spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Lawaai-overlast nam sterk toe na het spreidingsplan Anciaux

spacer.gif (820 bytes) De eerste lentedagen in april werden nogal wat dorpsgenoten met een schok wakker. Ook letterlijk, want voor het eerst werd het duidelijk dat het spreidingsplan van het vliegtuiglawaai van de luchthaven van Zaventem niet onopgemerkt zou blijven in ons dorp. De geluidshinder van vliegtuigen is sindsdien af en toe harde realiteit voor de inwoners van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert. 

Zaventem heeft drie start- en landingsbanen (de iets vettere lijnen op onze tekening). De twee langste, de banen 25 L (Links) en 25 R (Rechts) lopen quasi parallel van noord-oost naar zuid-west. Als ze gebruikt worden voor het landen en opstijgen naar het noord-oosten dan noemt men diezelfde banen echter baan 07L en 07R. De derde startbaan, van zuid naar noord, is baan 20, of baan 02 bij gebruik in de andere richting.
De reden van de toegenomen hinder is niet ver te zoeken. Sinds half april worden de banen beurtelings in de twee richtingen gebruikt. Als men startbaan 07 gebruikt, dan wordt er opgestegen richting Erps-Kwerps, en wordt er snel gedraaid, in de richting van het baken van Huldenberg. Daarbij vliegt men pal over Oud-Heverlee en over Sint-Joris-Weert. (zie tekening)

Vroeger werd startbaan 07 ook wel eens gebruikt, maar alleen als het niet anders kon, bij sterke noordenwind. Vliegtuigen landen en stijgen uit veiligheidsoverwegingen best tegen de windrichting in en de overheersende westenwind bezorgde ons een relatieve rust.

Het spreidingsplan van minister Anciaux wil nu juist de geluidsoverlast van de vliegtuigen “optimaal” spreiden en daarom wordt er systematisch van startbaan gewisseld volgens de tabel. 
spreidingsplan Anciaux: baangebruik bij het opstijgen
  0 tot 3 uur 3 tot 6 uur 6 tot 23 uur 23 tot 0 uur
maandag 25R/20 25R/20 25R 20
dinsdag 20 02/07 25R 25R/20
woensdag 25R/20 25R/20 25R 25R
donderdag 25R 02/07 25R 25R/20
vrijdag 25R/20 25R/20 25R 20
zaterdag 20 02/07 02/07 25L
zondag 25L 25L 25R/20 25R/20
het gebruik van de startbaan 02-07 veroorzaakt geluidsoverlast in ons dorp


De uren in de tabel zijn theoretisch. Als de wind er anders over beslist, krijgen we ons geluidspakket op andere uren toebedeeld.

De bedoeling van het spreidingsplan is duidelijk: de geluidshinder zo verdelen dat het voor iedereen rond de luchthaven weer leefbaar wordt. In werkelijkheid lijkt het erop dat iedere nieuwe wijziging nieuwe ontevredenen bijmaakt. Ook ons gemeentebestuur eist dat minister van Mobiliteit Bert Anciaux onmiddellijk de vliegroutes aanpast. «Vroeger was hier zelden storend vliegtuiglawaai te horen. Nu is de toestand dramatisch veranderd,» schreven Marianne Thyssen (CD&V) en burgemeester Albert Vandezande (FB)in een gezamenlijke brief aan Bert Anciaux.
Ze vinden het helemaal niet kunnen dat het rustige en groene Oud-Heverlee de dupe is van een federale beslissing. «De deelgemeenten Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert staan bekend als plaatsen van natuur, rust en stilte», weet Thyssen. «We hebben jarenlang zwaar geïnvesteerd om het karakter van die natuurgebieden te behouden. Sint-Joris-Weert ligt tussen het Meerdaalbos en het natuurgebied de Doode Bemde. In Oud-Heverlee hebben we Heverleebos en het recreatiepark Zoet Water. Als je nu ziet hoe laag de vliegtuigen hier overvliegen, dan snap ik niet waarom wij als gemeente voor Vlaanderen zoveel moeite doen. Een nationale luchthaven in Zaventem is nodig, maar een groene gemeente als Oud-Heverlee mag daar de gevolgen niet van dragen.»
Naast Oud-Heverlee krijgt de ombudsdienst van de luchthaven van Zaventem ook dagelijks klachten binnen van inwoners uit Kortenberg, Bierbeek en Bertem. Kortenberg helpt zijn inwoners zelfs om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen het spreidingsplan van minister Anciaux.

