spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 128

De gemeenteraad van 31 augustus 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Wil de gemeenteraad van Oud-Heverlee mee de aanvraag voor een nieuwe Anglicaanse parochie in Leuven ondersteunen? Geen probleem. 

Tweede agendapunt krijgt wel wat commentaar vanuit de oppositie. De raadsleden worden gevraagd om het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 goed te keuren. Rita Decock (Groen!) vindt dit no-nonsense document niet erg ambitieus. 

Haar vraag hoe het nu zit met de scoutslokalen in Haasrode en het vermelden van JOOW, veroorzaakt wat commotie. Het zal tegen oktober 2005 gebouwd zijn, belooft schepen Adri Daniëls (CD&V) stellig. Als je 100 frank in je portemonnee hebt, kun je er geen 400 uitgeven. De scouts weten dat wij op weg zijn met een vastgelegd budget en een vastgestelde datum.
Maar waar worden de prioriteiten gelegd, wil SP.A-oppositielid (en ex-schepen van Jeugd) Joris Vanderveeren weten? Het werd jarenlang beloofd. Een budget van 100 frank is misschien niet voldoende voor 230 kinderen, trekt hij de beeldspraak door. We hebben een half miljoen euro uitgetrokken, zonder de grond, repliceert Daniëls, da’s niet niets. Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) wil zélf een plan uittekenen, en dan zal er zelfs overschot zijn. Schepen Daniëls: ‘en niet met gouden klinken, hé’. ‘En zonder zonneterras’, schampert de burgemeester. Hij belooft dat er voor 30 september een akkoord is.

Dan op een drafje: een hulpverlenings-overeenkomst met de brandweer van Leuven, een vertegenwoordiger aanduiden voor intercommunale Ecowerf (hij krijgt de opdracht ŕlles goed te keuren, lacht de burgemeester) en tenslotte werken in de Brainestraat. Het schepencollege wil alle beslissingen vandaag nemen, want de mensen hebben last van overstromingen. 
Rita Decock vermeldt dat er ook wateroverlast is aan de Klokke in Haasrode. Er zijn vijf knelpunten doorgegeven aan het studiebureau, reageert de burgemeester. Dat zal opgelost worden
spacer.gif (820 bytes)