spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 128

Halfweg (3)

Sinds 1 januari 2000 is de coalitie van Fusiebelangen en CD&V in Oud-Heverlee aan de macht. Op 1 januari 2004 waren ze precies halfweg: drie jaar gegaan, drie jaar te gaan. Vorig nummers wikten we al het beleid van de schepenen Marc Rom en Alexander Binon. 

Dit keer is het de beurt aan Ellen Vanvlasselaer, schepen van onderwijs en onderwijzend personeel, cultuur, recreatie en toerisme, monumenten en heemkunde, en middenstand. We vroegen Yvette Desmet (SP-A) vanuit de oppositie om bijstand bij die evaluatie.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Onderwijs en onderwijzend personeel
In Oud-Heverlee is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de gemeentescholen van Oud-Heverlee, Blanden en Haasrode, en voor de gemeentelijke academie voor muziek en woord. Ze moet zorgen voor een goede accommodatie (gebouwen en ander materiaal) en moet het personeel zoeken en aanstellen. 

Belangrijk voor Ellen Vanvlasselaer is dat alle gemeentescholen op een gelijke behandeling kunnen rekenen. Voor elke aanvraag of wens van een directie wordt er gekeken hoe het er op de andere scholen aan toe gaat en wordt er samen naar een globale en gelijke oplossing gezocht. Die gelijke behandeling wordt ook zoveel mogelijk doorgetrokken naar de vrije scholen. Belangrijke realisaties tijdens haar legislatuur zijn voor onze schepen: de aanstelling van ICT-verantwoordelijken, de scholengemeenschap met Huldenberg en Overijse, en de opening in september 2003 van het informatica netwerk dat scholen en gemeentehuis verbindt. GBS Haasrode werd uitgebreid en Pierre Smets werd vast benoemd als directeur. GBS Blanden vierde in 2002 haar 150-jarig bestaan, Willy Debecker werd benoemd als directeur en er is een principebeslissing voor de subsidie van uitbreidingswerken die in 2005 moeten starten. Tenslotte is in GBS Oud-Heverlee An Goedseels gestart als waarnemende directie. 

Yvette Desmet (SP.A-oppositie) heeft weinig kritiek op het onderwijsbeleid van deze coalitie. Ook voor haar is de gelijke behandeling van alle scholen primordiaal. Wel zou ze voor de gemeenteschool van Oud-Heverlee, die een moeilijke periode heeft gekend en die nog steeds met een tekort aan leerlingen kampt, graag wat meer promotie zien. Yvette Desmet hoopt dat de opening van Stekelbees voor naschoolse kinderopvang een bijkomende troef zal zijn voor deze school. We proberen er iets aan te doen, zegt Ellen Vanvlasselaer, zo werden de opendeurdagen voor het eerst vermeld in het gemeentelijke informatieblad.

Wat met de benoemingen van het personeel, vraagt ADO? Sommige inwoners van Oud-Heverlee denken dat die niet altijd even ‘eerlijk’ verlopen. Onze gesprekspartners willen het liever niet hebben over het verleden, maar vandaag verloopt alles correct, zeggen ze overtuigd. Er zijn examens en de resultaten ervan zijn het enige criterium. Het beste bewijs: bij de laatste benoemingen waren er geen inwoners van Oud-Heverlee.

Naast de gemeentescholen heeft Oud-Heverlee ook nog een academie voor muziek en woord. Deze school voor zowel kinderen als volwassenen kent een groot succes en heeft ondertussen al bijna 800 leerlingen en een 50tal leerkrachten. De aankoop van nieuwe instrumenten is al goed voor ongeveer 17.000 euro per jaar. Blijven zorgen voor een goede accommodatie is voor ons gemeentebestuur de grootste uitdaging, maar door het enorme succes dringt een structurele oplossing zich op. 

