spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   spacer.gif (820 bytes) reacties op vorig nummer

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Het vorige nummer lokte heel wat reacties uit, beste lezers. Over de aanmoedigende mailtjes gaan we het hier niet verder hebben, maar weet dat het ons toch plezier doet.
Verder zijn er een aantal bemerkingen binnengelopen op zowat elk artikel en daar willen we toch even op inpikken: 


In het artikeltje zomertijd…feesttijd vergaten we zowaar de Gezinsbond te vermelden als één van de organisatoren van het eerste Dorpsfeest van Haasrode. Terwijl ze toch instonden voor de kinderrommelmarkt, de volksspelen, het kindertheater, het springkasteel, het snoepkraam, de grabbelton en het bloementapijt. Onze excuses.

In het interview Halfweg met Ellen Vanvlasselaer staan ook een paar onnauwkeurigheden: daar werd alleen de Gemeentelijke Muziekacademie vermeld als organisator van de Zoet Water Proms. In werkelijkheid is dat een co-organisatie van de Weergalm van Meerdael en de Academie.
In hetzelfde artikel staat dat de pastorij van Blanden gerestaureerd is. Dat is vooralsnog wishful thinking: de eerste stap in de restauratie van dit geklasseerde monument, het kunsthistorisch onderzoek, is nog niet eens voltooid, maar dat zou eerstdaags te gebeuren staan. Zonder dat onderzoek kan niet gestart worden met de eigenlijke restauratie. 

Het artikel over de afbraak van de Bremberg en de vervanging door een veel groter centrum werd overgenomen door zowat alle kranten en media. Enkele lezers stuurden hun bedenkingen.
We citeren even uit dat artikel “…Ook het jaarlijks buurtfeest van de bewoners van de Boetsenberg werd deze keer gesponsord door de Bremberg en het ABVV-Metaal. De buurt is dus eerder positief…” Het woordje dus was er voor één lezer te veel aan; Inderdaad, we geven het toe, het was ons niet opgevallen, maar het suggereert dat de buurt zich liet uitkopen, dat het één het gevolg is van het anders. Schrappen dus die dus. Maar ook het woord sponsoring was over de schreef, volgens dezelfde lezer, maar hoe noem je het anders als de vakbonden de drank betaalden van het buurtfeest? 

Iemand maakte zich ook boos over “… En wie weet wordt dit dan een vakantiecentrum? Of toch geen asielcentrum alstublieft …” Loopt de redactie van ADO nu ook al het Vlaams Blok achterna? vroeg de lezer zich af. Laat het duidelijk zijn: deze uitspraken kwamen uit de mond van één van de geïnterviewden. Wwe gaven hier niet de mening van de redactie weer.


De reacties op het artikel over het Winkelveld hebben we in een apart artikeltje verwerkt. Op de problematiek van de buurtwegen komen we later nog terug.

En dan was er nog een vreemd briefje. Iemand vraagt om aan te klagen dat Vaalbeek aan het veranderen is in een stad. “Het prachtige, door de kinderen genoemde “kabouterbosje” moest weg om plaats te maken voor een huis, hoe groter, hoe liever en nu nog met een reuzen tuinhuis en een zwembad. Tof dat de buren geen groen meer hebben” enz..enz...
Wij hebben niet meteen een idee waarover het gaat, en ook geen vermoeden over de identiteit van schrijver. Nog even in herinnering brengen dat naamloos iets ter publicatie aanbieden natuurlijk niet kan, vragen om anoniem te blijven natuurlijk wel.

spacer.gif (820 bytes)