spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 127

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraden van 
            maart, april en mei 2004

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

De gemeenteraad 
van 30 maart 2004

spacer.gif (820 bytes) Blijkbaar zijn we van ADO niet echt populair: een uitnodiging voor een gemeenteraad wordt wel rg laat (voor ons t laat: excuus) verstuurd en na een vraag om uitleg hierover wordt schrijver dezes zelfs de volgende maand helemaal niet uitgenodigd (dus ADO er alwr niet). En nu zijn we er, maar is de tafel voor de pers verdwenen... ach.

Een begroting kerkfabriek, een aankoop kunstwerk, de haagplantactie en steun voor de schoneklerencampagne: op een drafje. Bij de herinrichtingsvisie Zoet Water komt er een eerste gesprek tussen Rita Decock (Groen!) en schepen Rom (CD&V). Marc Rom zegt het vooral om het versterken van de natuurwaarde van de site gaat, dit is slechts een aanzet. En hij vertelt aan Joris Vanderveeren (SP.A) dat de adviezen van de verschillende betrokken partijen al verwerkt zijn. 

Rita Decock kan met de grote lijnen van het milieujaarprogramma akkoord gaan. Ze stelt dat er dikwijls verwezen wordt naar de voorbeeldfunctie van de gemeente: is dit enkel van moetens? Rom kan makkelijk scoren: de enige verplichting is over restafval, de rest is vrijwillig. Er is duidelijk een goede evolutie: vorig jaar 115 kg restafval, nu 104 kg terwijl het arrondissementeel gemiddelde 110 kg is. Onderzoek heeft uitgewezen dat 60% van de bruine zak gerecycleerd kan worden. Er kan dus nog meer via GFT en blauwe zak!


Rita Decock vindt het reductieplan biociden aan de magere kant. Groen! zou het liever rapper zien vooruitgaan. Schepen Rom belooft pas tegen 2015 nul % spuiten. 

Bij de aankoop van wat materieel voor de technische dienst had Joris Vanderveeren graag gezien dat er een hakselmachine kwam voor de inwoners. 

Punt 9 gaat over de jeudlokalen in Haasrode. Vanderveeren deelt een prikje uit: is er hier wl overleg geweest met de scouts in tegenstelling tot Joow in Oud-Heverlee? Schepen Danils (CD&V) kan er niet mee lachen. De burgemeester (Fusiebelangen) blokkeert snel de discussie: t gaat hier over Haasrode. Ontwerpdossier goedgekeurd.


Punt 11 gaat over kinderopvang. Ward Govaerts (Groen!) wil weten of de inspectie van de werken wel zorgvuldig gebeurd is. Zijn er niet meer werken nodig voor sanitair en veiligheid? Waarom ook een samenwerkingsovereenkomst met een private organisatie, zouden we niet beter het beheer in eigen handen houden? Ook Joris Vanderveeren kan het gauw-gauw niet appreciren. De burgemeester zegt dat er gunstige verslagen waren en dat het gebouw niet gebruikt zal worden voor het in orde is. Dat ge twijfelt aan Kind & Gezin, schampert de burgemeester, maar toch niet aan het Brandweerverslag? 
En hij eindigt de discussie met de opmerking: ge hebt toch ook geen eersteklasresaurant van de eerste dag, t zal groeien...

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

De gemeenteraad 
van 27 april 2004

spacer.gif (820 bytes) Na de toekenning van een compensatietoelage aan VKT wordt er ook een aan de scholengemeenschap goedgekeurd. Rita Decock wil weten of er samenwerking kan met vrije scholen. Neen, zegt schepen Vanvlasselaer (FB), dit moet binnen het net blijven. 

N.a.v. van een statutenwijziging Intergas stelt Ward Govaerts dat de private markt loert naar de winstgevende delen van de dienstverlening van de intercommunales. Nee, belooft de brugemeester, dit is een duidelijke optie van de gemeente, de dienstverlening blijft een openbare infrastructuur. Toch zal de Groen!fractie zich onthouden.

De gemeenreraad moet advies geven over een snelheidsbeperking op de Naamsesteenweg richting Waver. We waren 400 meter vergeten, stelt de burgemeester. De borden staan er toch al, grinnikt Vanderveeren. Das iets anders, lacht de burgemeester.

Ook punt 12, ontwerpdossier kinderdagverblijf Grezstraat, lokt wat discussie uit. Groen! onthoudt zich, want dit is niet op de commissie geweest. Het moest weer rap rap gaan. Burgemeester geeft toe dat het ontglipt is om het op de commissie te brengen, maar dat kan nog altijd. Ge hebt gelijk en het is niet dikwijls dat ik dat zeg.
De aanvraag is klaar, zegt Marianne Thysssen (CD&V), de erkenning is nog niet in orde. We proberen zo snel mogelijk meer plaatsen goedgekeurd te krijgen. Dus nieuwe arbeidsplaatsen, dat zal nog wel even duren... 

Joris Vanderveeren vindt het jammer dat de gevel van het schooltje gesloopt wordt, die had moeten bewaard worden. We heben gekozen voor een doorzichtig gebouw, reageert Thyssen, en dat is een veel beter concept voor de kinderen.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

De gemeenteraad 
van 25 mei 2004

spacer.gif (820 bytes) Na wat financin gaat het eerste gesprek bij punt 7 over de begrotingsrekening. Veel kredieten ingeschreven, zegt Yvette Desmet (SP.A), maar veel nog niet gerealiseerd. Joris Vanderveeren treedt haar bij: een begroting is de lijn van je beleid, maar als je alleen maar opschrijft en dingen niet uitvoert, dat kan niet. 

En de achteruitgang in de reserves... Dat hoor ik al 20 jaar, reageert burgemeester Vandezande. En dat we bepaalde dingen nog niet kunnen uitvoeren, dat heeft ook te maken met andere instanties. Kijk maar naar de dorpskern van Haasrode. Alexander Binon haalt Vanderveeren vakkundig onderuit: ge haalt twee dingen door elkaar. 

Ook Groen! heeft vragen. Dalen de reserves elk jaar? Neen, komt de burgmeester met zijn bekende patrimoniumverhaal: daar staat waarde tegenover. Ward Govaerts (Groen!) zou andere prioriteiten willen: dorpskernvernieuwing, huisvesting. Want als de gemeente wil, dan kan het snel. Haasrode heeft bijvoorbeeld duidelijk geen prioriteit. De oppositie zal zich onthouden.

Na het aanduiden van vertegenwoordigers in intercommunales, gaat punt 12 over de werken in de pastorij Oud-Heverlee. Govaerts wil weten of Monumenten & Landschappen al gecontacteerd zijn. Ze hebben mondeling hun fiat gegeven, antwoordt de burgemeester. Vanderveeren zal zich onthouden. Het project is OK, maar dit gebouw gebruiken? Marianne Thyssen verdedigt haar project: het moet nu eenmaal snel gaan. Als t niet gelukt is voor 1 augustus, zijn we onze vergunning kwijt en Kind en Gezin vindt het gebouw wel geschikt. 


Bij het laatste punt vraagt Patrick Biront (Groen!) of er dit keer meer overleg geweest is met Joow? Schepen Daniels reageert droogjes: we zullen moeite hebben om hen uit de prefab te krijgen. Hij vraagt geen hetze te beginnen tegen de gemeente. Ze doen hun best.

spacer.gif (820 bytes)