Cultuur
Velen vinden dat Oud-Heverlee geen indrukwekkend cultureel aanbod heeft. Wat onze buren in Bierbeek te bieden hebben in het culturele centrum “De Borre”, daar kunnen we enkel zeer jaloers op zijn. Ellen Vanvlasselaer ziet het anders, het is juist omdat er in de buurt van onze gemeente (Bierbeek, maar vooral Leuven en zelf Brussel) al zoveel aanbod is, dat het gemeentebestuur de ambitie niet heeft om ook hier een groot aanbod uit te bouwen. Daarenboven heeft onze gemeente een academie muziek en woord, en een schilder- en tekenacademie waar we trots op mogen zijn. Weinig gemeenten kunnen dit voorleggen. 
Ellen Vanvlasselaer vindt het aanbod niet eens zo mager: de Sint-Annaconcerten (gestart in 2002), “kunst op het water” in 2003, “kunst buiten huis” en twee maal per jaar “kunst in het gemeentehuis”. Andere realisaties zijn voor haar: de organisatie van de jaarlijkse gemeentelijke kunstprijs, de kunstprijs voor de jeugd sinds juni 2004. De cultuurraad kreeg een vernieuwd bestuur en komt 4 maal per jaar samen (volgens onze informatie is ook deze nieuwe cultuurraad eigenlijk op sterven na dood), steun aan de harmonie van Blanden, het opstellen van een bibliotheekbeleidsplan voor 2003-2007. Op dit ogenblik ligt een voorontwerp klaar voor de verbouwing van de bibliotheek van Sint-Joris-Weert, en de gemeentelijke schilder- en tekenacademie werd verder uitgebouwd. 
De aanvraag voor subsidies voor een cultuurbeleidcoördinator was rond in 2003. Maar die subsidies hebben we nog niet gekregen omdat de federale middelen beperkt zijn (en volgens ADO ook door een wat laattijdige aanvraag). De politiek van Oud-Heverlee is duidelijk gericht naar kleinere initiatieven en wil vooral naar de verenigingen toe werken door hen zoveel mogelijk te steunen op het logistieke vlak (verhuur van lokalen aan kostprijs, gebruik van kopieermachines, ter beschikking stellen van stoelen en tafels, …). Het is aan de verengingen zelf om de inhoud waar te maken. 

Ellen Vanvlasselaer en Yvette Desmet discussiëren nog over de zaal Roosenberg. Geen van beide twijfelt aan het nut van de zaal (kan ook moeilijk anders want ze waren samen aan de macht toen er beslist werd om die te bouwen). Maar ze beseffen dat het zeker geen succes is over de hele lijn, daarvoor wordt het de zaal te weinig gebruikt. 

Yvette Desmet heeft nog iets te zeggen over cultuur. Ze vindt het spijtig dat het gemeentebestuur beslist heeft om de naschoolse kinderopvang “Stekelbees” te huisvesten in de oude pastorij in Oud-Heverlee. Stekelbees moest er zeker komen, maar de oude pastorij was beter geschikt voor een cultuur- en/of ontmoetingshuis. Het bestuur heeft hier een kans laten liggen om van de dorpskern van Oud-Heverlee weer een plaats te maken waar mensen elkaar ontmoeten

Een veel gehoorde kritiek dat het gemeentebestuur een te groot deel van het budget voor cultuur aan prestigieuze projecten zoals “Kunst op het water” uitgeeft, wordt door Ellen Vanvlasselaer tegengesproken. “Kunst op het water” wordt trouwens volledig gesponsord. 

Recreatie en toerisme
Ook hier zijn de ambities van ons gemeentebestuur eerder beperkt, of laat ons zeggen, het wordt volledig toegespitst op ‘De Zoete Waters’. Dit recreatie park wordt verder uitgebouwd met faciliteiten voor de recreatieve sporter (uit Oud-Heverlee). In 2003 werd het studiebureau GVE aangesteld om dit plan uit te werken. Het zwembad en de overdekte speeltuin komen er wel niet, gewoon te duur. Ook Yvette Desmet is een grote voorstander van ‘De Zoete Waters’. Inwoners van Oud-Heverlee kunnen zo voor bijna niets naar een recreatiepark, niet onbelangrijk als je weet wat een bezoek aan een attractiepark normaal kost. 
ADO heeft toch wel enkele bedenkingen met deze keuze, zo worden we weer aangespoord om (met de auto) naar ‘De Zoete Waters’ te komen. Maar bijvoorbeeld een basketbalplein of zelf gewoon een goed grasveld in de buurt van de dorpskernen waar kinderen en volwassenen te voet of met de fiets naar toe kunnen, dat bestaat gewoon niet. Ellen Vanvlasselaer probeert deze beleidskeuze te verantwoorden door te zeggen dat er in (de buurt van) dorpskernen geen vrije ruimten zijn, maar volgens ons heeft ze zichzelf niet eens kunnen overtuigen.

