spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 

 

uit ADO 128

We geven het toe. Toen we voor het eerst van de plannen met “de Bremberg” hoorden, dachten we aan spreekwoordelijke zomerse komkommers, die nog sneller dan gewoonlijk afrijpten in het zwoele weer.
Maar nee, het bleek waar te zijn: er zijn vergevorderde plannen om het conferentie- en hotelcentrum de Bremberg af te breken en te vervangen door een (veel) groter centrum.

Wordt de Bremberg afgebroken?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
De "Luistertuin"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bremberg
De Bremberg ligt aan het uiteinde van een smalle kasseiweg, de Boetsenberg. Amper een boogscheut van het centrum van Haasrode, maar toch op een adembenemend mooie plaats. Aan de ene kant leunt het tegen Mollendaalbos aan, aan de andere kant krijg je een immens uitzicht over de glooiende velden richting Bierbeek en Opvelp. 
Sinds 1968 was de Bremberg wijd en zijd bekend als een bezinningscentrum met een duidelijke keuze voor ‘Cultuur van de Stilte’. Er was een leefgemeenschap, een speeltuin en een kapel. Jeugdbewegingen, gehandicapten, families en scholen maakten er ruim gebruik van. In 1992 werden de terreinen aangekocht door het COV (de ACV-vakbond voor onderwijzers) die er een vergadercentrum van maakte en ook voorzag in 28 hotelkamers met alle modern comfort (28 kamers en 10 conferentiezalen). Maar wandelaars en fietsers konden en kunnen er ook nog steeds terecht voor een hapje en een drankje. In het aangrenzende bos werden enkele wandelpaden uitgebouwd tot een avontuurlijke ontdekkingstocht met echt wonderlijke speeltuigen. Helaas had één en ander al snel te lijden onder vandalisme. 
Wat staat er te gebeuren?
De laatste tijd scheen het commercieel niet erg te vlotten met het centrum. Een gemiddelde bezetting van 30 % hoorden we verklappen. Hoe dan ook, het COV wou van het centrum af, en de metaalvakbond van het ABVV, de CMB, heeft op 1 september de Bremberg overgekocht. De huidige exploitatie gaat door tot 30 juni 2005. Het gebouw zou daarna volledig afgebroken en vervangen worden door een groter, maar vooral efficiënter gebouw. Het moet dan voornamelijk dienen om cursussen voor de eigen leden in te richten. Groepen tot 100 personen moeten kunnen verblijven op de Bremberg. Maar daarnaast is het niet uitgesloten dat ABVV-Metaal de Bremberg rendabel zal houden door haar vergaderzalen en infrastructuur aan allerlei commerciële derden op de markt aan te bieden en te verhuren. Dat helpt om de exploitatie voor de vakbond betaalbaar te houden, want vakbondsleden betalen doorgaans niets voor cursussen.
De plannen 
Het heel recente (1993) gebouw zou volledig afgebroken worden en vervangen door een veel groter gebouw in staal en glas. De vergaderruimte wordt niet uitgebreid maar de hotelaccommodatie zou meer dan verdubbelen van 28 kamers nu tot 78 kamers later. Uit het, erg voorlopige, plan kan u opmaken dat de oriëntatie van de nieuwe Bremberg enigszins anders is dan nu. Het gebouw wordt vooral veel efficiënter, benadrukken onze gesprekpartners van de beide vakbonden. Er zal op gelet worden de natuur minimaal te schaden, Ook de mooie luistertuin (1978, Toon Vanmechelen) zou geïntegreerd worden in het nieuwe concept. Het gebouw neemt meer ruimte in, maar de parkeerplaatsen komen ondergronds. Het losstaande gebouw aan de oostzijde blijft behouden.

Een plan van de bestaande toestand met in zwarte overdruk het nieuwe gebouw zoals het nu op de tekenplank ligt.