Opvallend is wel dat de “oude” gehinderden, die van een deel overlast verlost zouden moeten zijn, nog altijd evenveel aan de klaagmuur staan. Het lijkt wel of er geen goede oplossing te bedenken is. En dat hoeft niet te verwonderen, want Zaventem ligt in een dichtbevolkt gebied, en lawaailoze vliegtuigen, die bestaan nog altijd niet. 

Hebben de actiegroepen, waarvan sommige een lichte, andere een radicale ommezwaai willen, gelijk of is lawaai nu eenmaal de prijs die we moeten betalen voor onze economische welvaart?

Ongezond
Als zoals in de Noordrand tussen 3 en 5 uur ’s ochtends om de vijf minuten een vliegtuig over je huis scheert, dan voel je je nooit meer uitgeslapen. Je wordt kregelig en na je werk rijd je weer naar een slapeloze nacht. Studies tonen aan dat in Nossegem, Steenokkerzeel en Zaventem de lawaaihinder geleid heeft tot meer hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen. De grootste slachtoffers zijn de kinderen. Die hebben veel slaap nodig en realiseren zich achteraf niet eens dat ze werden gewekt. Er zijn verbanden aangetoond tussen slaaptekort en hyperactiviteit (ADHD). 
Maar is de hinder verdelen over zoveel mogelijk mensen wel beleidsmatig de meest aangewezen oplossing? Vroeger heeft men getracht met hoge schoorstenen en met het verdunnen van gevaarlijke stoffen in zee problemen van blootstelling te lijf te gaan. Men heeft snel gemerkt dat dit een verkeerde strategie is en dat verdunning en uitsmeren alleen maar tot uitstel leidt. Want na enige tijd komen de problemen honderdvoudig terug. Nu al worden in vele gemeenten de geluidsrichtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie geregeld overschreden. Toch droomt men er integendeel van het aantal vluchten nog op te drijven van 270.000 naar 450.000 vluchten, en het plafond van 25.000 nachtvluchten af te schaffen.

Niet rond mijn kerktoren
Daedalus, Wakker Tervuren, Zonezes, 25aiR, Actie Oostrand, Sterrebeek 2000, Awacss Wezembeek-Oppem, BUTV (Belgische Unie tegen Vliegtuighinder), Wake Up Tervuren, de actiegroepen tegen de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem tierden al welig, nu komen er nog de protesten bij van de nieuwe gedupeerden. Die zich ook weer verenigen in actiegroepen zoals de actiegroep die in onze gemeente een petitie startte. Maar het is een feit dat veel van die actiegroepen vooral storm lopen tegen het gedaver boven hun eigen dak, en dat maakt ze kwetsbaar en minder efficiënt.

Terwijl de discussie toch zou moeten gaan over de onverenigbaarheid tussen een volop lawaai producerende 24 uurs luchthaven en het welzijn van 400.000 mensen die in de nabijheid van de luchthaven wonen, wordt er
geprotesteerd en gejongleerd met hier een paar procenten hinder meer en elders een paar procenten minder.
Ook de “actie” van ons gemeentebestuur kunnen we daar bijrekenen. Pleiten voor minder hinder hier, is pleiten voor meer hinder elders.
De politici en luchthavenautoriteiten slagen er nog altijd goed in de actiegroepen tegen elkaar uit te spelen. Zelfs de pers heeft hieraan meegedaan, en geeft aan het probleem nog een communautair tintje, die rijke Walen van deze of gene gemeente, weet je wel. 
Politici maakten er een punt van vliegtuigen te weren in hun eigen kiesdistrict. Het spel wordt politiek gespeeld door vergelijkingen te maken tussen aantallen mensen die in de verschillende regio’s aan vliegtuiggeluid worden blootgesteld. Waarom eens niet onderzoeken hoe die hinder maximaal kan worden beperkt., want dat het zo niet verder kan, overdag niet en ’s nachts zeker niet, dat wordt toch wel duidelijk voor iedereen. 
Nogmaals, het is gauw geschreven, een verdubbeling van het aantal vluchten op Zaventem binnen 6 jaar, maar het is best er nu eens bij stil te staan dat het in onze dorpen dan nooit meer echt stil zal zijn.

