spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 128: hoorzitting mobiliteit lokt weinig volkf

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Het juni-nummer van Achter d’oechelen was nog niet droog of de informatie rond het gemeentelijk mobiliteitsplan was al gedeeltelijk achterhaald. De opmerkingen die de leden van de Begeleidingscommissie instuurden, waren toen nog niet verwerkt en de hoorzitting die het gemeentebestuur organiseerde rond het Beleidsplan kwam ook net te laat om op te nemen in het juni-nummer.

De hoorzitting in De Roosenberg trok amper 50 geďnteresseerden, iets minder dan de startvergadering twee jaar geleden. Niet te verwonderen, want we kunnen niet zeggen dat het gemeentebestuur erg zijn best deed om de bewoners eraan te herinneren dat de hoorzitting eraan kwam. Anderzijds was het een publiek van erg geďnteresseerde burgers, die duidelijk al nagedacht hadden over het moeilijke mobiliteitsvraagstuk. De kwaliteit van de vragen lag dus duidelijk hoog.

Het bleek dat met de opmerkingen van de Begeleidingscommissie al terdege rekening gehouden was. Enkele min-punten waarvan sprake in vorige artikels, werden al aangepast:
· Er was op de vergaderingn geen sprake meer van een nieuwe weg langs de Roosenberg om de parking te ontsluiten, wel van een “verbeterde voetgangersrelatie”.
· De M.Noëstraat krijgt nergens een maximumsnelheid van meer dan 50 km per uur.
· De intenties om buurtwegen weer open te krijgen klonken iets minder vaag. 
· De fietspaden langs de Bierbeekstraat zouden doorgetrokken worden tot aan de Bergenstraat.

Op de hoorzitting hoorden we dikwijls opnieuw de opmerkingen waar u in eerdere artikels in ADO al over kon lezen. De te zachte aanpak van het sluipverkeer bv. Maar hier en daar staken toch ook nieuwe problemen en inzichten de kop op: iemand vroeg waarom De Lijn steevast grote, dikwijls zelfs gelede bussen inzet, alhoewel het kleinste type bus ruimschoots volstaat. Dat zorgt voor overdreven hinder, nu ook ’s nachts. Iemand had het over de uitgang van het Industrieterrein langs de Parkstraat. De opstoppingen op het kruispunt met de Expressweg zorgen voor het gebruik van de gekste sluipwegen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden. 

Ook de afsluiting van de Weertsedreef kwam ter sprake. Dat is één van de punten uit het Beleidsplan. Maar op de hoorzitting kwam de aap al uit de mouw. Adri Daniëls stelde dat er eerst een nieuwe verbindingsweg tussen de Waversebaan en het industrieterrein van Haasrode moet komen op Leuvens grondgebied. Hoezo? Daar staat toch geen letter van in het mobiliteitsplan? “Een persoonlijk idee” stelt Adri Daniëls, en hij ondergraaft daarmee zelf “zijn” Mobiliteitsplan, nog voor de start.

Verschillende mensen kloegen het gebrek aan informatie aan. Waarom krijgen we de plannen nu pas te zien? Hoe kunnen we zo op tijd reageren? Waarom de plannen niet op een website gezet? Adri Daniëls zei aarzelend dat dat allemaal niet zo eenvoudig was. Uw ADO-dienaar stelde (nogmaals) voor om alles onmiddellijk ter beschikking te stellen op deze website. Maar daar had men duidelijk geen oren naar. Vanwaar die vijandigheid is ons helemaal niet duidelijk. Tenslotte is een goede doorstroming van informatie óók een punt uit het Beleidsplan.

Daarmee zijn we terug bij onze conclusie uit vorig nummer: het is een uitstekend plan, en het is nog beter geworden. Maar een plan is één ding, de uitvoering een ander, en aan de hand van hetgeen voorafgaat, hebben we enige twijfels of dat er ooit zal van komen. Zoals zo dikwijls, we hopen dat we ons vergissen… 

Omdat iedereen toen nog enkele weken de tijd kreeg om te reageren en het plan bij te sturen, hadden we dit artikeltje de volgende dag al op onze site gezet.. De zowat 100 punten uit het voorlopig Beleidsplan vindt u eveneens op onze website, tezamen met de bijhorende tekeningen. U kan ze daar raadplegen, via “plannen& studies”. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Busje komt zo

Inwoners van de Kartuizersstraat en de Bierbeekstraat hebben aan het gemeentebestuur en aan de Lijn een brief geschreven met de vraag om de hinder rond de nachtbussen te beperken, bv. door kleinere bussen in te leggen. Nu denderen grote bussen ’s nachts om het half uur door deze straten, vaak tegen veel te hoge snelheid. Deze bussen zijn bovendien ’s nachts altijd leeg. De overlast wordt nog versterkt doordat vele betonplaten van deze “macadams” met de jaren onderspoeld geraakt zijn en los liggen, zodat de huizen erg trillen. De gemeente liet nog niet van zich horen of en hoe ze dat probleem zullen aanpakken.

spacer.gif (820 bytes)