Verder betekent toerisme voor Oud-Heverlee zich aansluiten bij grote organisaties zoals VVV Dijleland en TRAP (toeristisch recreatief actieplatform Groene Gordel) die voor gemeenschappelijke promoties zorgen. 

Heemkunde en monumenten
Tijdens deze bestuursperiode werden enkele monumenten (gedeeltelijk) gerestaureerd: de Sint-Annakerk en haar orgel, de kapel van Steenbergen en de pastorie van Blanden. 
In het bestuursakkoord konden we lezen dat het gemeentebestuur samen met de heemkundige kring de mogelijkheid van een heemkundig museum ging onderzoeken. Dit is geen succes geworden, de heemkundige kring bestaat eigenlijk niet meer echt. Voor Ellen Vanvlasselaer is het grootste probleem dat niemand zijn waardevolle collectie over de geschiedenis van ons dorp wil afstaan.

Middenstand
Hier kunnen we zeer kort zijn. Naast een budget voor feestverlichting valt er eigenlijk niets te melden. Ellen Vanvlasselaer en Yvette Desmet kunnen enkel vaststellen dat studies over de achteruitgang van de kleine handelszaak, niet opgewassen tegen een consument die liever naar supermarkten gaat, ook in Oud-Heverlee waar zijn. Ellen Vanvlasselaer weet ons te zeggen dat elke idee hieromtrent meer dan welkom is.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Opinie

Ellen Vanvlasselaer is vooral onze schepen van onderwijs en dat doet ze eigenlijk wel goed. Ook de mensen die op dat vlak met haar samenwerken bevestigen dit. Yvette Desmet heeft ook weinig kritiek. Oud-Heverlee heeft goede scholen. En op de muziekacademie mogen we best trots zijn. Deze school is uiteraard niet de verdienste van Ellen Vanvlasselaer, maar ze zorgt er mee voor dat de academie ook in de toekomst een succes blijft.

De mening dat vermits er al een groot cultureel aanbod is in de buurt, Oud-Heverlee hierin niet al teveel moet investeren, zal niet door iedereen gedeeld worden. Maar er is wel iets voor te vinden, zeker als je rekening houdt met de aanwezigheid van de academies. Men kan ook zeggen dat cultuur eerst moet komen van enthousiaste inwoners, dat het bestuur enkel moet ondersteunen. Maar het werkt ook omgekeerd, een enthousiast beleid met visie kan een trekkersrol spelen. 

Oud-Heverlee heeft een boeiend en rijk verleden. Spijtig genoeg is er geen beleid dat deze troef (toeristisch) kan uitspelen. Monumentenzorg en heemkunde zijn nooit een prioriteit geweest. Dat inwoners hun collectie niet willen afstaan, is zeker een probleem, maar wij denken soms dat het meer te maken heeft met een angst dat een duidelijk beleid in deze materie mogelijks persoonlijke belangen zou kunnen belemmeren (om te verbouwen of zelf af te breken). We merken dezelfde terughoudendheid als het over milieubeleid gaat. Oud-Heverlee is al lang een gemeente waar bestuurders liever geen beleid voeren dat “hinderlijk” zou kunnen zijn. 

Wij bij ADO zouden het al goed vinden als de gemeente eens een mooi foto-overzicht zou maken en publiceren (in een boek of op een website) van de vele monumenten en landschappen op haar grondgebied die deel uitmaken van het historisch patrimonium. Dat mag toch gezien worden!
Er is blijkbaar wel altijd geld voor, in sommige ogen, prestigieuze projecten zoals ‘De Zoete Waters’. Maar Yvette Desmet heeft wel gelijk als ze zegt dat ‘De Zoete Waters’ ook een sociale functie hebben en het is ook waar dat bijvoorbeeld de ZoetWaterProms van de academie enkel kan doorgaan in een zaal zoals de Roosenberg.
spacer.gif (820 bytes)spacer.gif (820 bytes)Reacties: zie het artikel :"reacties op het vorig nummer" in ADO nummer 129