Een Europese oplossing voor de nachtvluchten?
Een vrbod op nachtvluchten kan in het buitenland, waarom dan hier niet? Op de luchthavens van frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Orly, Genéve en zurich zijn de nachtvluchten drastisch beperkt. Ondertussen is het platform van een deel van de actiegroepen die strijden tegen de nachtvluchten wel realistisch genoeg om alleen nog te ijveren voor een afbouw van de nachtvluchten op Europees niveau. Ze beseffen ook wel dat bij een Belgisch verbod op nachtvluchten DHL gewoon uit ons land zou wegtrekken. En dat de mensen dan misschien ook niet goed zouden slapen omdat ze geen werk hebben. 
Alleen de Europese Unie kan nachtrust en tewerkstelling door koerierbedrijven met elkaar verzoenen. Als de EU voor heel haar grondgebied zou beslissen dat er tussen pakweg 24u en 6u niet meer mag worden opgestegen, dan ligt dat heel anders. Als ze dat doet, zal DHL zich daar absoluut zeker aan aanpassen. De EU heeft zo’n economisch gewicht dat zelfs de grootste multinationale onderneming haar niet links kan laten liggen. 
De Europese Unie heeft uitvoerende en wetgevende bevoegdheid. Als de EU wil tonen dat ze zich niet alleen bezig houdt met concurrentie en euro’s, maar evenveel waarde hecht aan de kwaliteit van het leven, aan sociale en ecologische aspecten, dan zijn de nachtvluchten alvast een prima dossier om dat te laten blijken. De EU laat op internationale conferenties graag uitschijnen dat zij gelooft in het belang van normen en regels in de economie. Wel, inzake geluidsoverlast zijn er normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de EU heeft het vermogen die af te dwingen.
In een debat in Knack (5 mei 2004) pleit Bart Staes (Groen!) voor een snelle beslissing, de SP.A pleit voor haalbaarheidsstudies, maar…Marianne Thyssen (CD&V) kant zich tegen zo’n Europees verbod. “Er zijn in Europa ook luchthavens waar nachtvluchten geen onoverkomelijke hinder veroorzaken”. Het lijkt wel alsof eerst iedereen hinder moet ondervinden voor er iets kan gebeuren.

Ook overdag naar minder hinder?
We moeten goed voor ogen houden dat indien er niets gebeurt, het vliegverkeer in de komende jaren nog zal verdubbelen. Isolatie van woningen, verleggen van routes, het zijn allemaal pleisters op een houten been. Vervuiling moet aan de bron worden aangepakt. En dus moeten we eerder naar een vermindering dan naar een vermeerdering van het luchtverkeer streven. 
Ook dat is uiteindelijk een Europese kwestie: hoelang gaan de overheden het luchtvervoer nog blijven subsidiëren? Waarom wordt benzine zoveel meer belast dan kerosine? Luchtverkeer is de meest milieubelastende vervoerswijze maar die kosten worden niet doorgerekend, waardoor het luchtvervoer alleen maar in de hand wordt gewerkt.

Nochtans zijn er legio mogelijkheden om het vliegverkeer fors terug te dringen. Voorbeelden? Een verbod op vluchten van minder dan 500 km, de werkelijke milieulast doorrekenen, de koerierdiensten ’s nachts laten gebruik- maken van de TGV lijnen…

Absurd? Onhaalbaar? Voor de ene wel, voor de andere niet. Steekhoudende argumenten pro-nachtvluchten zijn alvast moeilijk te vinden. 
Ongebreideld luchtverkeer heeft natuurlijk zijn charmes. Je kan nu eenmaal voor een prikje naar Palma bv. maar de vraag is of dat opweegt tegen de gezondheid en de leefbaarheid van steeds grotere regio’s rond luchthavens.
Misschien mogen we niet hopen dat iedere politicus genoeg gezond verstand heeft om de problemen aan te pakken voor ze zich stellen, maar wel voor ze exploderen. Maar ongetwijfeld heeft u zich deze bedenking ook gemaakt in het stemhokje vorige week. 

