spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 127

Sinds 1 januari 2000 is de coalitie van Fusiebelangen en CD&V in Oud-Heverlee aan de macht. Op 1 januari 2004 waren ze precies halfweg: drie jaar gegaan, drie jaar te gaan.
Vorig nummer wikten we het tewerkstellingsbeleid met Marc Rom (CD&V schepen) en Rita Decock (Agalev-oppositie). Nu is het de beurt aan Alexander Binon (Fusiebelangen), schepen van begroting en financiŽn, personeel, feesten en sport. We vroegen Joris Vanderveeren (SP-A) vanuit de oppositie om bijstand bij die evaluatie.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Een harde confrontatie was het zeker niet. Daarvoor zijn beide heren te eerlijk, te openhartig en te sportief. En er helemaal niet op uit om de andere even goedkoop in de wind te zetten, zoals dat in de op volle toeren draaiende Vlaamse kiescampagne dagelijkse kost is. De schepen die ruiterlijk toegeeft met een goede erfenis van de vorige coalitie begonnen te zijn, en die het vroegere beleid grotendeels voortzet. Het oppositielid die als gewezen schepen maar al te goed weet waarom bepaalde dossiers maar niet opschieten. Leest u zelf maar.

Lage gemeentebelastingen

Inzake gemeentebelastingen scoort Oud-heverlee bij de beste van Vlaanderen: met de 6 % gemeentebelasting staan we op de 26ste plaats in het Vlaams Gewest, slechts 25 gemeenten en steden hebben een lagere belasting. En ook inzake onroerende voorheffing, de grondbelasting, zitten we met 750 opcentiemen in de top 13. Dat is natuurlijk ook wel wat makkelijker voor een rijke gemeente, waar eenzelfde belastingstarief meer opbrengt dan in de buurgemeenten. En dat zie je ook aan de gemeenten die ons nog voorafgaan in het belastingsklassement: Aartselaar, Sint-Martens-Latem, Schilde, Sint-Genesius-Rode: we kennen ze nog wel uit de toptien van de rijkste gemeenten. In Vlaanderen is het gemiddelde 7,19% en 1.305 opcentiemen. 

Alexander Binon wijst er op dat we toch bescheiden moeten blijven met die goede belastingsscore. Veel is te danken aan de voorgangers die gezonde financiŽn nalieten. En in de toekomst komt dit onder druk te staan: door de belastingshervorming en het op termijn wegvallen van een deel van de de 7,5 miljoen euro dividenden van PBE zal het ook hier knap lastig worden. Maar toch zullen die lage belastingstarieven gedurende deze legislatuur behouden blijven. De schuldenlast liep tot nog toe niet verder op, maar dat zou wel eens kunnen verslechten de komende jaren. De politiehervorming zal hier weinig doorwegen op de financiŽn omdat Oud-Heverlee ook vroeger al goed had geÔnvesteerd in lokale politie.

Joris Vanderveeren beaamt deze beleidskeuze: ook de SP-A zou dit beleid inzake belastingen en begroting verderzetten. Wel zouden met de SP-A in het beleid een aantal andere uitgaven worden gedaan met dezelfde middelen: meer investeringen in rusthuizen voor bejaarden, en minder besparingen in het gemeentelijk onderwijs. 

Geen fiscale avonturen

Sommige Vlaamse gemeenten waren inventief met de gemeentebelastingen: er waren gemeenten die hun riolering verkochten aan Amerikaanse bedrijven en dat met een huurkoopcontract huurden. Zo konden gemeenten en Amerikaanse bedrijven daar voordeel mee doen door de Amerikaanse belastingswetgeving. Alexander Binon wijst dat spoor af als te riskant en ethisch niet verantwoord: geld gaan verdienen op kosten van de Amerikaanse belastingsbetaler ziet hij moreel niet zitten. En ook een belastingsbeleid zoals in Knokke waar 0 % gemeentebelasting geldt, maar waar de kas wordt gevuld met allerlei andere belastingen (op tweede verblijven, op huizen met balkons, en met een forse grondbelasting) ziet Binon niet zitten. Dat zouden we dan weer moeten uitboeten met kleinere toelagen uit het gemeentefonds.

