spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 


te veel en te snel

bewoners M. Noëstraat en O.-L.-Vrouwstraat vragen maatregelen

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De M.Noëstraat en zijn verlengde, de O.-L.-Vrouwstraat kronkelen zich langs de Vaalbeek tussen Heverleebos en Meerdaalwoud door. Van oudsher is het de voornaamste verbindingsweg tussen Blanden-Haasrode enerzijds en Oud-Heverlee-Weert anderzijds.

Zoals overal elders hebben de bewoners ook hier het verkeer hand over hand zien toenemen. Het cijfermateriaal in de mobiliteitsstudie toont duidelijk aan dat vooral ‘s morgens deze weg als sluipweg naar Brussel gebruikt wordt. (ADO 123). Op drie jaar tijd is het aantal voertuigen van minder dan 300 per uur tot 400 per uur gestegen! Op grote delen van deze weg geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Maar niets of niemand belet dat er véél harder gereden wordt. Niet zo lang geleden werd de O.-L.-V.-straat totaal vernieuwd. Maar de inrichting van de weg nodigt sindsdien alleen maar uit tot nog meer snelheid…In de M. Noëstraat is het nog erger: daar ontbreken fietspaden en is het voetpad in slechte staat. Ouders durven hun kinderen niet meer de straat op sturen. 
De voorbijrazende vrachtwagens maken het levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

Zo kan het niet langer, meenden een aantal bewoners van de Noëstraat, en ze richtten een verkeerscomité op: “de Schildpad”, met als motto: traag maar veilig.

Onlangs, op Driekoningendag, traden ze naar buiten met een eerste symbolische actie. Aan de bewoners werd gevraagd om hun auto’s – waar het toegelaten is – op de rijweg te parkeren zodat de automobilisten wel moesten vertragen of stoppen. Dat maakte het veiliger voor kinderen die Driekoningen gingen zingen. De weg werd opgesmukt met felle waarschuwingsborden (zie foto), en de autoramen met gelijkaardige affiches. 

De bestuurders tenslotte kregen briefjes toegestopt om hen te bedanken voor het respecteren van de snelheidslimiet. Want De Schildpad wil in de eerste plaats met een positieve boodschap naar buiten komen. De meeste bestuurders hadden er wel oren naar en betuigden hun sympathie. De politie hield op vraag van De Schildpad een oogje in het zeil. Het initiatief kreeg aandacht van zowat alle lokale media.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) 
Mooie plannen genoeg. Uit het mobiliteitsplan pikken we deze doortocht van de M.Noëstraat naar Pragen.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De voorzitter van de Leuvense Fietsersbond kwam de actie steunen en ook schepen van verkeer, Adri Daniëls, kwam even langs. 

Het verkeerscomité was eind november al eens bij de schepen geweest en maakte toen al duidelijk wat het van de gemeente verlangt: extra aanduidingen van de 50 km/uur limiet, extra waarschuwingsborden, meer snelheidscontroles en op langere termijn een aangepaste herinrichting van de straat. Eigenlijk niet meer en niet minder dan wat de gemeente zelf naar voor schuift in haar mobiliteitsplan.

De vraag om een betere snelheids-aanduiding is al aan de politie gesteld, zo zegt Daniëls, en de andere korte- termijnvoorstellen komen op het schepencollege. Voor een beslissing over de heraanleg van de M. Noëstraat is het wellicht wachten tot het voorjaar. 
Nu, nieuw zijn de problemen allemaal niet. Uit ons archief diepten we een artikel op: “Oud-Heverlee contra laagvliegers” (uit 1993 !).
Het bijschrift luidt: “Oud-Heverlee gaat strenger optreden tegen hardrijders. De bebouwde kommen worden uitgebreid. Het plaatsen van borden op zich is niet voldoende om de snelheidsduivels trager te doen rijden. Daarom gaat de politie meer snelheidscontroles uitoefenen.”

Meer info (en affiches): 
verkeerscomité De Schildpad 
Katrien Vanderschoot    016 22 76 04 
Thiery Fluit                        016 40 06 53
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)

Veel is er niet veranderd anno 2004. Hetzelfde straatprofiel, hetzelfde politiek personeel, alleen de schildpadden zijn al lang vervaagd. 
Hopelijk staat het diertje niet symbool voor de snelheid van het nakomen van beloftes.

spacer.gif (820 bytes)