Meer geluidsnieuws, internetlinks, de adressen waar u petities kan tekenen enz. hebben we toegevoegd aan het einde van dit artikel op onze website. 
Geeft u ons ook uw mening?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Concentratie, spreiding, concentratie…

spacer.gif (820 bytes) 1985 
Het sorteercentrum van DHL wordt opgestart. Alle nachtvluchten worden geconcentreerd op baan 25L.
1988 
Eerste maatregelen tegen geluidshinder. Moratorium op nieuwe koerierdiensten. Spreiding van de nachtvluchten op 25L, 25 R en 20.
1988-2001 
Diverse wijzigingen aan de vluchtroutes, maar toch steeds opstijgen richting zuid of west.
2001 
Isabelle Durant wil de nachtvluchten verbieden tussen 1 en 5 uur, maar stuit op zwaar politiek verzet.
2002 
Strenge Brusselse geluidsnormen verhinderen het opstijgen over de stad. Alle nachtvluchten worden geconcentreerd op de Noordrand (Diegem, Haren, Grimbergen, Meise…)
2003 
Actiegroep Daedalus uit de Noordrand haalt gelijk voor de rechter. Voortaan is een maximale spreiding verplicht zowel ’s nachts als overdag.
2004 
DHL belooft tot 10.000 jobs maar wil af van het huidige plafond van 25.000 nachtvluchten jaarlijks. Op dit ogenblik zijn er 21.000 nachtvluchten waarvan 16.000 door DHL
2010 
Een raming voorziet een stijging van 250.000 vliegbewegingen nu naar 450.000 vliegbewegingen in 2010 op Zaventem…
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Links en info

spacer.gif (820 bytes) Actiecomité in Oud-Heerlee?

Op een vergadering in het gemeentehuis op dinsdag 29 juni zal beslist worden of er al dan niet een actiecomité actief zal blijven in onze gemeente. Ondertussen is Mark Lernout, die voor het voorlopige actiecomité het technisch aspect van de vliegroutes onderzocht, ontvangen op het kabinet van Anciaux. Het uurschema van het banengebruik werd aangepast. Voortaan zou onze gemeente niet meer elke zaterdag, maar slechts één zaterdag op twee overvlogen worden.
U kan terecht bij Mark Lernout met vragen en opmerkingen:tel 016 40 66 62

Internetlinks

ombudsdienst van de luchthaven. www.airportmediation.be/nl/index.html  
Actie Noordrand www.actienoordrand.be
> Arachi www.ibelgique.ifrance.com/ARACharleroi
> AWACSS www.chez.com/awacss
> BIAC www.biac.be
> Belgocontrol www.belgocontrol.be
> Bond Beter Leefmilieu www.bondbeterleefmilieu.be
Bruxelles Air Libre Brussel www.bruairlibre.be
> Directoraat Generaal Luchtvaart www.mobilit.fgov.be
> BIM www.ibgebim.be
> Inter Environnement Bruxelles www.ieb.be
> Milieuraad Steenokkerzeel www.mar-steenokkerzeel.port5.com
> Net Sky www.net-sky.be
> SN Brussels Airlines DAT www.brussels-airlines.com
> Wake Up Kraainem www.wakeupkraainem.be
Kotenberg: decibel 25 L http://www.decibel25l.be/ 
petitie voor Europees verbod op nachtvluchten http://www.geennachtvluchten.be/nl/ 
Zone Zes www.zonezes.be

 

spacer.gif (820 bytes)
 

Reacties

spacer.gif (820 bytes)
Beste redactie,

Eerst en vooral een welgemeende proficiat voor jullie inzet & ijver : de ADO wordt bij ons thuis altijd van de eerste tot de laatste letter uitgelezen - zo weten we tenminste wat er allemaal gebeurt in onze gemeente.

