spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 128

De gemeenteraad van 29 juni 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Hoe warmer de zomeravonden, hoe korter de gemeenteraden. Acht agendapunten voor de openbare zitting vandaag, en ít zal niet lang duren. 

Terwijl de raadsleden nog ijverig hun papieren aan ít ordenen zijn, begint burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) punten op te sommen. Geen reactie en unaniem OK voor: rekeningen Protestantse kerk, een begrotingswijziging 2004, de vaststelling van vakantiedagen in het gemeentelijk onderwijs schooljaar 2004-2205. 

Bij het goedkeuren van wegenwerken aan de kerk in Blanden is er een reactie vanuit de oppositie. We weten nog niet goed hoe het zal worden, zegt de burgemeester, maar vandaag is er in elk geval storend lawaai voor de mensen. Er zijn een paar voorstellen, afwachten of Monumenten en Landschappen akkoord gaat. Het definitieve ontwerp komt zeker nog op de gemeenteraad. Even gaat het gesprek over kleine steentjes, poorteffecten en mozaÔeken. Raadslid Biront (Groen!) waarschuwt dat we niet in het andere uiterste moeten vervallen: alternatief 1, alles in asfalt, gaat te ver. Wordt vervolgd, belooft de burgemeester. Groen! onthoudt zich, de rest stemt voor.

Jan Meertens (Fusiebelangen) wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de Interlokale Vereniging voor Waterbeleid. 

De politieverordening ivm aanplakken wordt gewijzigd. Gemeentelijke aankondigingen van openbaar nut (o.a. milieu) moeten kunnen. 

De raadsleden keuren een reglement voor het betoelagen voor het inzamelen van zwerfvuil goed. 

De herziening van het BPA Winkelveld wordt unaniem gestemd. Als laatste agendapunt van de openbare zitting komt de bouw van een crematorium voor het arrondissement Leuven ter sprake. De burgemeester zegt dat dit in Holsbeek zou zijn. Wil de raad schepen Rom (CD&V) afvaardigen om deel te nemen aan de eerste vergaderingen?

spacer.gif (820 bytes)