Een leegstandsbelasting lijkt Joris Vanderveeren dan weer bijzonder nuttig. In het centrum van Sint-Joris-weert staan er zo al ruim twintig jaar een paar huizen moedwillig te verkrotten. Dat mag voor hem rustig worden belast, net als de bouwgronden die door speculanten jarenlang onbebouwd worden gelaten. Binon relativeert het probleem van die leegstand, dat hem hooguit over een 20tal woningen lijkt te gaan. Zelf heeft hij minder problemen met huisvaders die wat bouwgrond kopen en als belegging aanhouden: hij stoort zich meer aan grote projectpromotoren die mega-verkavelingen met tientallen bouwplaatsen tegelijk willen realiseren in onze dorpen. En evenzeer aan de forse toename van disproportionele appartementsgebouwen die de verstedelijking van onze gemeente sterk in de hand werken

Te laat voor electorale risicoís

Waarom het in onze rijke gemeente maar niet wil vlotten met dorpskernvernieuwing? Dat heeft niets met financiŽn te maken weet Joris Vanderveeren, zelf nog schepen in de vorige bestuursperiode. Dat is hier het eeuwige dilemma van alle gemeentelijke mandatarissen. Of het nu om Oud-heverlee gaat of om de dorpskern in Haasrode: daarover krijg je nooit consensus bij de meest betrokken inwoners. En de ene groep vindt steun bij gene politici, en de andere groep bij weer een andere politicus. En zo krijg je met om het even welke beslissing politieke moeilijkheden: discussies binnen de eigen partij en binnen de meerderheid. Zulke beslissingen moet je in het begin van een coalitie kunnen nemen, zegt Vanderveeren, en bovendien helemaal kunnen afwerken een paar jaar voor de verkiezingen. Dan kan je de vruchten plukken van zo een beslissing. En anders oogst je alleen maar stemmenverlies. Daarom is het nu al te laat voor dat soort electoraal gevoelige beslissingen. Dat kan je je nu niet meer permitteren als gemeentelijk mandataris. Zo is het maar net, beaamt Alexander Binon. Blij dat Joris het zegt vanuit zijn eigen ervaring. 

En Tobback in Leuven dan, werpen we op. Als die moest wachten tot de laatste akkoord ging, stonden er geen flitspalen, was het stationsplein niet heringericht, was de Diestsestraat niet verkeersvrij. Ja, zegt Vanderveeren, maar Tobback kijkt dan ook alleen maar naar wat goed is voor zijn stad. En met al de rest houdt hij geen fluit rekening. Kijk maar naar het verkeersbeleid. 

Personeelsbeleid

Inzake het personeelsbeleid wijst Alexander Binon op de lopende procedures voor bijkomende ambtenaren: daarbij nogal wat hoge kwalificaties (ruimtelijke ordening, milieu, informatie-ambtenaar) die nodig zijn door nieuwe wetgeving. Al die procedures lopen volgens het boekje: objectieve examens en de rangschikking van de jury die wordt overgenomen. Een politisering van de aanwervingen is er al lang niet meer.

De wet van de traagheid

Beide politici zijn het met elkaar ook roerend eens over hoe traag en moeilijk het wel gaat om bepaalde beslissingen om te zetten in realisaties. En hoeveel onbegrip bewoners daar wel voor hebben. Alexander Binon en Joris Vanderveeren schetsen alle slepende episodes die moesten doorlopen worden om de chiro van Blanden van een lokaal te voorzien. Nog begonnen door schepen Vanderveeren in de vorige coalitie. En hoe af en toe alles weer van vooraf aan moest herbegonnen worden door een of andere omzendbrief, een plan van aanleg dat moet aangepast worden, een aanbesteding die te hoog uitvalt. En hoe je voor zoveel doorzettingsvermogen en inspaningen uiteindelijk alleen maar kritiek oogst over de traagheid waarmee dit gerealiseerd wordt. De meeste kiezers onderschatten deze moeilijkheden: vaak gaat men er van uit dat het allemaal met een vingerknip te regelen valt. 


Schepen van Feesten

Veel valt daarover niet te vertellen: tenzij dan over het seniorenfeest dat door de gemeente wordt georganiseerd waarbij ze het vroeger initiatief van Fusiebelangen hebben overgenomen. Eens per jaar, 500 deelnemers, dan ben je als schepen wel een paar dagen zoet met alle praktische schikkingen.

