gelegen. 

Ook in de Fonteinstraat stonden we voor het eerst. In de Beekstraat hebben we op twee plaatsen gemeten, enkele honderden meters uit elkaar. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) In de laatste tabel hebben we onze metingen vergeleken met de metingen door de gemeentepolitie. Zij hebben gemeten met een “preventief informatiebord” dat bij het naderen duidelijk uw snelheid weergeeft. Het bord onthoudt deze informatie en kan dus achteraf gebruikt worden om statistieken te maken. 

De vraag is of deze borden wel geschikt zijn om statistieken over snelheid te maken. Ze dienen om de mensen te confronteren met hun werkelijke snelheid, en velen zullen hun voet wat van het gaspedaal houden als zo’n bord een overtreding aanduidt. Wij twijfelen er niet aan dat zoiets snelheidsverlagend werkt, alvast tijdelijk. Bovendien maakt dat bord geen onderscheid tussen auto’s, fietsers en zelfs joggers. Ook dat zal het beeld vertekenen. 

De verschillen met onze statistieken zijn dan ook opvallend groot. In de laatste grafiek hebben we een vijftal van onze metingen en de corresponderende metingen van “het bord” naast mekaar gezet. Het meest opvallend is het verschil in de Fonteinstraat. Daar rijdt volgens het bord 96% minder dan 50 km/uur. Bij onze metingen amper 18%. Maar ook op andere plaatsen is het verschil enorm. 

        De eerst twee kolommen hebben betrekking op de Haasroodsestraat, de volgende twee de Fonteinstraat, 
        daarna volgt de Waversebaan, de Beekstraat en de 0.L.Vrouwstraat

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) Samengevat kunnen we stellen dat de snelheid op alle plaatsen duidelijk lager ligt dan 6 jaar geleden. Is er dan toch die fameuze mentaliteitswijziging waarop zolang gespeculeerd werd? Of is het de grotere pakkans die ons trager doet rijden? Of is het gewoonweg omdat we niet meer zo snel kunnen, door de drukte verplicht de traagste chauffeur een deel anderen om het ook kalmaan te doen. Waarschijnlijk zal het wel een combinatie van al deze oorzaken zijn. 
We zijn dus op de goede weg, maar toch zitten nog veel teveel chauffeurs ver boven de limiet. We zijn er nog lang niet, er blijft nog werk aan de winkel. Vermits alle beetjes helpen moet er verder gewerkt worden aan een betere infrastructuur, aan een grotere pakkans en aan preventie.
In het infoblad van de gemeente lezen we “Deze gegevens (van de preventieve informatieborden) worden door de politiediensten gebruikt bij het adviseren van de gemeentelijke overheden zoals de planning van wegenwerken, heraanleg van wegen, snelheidsbeperkingen, enz…” Wij hopen dat wij met onze metingen bewezen hebben dat dit niet kan. De meetmethode beïnvloedt de gegevens, en iedere wetenschappers weet dat je dan slecht bezig bent. 

Wij hadden nog veel meer willen weten. Hoe snel wordt er ’s avonds gereden? Hoe gedragen de vele sluikverkeerrijders zich in de ochtendspits naar Korbeek-Dijle? Is de invloed van een snelheidsinformatiebord tijdelijk? Maar dat zal voor een andere keer zijn. We hopen alvast dat wij met deze metingen heel wat stof tot nadenken gegeven hebben.

Lees zeker ook:
- de verkeersmetingen in het herfstnummer van het gemeentelijk infoblad 
- onze metingen van 1998. Klik door naar het artikel  “snelle jongens”  (ADO nummer 99)
Net zoals iedereen ben ik voor veilig verkeer (heb zelf een tweeling van 2.5) maar we mogen niet overdrijven..
Snelheidsbeperkingen van 30 km/ Hr aan scholen is te begrijpen maar dan moeten we met flexibele uren werken. In Wilsele rij je op de steenweg 70 om dan ineens voor 400 meter naar 30 te gaan!! Statistieken dienen voor diegene die ze wil gebruiken. daarom is het wraakroepend dat ze in Blanden het elektronische oog buiten de zone 30 laten meten maar wel IN de zone 30 staat. Dit maakt het later heel gemakkelijk om te zeggen van: Kijk eens, 60 % rijdt 45 in een zone 30 en 20% rijdt zelfs 55!! En dit terwijl de meting wordt uitgevoerdt waar je 50 mag rijden!!! Dit is niet correct!! Voilà, dat ei moest ik even kwijt
J.V.