Kan dat zo maar?
Je zou geneigd zijn te denken van niet. Het gebouw ligt volgens het gewestplan in een “zone voor gemeen-schapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.” Net zoals het Klooster van Vaalbeek, een deel van de domeinen van de Kluis, en een deel van Don Bosco in Oud-Heverlee. Hoe dan ook, het COV kreeg destijds een vergunning voor de huidige uitbating. Wat nu op de tekentafel ligt, doet nieuwe vraagtekens rijzen. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er voor onze dorpsgemeenschap meer lasten dan lusten vasthangen aan de “nieuwe Bremberg”. Want hoe dan ook, het dagelijks komen en gaan van gasten en cursisten zal heel wat verkeer meebrengen. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Wat zegt de wet? Een omzendbrief van 1997 definieert wat zoal onder werken van algemeen belang of gemeenschapsbelang mag worden verstaan. In die omzendbrief worden een aantal activiteiten opgesomd die aardig in de buurt komen van wat op de Bremberg gepland wordt: scholen,dienstencentra, rusthuizen, instellingen voor bejaarden, gehandicapten,enz. Vergadercentra staan niet expliciet vermeld. Een hotel of commercieel vergadercentrum, dat kan duidelijk niet.
Of er een bouwvergunning voor dit doel in dit gebied kan bekomen worden, lijkt dus een dubbeltje op zijn kant
Het privé-karakter of winstoogmerk van de uitbater is -sinds kort- geen hinderpaal meer. Eén van de laatste decreten van het vorige Vlaamse parlement stelt letterlijk dat werken en uitbatingen in dergelijke gebieden kunnen, “ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer en ongeacht het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.”
Dit nieuwe decreet kwam er om BIAC, nadat het binnenkort een privé-onderneming wordt, toe te laten verder de luchthaven van Zaventem te ontwikkelen. Maar het komt de Bremberg misschien wel aardig van pas.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Ook de Burgemeester is al gepolst om zijn standpunt. Erg officieus nog, officieel is er nog niets gevraagd, laat staan dat er iets toegestaan is. Maar het College zou geen bezwaren maken, op voorwaarde dat de buurtbewoners akkoord gaan.
Offensief
Blijkbaar was dat het sein om de buurtbewoners in te lichten. Sommigen spreken van een charmeoffensief, maar het voornaamste is, zegt één van de buurtbewoners, dat er gecommuniceerd wordt. In ieder geval, op een receptie werden de plannen voor de bewoners van de Boetsenberg uit de doeken gedaan. Ook het jaarlijks buurtfeest werd deze keer gesponsord door het COV én ABVV-Metaal. De buurt is dus eerder positief. De vrees leeft dat als ABVV-Metaal het niet doet, er een ander zal komen. En wie weet wordt dit dan een vakantiecentrum? Of toch geen asielcentrum alstublieft. Wat de buurt het meest vreest is toenemend verkeer. Als de plannen doorgaan is men vertrokken voor minstens één jaar intensief werfverkeer. De vraag is: zal achteraf de rust langs het smalle kasseibaantje nog weerkeren?
Onze gesprekspartners probeerden ons te overtuigen dat het verkeer eerder zal afnemen dan toenemen: langere cursussen, en de cursisten kunnen allemaal logeren op de Bremberg, nu logeert er vaak een gedeelte in hotels in Leuven. 
Maar wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de zaken wel erg rooskleurig voorgesteld worden: vakbondscursussen duren lang niet altijd vijf dagen en ‘s avonds zal er allicht een stapje in de wereld gezet worden En wie weet welke symposia en colloquia er nog zoal zullen doorgaan, om nog te zwijgen van de feesten in het weekend…De Boetsenberg is daarvoor toch wel erg smal, oorspronkelijk was het een voetweg van 1,60 meter, die in 1975 gekasseid werd door de gemeente. We hoorden alweer opperen dat het verkeer maar moet omgeleid worden langs de Sint-Laurenstraat, een veldweg die aansluit op de Milsestraat en de Bergenstraat. De bewoners van deze straten (en die misschien niets zal gevraagd worden) zullen het graag horen.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Uit achter d’oechelen 
oktober ‘93

Uit het kaderstukje uit ADO nummer 73 van oktober 1993 kan u opmaken dat de geschiedenis zich eindeloos lijkt te herhalen. 
Hopelijk handelt men niet ondoordacht en met respect voor de geest van de wet. 


“…Zones voor gemeenschapsvoorzieningen zijn eigenlijk niet bedoeld voor commerciële toestanden. Toch neigt de Bremberg in die richting. Dat betekent ook het aantrekken van auto’s naar stille gebieden, via de smalle Boetsenberg. Dat betekent ook dat het oude voorstel om de Sint-Laurensstraat te verharden wel eens terug kan opduiken in de gemeenteraad, en zo zou er weer meer verkeer door het groen kruipen. Milieuraad en milieuverenigingen hebben wellicht te weinig op de Bremberg gelet. “

spacer.gif (820 bytes)Reacties: zie het artikel :"reacties op het vorig nummer" in ADO nummer 129