spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 126

spacer.gif (820 bytes)

Een zandgroeve is geen stort...

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Rechtzetting:
geen radioactief afval in de zandgroeven van Haasrode

spacer.gif (820 bytes) We hebben een brief ontvangen van Wim Van Gramberen, zaakvoerder van de Zandgroeven Bouillon. Volgens hem zou een artikel in ons vorig nummer (ADO 125 ‘De gemeenteraad van 23 december 2003’) onjuiste informatie bevatten. Na controle blijkt dat wij inderdaad spijtig genoeg twee dossiers door elkaar gehaald hebben. 

Het eerste dossier ging over een bouwvergunning voor het tijdelijk storten van overtollige grond waar in het verleden de industriële stortplaats ‘Canivet’ zich bevond. Het is op dit dossier dat Ward Govaerts (Groen!) gereageerd heeft door te zeggen dat er daar in de grond radioactief afval zit (zie ook artikel hiernaast).
Het tweede dossier ging over een gemeentelijke belasting op de uitbating van zandgroeven. Ook hier waren er reacties want niet iedereen is voorstander van deze belasting. Maar er is in dit dossier geen sprake van radioactief of ander gevaarlijk afval.

De zaakvoerder van Zandgroeven Bouillon wijst er terecht op dat er bij de lezer de indruk zou kunnen ontstaan dat er in de zandgroeven in Haasrode radioactief afval zit. Bij deze willen we duidelijk maken dat dit niet het geval is. Integendeel, volgens onze informatie is de Zandgroeven Bouillon altijd in orde geweest met alle milieuvoorschriften. Om het enigszins goed te maken verwijzen wij u graag naar de website van de zandgroeve 
www.zandgroeven-bouillon.be waar u, naast commerciële informatie, ook een stukje geschiedenis en algemene informatie over zandwinning kan vinden. 
Onze excuses,
                De Redactie
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Cavinet, een oude industriële stortplaats en een oud dossier

spacer.gif (820 bytes) Voor dit artikel zijn we eerst in de archieven van ‘Achter d’oechelen’ gedoken. In 1990 meldden we dat er radioactief afval, afkomstig van de afbraak van een oude fabriek, begraven ligt. De KU-Leuven en OVAM voerden er metingen uit en er was zelf sprake van een strafrechtelijk onderzoek. Waar dit strafrechtelijk onderzoek juist over ging of wat er van gekomen is hebben we (nog) niet kunnen achterhalen. Wat we wel gevonden hebben is dat het Studiecentrum voor Kernenergie, in opdracht van OVAM, er nog in 1997 metingen heeft uitgevoerd. Het besluit van dit rapport is, net als alle andere verslagen die we gelezen hebben, dat er geen belangrijke radioactieve besmettingen aan het oppervlak voorkomen en dat er geen risico is op besmetting van het grondwater. Er wordt wel aangeraden om deze gronden niet als weiland of residentiele zone te gebruiken. Het is belangrijk om de grond niet om te woelen en het radioactief afval zou via de muren de woningen kunnen besmetten. 
Waar gaat de nieuwe toegekende bouwvergunning over? Men wil de gronden ophogen met het oog op nieuwe ‘landbouwdoeleinden’, zonder dat deze verder gespecificeerd worden. De ophoging is zeker geen slechte zaak want de oude stortplaats werd in het verleden nogal slordig afgedekt door nieuwe grond zodat er al tal van verzakkingen vastgesteld kunnen worden.
Het hele dossier is in ieder geval een spijtige zaak en zal nooit helemaal goed gemaakt kunnen worden. Laat ons hopen dat deze laatste evolutie de minst slechte oplossing is en dat zulke ‘fouten’ in de toekomst niet meer gemaakt worden. Of de schapen die er op dit ogenblik grazen op de hoogte zijn van wat er onder hun poten ligt, durven we te betwijfelen.
spacer.gif (820 bytes)