Voor alle nieuwkomers in de gemeente wordt 1 keer per jaar een onthaal georganiseerd. Nieuw is ook de subsidie van 250 euro die verenigingen kunnen krijgen voor de kosten van het huren van een tent wanneer ze een feest organiseren. Op die manier wil de gemeente feesten subsidiŽren, zonder drankverbruik te gaan sponsoren. Joris Vanderveeren zou die tussenkomst liever in een vast reglement zien, en losgekoppeld van het huren van een tent. 

Sport

Ook daarin weet Alexander Binon dat hij een rijkelijke erfenis meekreeg van de vorige bestuurders: Oud-heverlee is goed voorzien van sportverenigingen en sportinfrastructuur. Een grote polyvalente sporthal ontbreekt nog wel, en zou op termijn aan het Zoet Water worden ingeplant. Maar dat is nog toekomstmuziek: andere noden hebben meer prioriteit, zoals een rusthuis voor bejaarden. Daarover zijn beiden het eens. Joris Vanderveeren zou wel wat minder in voetbalvelden en kantines hebben geinvesteerd, en wat meer in rusthuizen. Alexander Binon betwijfelt of je met het op voetbal uitgespaarde geld wel een verschil kan maken:met 375.000 ŗ 500.000 euro financier je geen rusthuis. Daar is Vanderveeren het niet mee eens: alleen al die toog van de Zwarte Duivels kost 250.000 euro, grapt hij.

Joris Vanderveeren pleit daarbij sterk voor een beheersformule waarbij niet enkel de sportclubs beslissen wie er wanneer mag sporten in die zalen en op die terreinen. Ook occasionele sporters moeten aan hun trekken kunnen komen. 

Een gemeentelijk zwembad acht Alexander Binon niet realistisch, ook al was dit voorzien in het beleidsplan van deze coalitie. Je komt al snel aan een kost van 300.000 euro per jaar, cijfert hij voor. Of kijk maar naar Overijse, weet Vanderveeren, waar het Begijntjesbad de gemeente 7,5 miljoen euro kostte. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

opinie

spacer.gif (820 bytes) Als je in onze gemeente een schepen en een gemeenteraadslid van de oppositie uitnodigt voor een debat, dan krijg je twee mensen die elkaars keuzes steunen en elkaars problemen erkennen. Misschien hebben we met de eerste twee schepenen in onze serie toevallig de beleidsdomeinen gekozen waarvoor een algemene consensus bestaat, maar uw twee redactieleden stonden na het debat toch wel een beetje verbaasd te kijken en vroegen zich af of dit normaal was.

Op gemeentelijk vlak zijn de beschikbare budgetten natuurlijk te klein om grote Ďmaatschappelijke keuzesí toe te laten. Gemeentepolitiek gaat dan ook vooral over hoe de beperkte middelen als goede huisvader/moeder te beheren. En voor alle partijen moet dat blijkbaar op ongeveer dezelfde wijze gebeuren. 
Nieuwe coalities voelen ook niet meteen de drang om plotseling alles anders te gaan doen. Joris Vanderveeren ziet bijvoorbeeld met voldoening dat het jeugdbeleid dat hij in de vorige coalitie heeft uitgetekend vandaag wordt uitgevoerd. Deze continuÔteit is natuurlijk niet verwonderlijk als je al 28 jaar dezelfde burgemeester hebt. Zou bijna 30 jaar socialistische burgemeesters dan veel veranderd hebben, vroegen wij dan maar. Ja, dat wel. Maar veel verder dan minder geld naar het voetbal en meer geld naar sociale woningen en een rusthuis gaat het toch niet. De lage gemeentebelastingen staan in ieder geval niet ter discussie.

Positief is de bevestiging van wat we al eerder konden vaststellen: gemeentepolitiek wordt professioneler. Er is nu een echt personeelsbeleid met selectieprocedures en met evaluaties. En het is zeker een verdienste van onze gemeente dat ze geen buitensporige uitgaven gedaan heeft die ze niet kon dragen. Alexander Binon, en Joris Vanderveeren voor hem, hebben daar zeker toe bijgedragen. 

Maar ook het gebrek aan durf werd deze keer weer bevestigd met jarenlange uitgestelde dorpskernvernieuwingen. Nochtans bewijst Leuven dat het op termijn meer voordelen dan nadelen oplevert. We geloven niet dat er veel Leuvenaars naar hun stad van 20 jaar geleden terug willen. Dat is nochtans het aantal jaren dat we hier in Oud-Heverlee verloren hebben.

spacer.gif (820 bytes)