Reden van mijn schrijven is het voorbije zonnige weekend en een voor ons totaal nieuw en schrikwekkend fenomeen : de vliegtuigen !!! Het spreidingsplan van minister Anciaux is blijkbaar in werking getreden - en dat zullen we geweten hebben !!! Ik weet niet of jullie in de tuin gezeten hebben op zaterdag en zondag, maar voor ons in centrum Oud-Heverlee was het een verschrikking ! De hele dag door, zowat om de 2 minuten een vliegtuig met bijhorend lawaai zowat vlak boven ons huis. Als het een zware Boeing was, dan moesten we zelfs even stoppen met spreken omdat je elkaar toch niet kon verstaan. Wij hebben er nooit bij stilgestaan dat het spreidingsplan voor ons zo'n zware gevolgen zou hebben. Het kan toch niet dat Oud-Heverlee vanaf nu tot het eind der tijden elk week-end (toch bij zonnig weer) gedurende 2 dagen als overvliegroute gebruikt wordt ? Plus daarbij nog minstens 2 nachten per week ??? Dat is toch geen spreiding meer ? Ik zou dan nog eerder kiezen voor 4 nachten maar geen week-end-dagen (al heb ik hier geen recht van spreken vermits wij in ons gezin enkel goede slapers hebben die geen last hebben van nachtlawaai). Toen wij 5 jaar geleden ons huis in Oud-Heverlee kochten hebben wij een meerprijs betaald (zoals iedereen) omwille van de rustige & ideale ligging. Als vanaf nu elk weekend echter vergald wordt door die rot-vliegtuigen, waar kan ik dan terecht voor schadevergoeding ? Komt er dan bijvoorbeeld een herziening van ons kadastraal inkomen wegens waardevermindering van ons huis ? En is er op gemeentelijk niveau een dienst waar ik terecht kan om mijn ongenoegen te uiten ? Is er trouwens een initiatief van ons gemeentebestuur om hieraan iets te doen op bestuurlijk niveau ? Je ziet het, wij zitten met heel wat woede en frustraties. Kunnen jullie aan dit onderwerp eens 1 van jullie verhelderende reportages wijden ? Dan zullen al veel van mijn vragen beantwoord zijn, denk ik.

Met vriendelijke groeten,
A.P. Oud-Heverlee

Ik wil hiermee op de brief van AP reageren: ik erger mij ook al sinds geruime tijd aan het terreur van het vliegtuiglawaai waaronder wij nu dankzij minister Anciaux te lijden hebben. Ik kan AP de raad te geven om telkens een klacht neer te leggen bij de ombudsman van de luchthaven (e-mail: airportmediation@mobilit.fgov.be)(Tel.: 02-206.32.32). Ik heb vorige week een e-mail naar de leden van de gemeenteraad gestuurd met de vraag wat zij tegen het vliegtuiglawaai zullen ondernemen en ik kan u mededelen dat er door het schepencollege een brief naar minister anciaux is opgesteld, ondertekend door de burgemeester, en die is vandaag verstuurd worden.

Tot slot van voeg ik de persmededeling van Europarlementslid Marianne Thyssen in verband met die thema bij:

Perstekst 4 mei 2004:Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee protesteren tegen vliegtuiglawaai;Gemeentebestuur vraagt dringend aanpassing vliegroutes

Sinds de inwerkingtreding van de laatste fase van het spreidingsplan van minister van mobiliteit Bert Anciaux loopt er ook een druk bevlogen route over de gemeente Oud-Heverlee. Met name de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee worden hierdoor pijnlijk getroffen.
Burgemeester Albert Vandezande en europarlementslid en eerste schepen Marianne Thyssen stuurden een brief aan minister Anciaux die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ze vragen dat de minister op korte termijn de rust in de gemeente herstelt.
"Terwijl er vroeger zelden storend vliegtuiglawaai te horen was, is de toestand nu dramatisch veranderd", aldus schepen van informatie Marianne Thyssen. "Het lawaai dat de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee te verwerken krijgen, is zonder meer onaanvaardbaar : niet alleen wordt de nachtrust van de mensen ernstig verstoord, ook overdag is de rust er verdwenen. Een luchthaven in de omgeving van Brussel is nodig. Maar dit kan toch niet tot gevolg hebben dat één van de zeldzame gemeenten waar het nog rustig wonen is, met één pennetrek van het federale niveau haar karakter verliest van extreem stil en rustig, tot onleefbaar voor de mensen die onder de route wonen ?"
De deelgemeenten Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert staan bekend als een plaats van natuur, rust en stilte, en dit dankzij jarenlange, volgehouden investeringen, zowel door het Vlaams gewest als door de gemeente zelf, in natuurbehoud, bosbehoud en zachte recreatie. Sint-Joris-Weert ligt tussen het Meerdaalbos en het natuurgebied de Doode Bemde. In de deelgemeente Oud-Heverlee vinden we Heverleebos en het natuur- en recreatiepark 'Zoet Water', legt Marianne Thyssen nog uit.

Voor meer informatie :Marianne Thyssen, schepen van informatie, 02/284.59.18
W.D Sint-Joris-Weert

Schrijver WD uit Sint-Joris-Weert zegt dat hij een e-mail gestuurd heeft naar alle gemeenteraadsleden. Dat kan wel zijn, maar ik heb niets ontvangen. ofwel is er bij hem/haar iets misgelopen of misschien is de meerderheid vergeten het door te sturen. Nu heeft hij/zij misschien de indruk dat we niet willen antwoorden. Overigens is Groen! gekant tegen de lawaaihinder van de nachtvluchten maar vinden we dat dit op europees niveau moet opgelost worden. 
Rita Decock, Groen! gemeenteraadslid Oud-Heverlee (o.a.)

Geachte ,
Even een reactie op het toegenomen vliegtuiglawaai . Het verwondert me echt dat blijkbaar zoveel mensen en niet in het minst onze bestuurders blijkbaar uit de lucht ( wel,wel) vallen dat het spreidingsplan een verhoogde vliegtuigdruk over SJW en OH veroorzaakt . Hier in SJW hebben we al jaren vooral bij Oostenwind en in drukke periodes van vakantievertrekken en dergelijke een zeer hoge belasting van straalvliegtuigen die op lage hoogte brullend boven ons hoofd opstijgen. Het was dus te verwachten dat , als Anciaux aankondigde dat hij de dwarse startbaan meer zou gaan gebruiken , de hinder ook voor ons zou verhogen . Dat is dus gebeurd . Waar we vroeger alleen bij aanhoudende en vrij sterke Oostenwind ,wat alles bijeen toch relatief weinig voorkomt ,veel lawaai ondervonden , is deze dwarspiste nu voortdurend in gebruik voor het spreiden van de vluchten. Wij hadden hier dadelijk gevreesd dat zulks voor ons veel hinder zou veroorzaken.Toen dit plan werd aangekondigd zou men verwachten dat er door alerte bestuurders dadelijk zou worden geprotesteerd . Niet dus , de kwaaie brief vertrok slechts op 5 mei en dat waren letterlijk vijgen na Pasen . De routes nog doen aanpassen zal heel moeilijk zijn want onze belangen wegen weinig op tegen die van de vele honderd duizenden in de agglomeratie .Het zou zelfs nog slechter kunnen worden als men gaat constateren dat er hier "maar" pakweg slechts 5000 mensen last van hebben . Ten opzichte van de Brusselse agglomeratie zijn wij een bijna lege regio met veel bos en natuurgebied.Wij krijgen nu ook nog nachtvluchten over ons , dat is wel helemaal nieuw . Voor mij is de toestand vrij duidelijk : er is nu proefondervindelijk bewezen dat de uitgebreide ( nieuwe pier 1 en 2 ) luchthaven van Zaventem een ernstige bedreiging vormt voor de rust in de regio . De hinder zal nog toenemen als Zaventem nog meer capaciteit zal krijgen overdag en 's nachts . De uitbreiding van Zaventem was een onbezonnen daad , nu zitten we met de gebakken peren. In het licht van de verkiezingen kan men zich wel eens proberen te herinneren wie destijds deze kemel heeft geschoten ! Een ding is zeker , wij zullen zelf de oplossing , wat ze ook zij , moeten betalen , misschien op termijn nog bovenop een belangrijke minderwaarde voor onze woningen .Om dergelijke catastrofes te vermijden moeten we met zijn allen veel , heel veel , zelfs jaren vroeger wakker worden . Niet alleen wat onder onze kerktoren gebeurt , beinvloedt onze levenskwaliteit . Hoe dit zal opgelost worden , gaat ons allen aan . Ik hoop dat veel meer mensen stilaan zullen inzien dat ze zich voor deze problemen moeten interesseren OP VOORHAND .
V. St. J-Weert


Help! Een noodkreet. Alweer een slapeloze nacht in de Blokkenstraat (en net nu ik slaap best kan gebruiken). Tussen pakweg 2 en 5 u vannacht wakker gehouden door een onophoudelijke stroom van zware vliegtuigmotoren.
Is hier werkelijk niets aan te doen?

P.B., Blokkenstraat, Oud-Heverlee.

 
spacer.gif (820 bytes)